Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt (ABR: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Huỳnh Thị Thái 520,700 17.36 % 08/03/2019
Phạm Hải Thùy 474,700 15.82 % 24/12/2018
Phạm Hải Sơn 400,050 13.34 % 26/03/2018
Trương Thị Vân Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 382,020 12.73 % 26/03/2018
Công ty TNHH Cà Phê Đất Cao Nguyên 180,000 6 % 26/03/2018
Trần Thanh Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 150,000 5 % 26/03/2018
Trương Hoàng Hạnh 90,000 3 % 26/03/2018