Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (ADP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.21 %
  • Khác
    99.79 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Nhung Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,235,114 21.06 % 23/09/2016
Trần Bửu Trí Phó Tổng Giám đốc 1,651,363 10.75 % 23/09/2016
Lê Đình Quang Ủy viên Hội đồng quản trị 1,124,400 7.32 % 23/09/2016
Nguyễn Tài Thảo Ủy viên Hội đồng quản trị 648,173 4.22 % 23/09/2016
Vương Thị Huyền Trang 643,318 4.19 % 23/09/2016
Cao Trí Đức Ủy viên Hội đồng quản trị 557,840 3.63 % 23/09/2016
Nguyễn Vạn Thái Phó Tổng Giám đốc 482,317 3.14 % 23/09/2016