Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (ABT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.79 %
  • Khác
    97.21 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Thực phẩm PAN 9006029.0 78.332 % 04/01/2019
Lương Thanh Tùng 1239756.0 10.783 % 31/12/2017
Nguyễn Thị Minh 1046776.0 9.105 % 27/04/2017