Công ty Cổ phần Damsan (ADS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.09 %
  • Khác
    99.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Huy Đông Chủ tịch Hội đồng quản trị 4308730.0 16.885 % 25/12/2017
Công ty Tài chính cổ phần Điện lực 2060133.0 8.073 % 14/12/2017
Đỗ Đức Khang 1550000.0 6.074 % 14/12/2017
Vũ Huy Đức Thành viên Hội đồng quản trị 1368000.0 5.361 % 25/12/2017
Nguyễn Lê Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 1270666.0 4.98 % 25/12/2017
Vũ Phương Diệp Phó Tổng Giám đốc 1008000.0 3.95 % 07/12/2017
Công ty TNHH TM và ĐTXD ACC 1000000.0 3.919 % 31/12/2017
Đỗ Văn Khôi Thành viên Hội đồng quản trị 945000.0 3.703 % 07/11/2016