Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang (AFX: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 17,850,000 51 % 31/07/2016
Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần 7,181,650 20.52 % 31/07/2016
Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang 3,018,750 8.62 % 31/07/2016