Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (ADP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.72 %
  • Khác
    99.28 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Nhung Chủ tịch Hội đồng quản trị 3235114.0 21.062 % 23/09/2016
Trần Bửu Trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1744379.0 11.357 % 24/10/2017
Lê Đình Quang Phó Tổng Giám đốc 1416000.0 9.219 % 31/12/2016
Tống Quốc Minh 925500.0 6.025 % 24/10/2018
Nguyễn Tài Thảo Thành viên Hội đồng quản trị 648173.0 4.22 % 23/09/2016
Vương Thị Huyền Trang 643318.0 4.188 % 23/09/2016
Cao Trí Đức Phó Tổng Giám đốc 557838.0 3.632 % 20/12/2017