Công ty Cổ phần Damsan (ADS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.42 %
  • Khác
    98.58 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Huy Đông Chủ tịch Hội đồng quản trị 4273290.0 25.325 % 07/11/2016
Nguyễn Lê Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 1953000.0 11.574 % 07/11/2016
Vũ Huy Đức Thành viên Hội đồng quản trị 1176000.0 6.97 % 07/11/2016
Đỗ Văn Khôi Thành viên Hội đồng quản trị 945000.0 5.601 % 07/11/2016
Đỗ Đức Khang 787500.0 4.667 % 07/11/2016
Vũ Phương Diệp 756000.0 4.48 % 07/11/2016
Lê Xuân Chiến Giám đốc Tài chính 563300.0 3.338 % 15/12/2016
Nguyễn Thị Mên 525000.0 3.111 % 07/11/2016