Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường (ACM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.66 %
  • Khác
    99.34 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Thị Thúy Hạnh Đại diện công bố thông tin 5173000.0 10.143 % 08/03/2017
Nguyễn Xuân Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 5003100.0 9.81 % 20/07/2016