Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    30 %
  • Khác
    70 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Standard Chartered APR Ltd 82,263,883 8.77 % 01/07/2015
Connaught Investors Ltd 68,114,834 7.26 % 31/12/2014
Dragon Financial holdings (DC) 63,899,631 6.82 % 01/07/2015
Standard Chartered Bank 58,395,142 6.23 % 01/07/2015
ACB 41,422,608 4.42 % 11/02/2015
Trần Hùng Huy Chủ tịch Hội đồng quản trị 28,772,070 3.07 % 01/07/2015