Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    30.0 %
  • Khác
    70.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Standard Chartered APR Ltd 9.0490271E7 9.178 % 01/12/2016
Connaught Investors Ltd 7.4926317E7 7.6 % 01/12/2016
Dragon Financial holdings (DC) 6.3899631E7 6.481 % 30/12/2016
Standard Chartered Bank 5.8395142E7 5.923 % 30/12/2016
ACB 4.1422608E7 4.201 % 05/01/2015