Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt (ABR: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Hải Thùy 596800.0 19.893 % 26/03/2018
Huỳnh Thị Thái 581100.0 19.37 % 26/03/2018
Phạm Hải Sơn 400050.0 13.335 % 26/03/2018
Trương Thị Vân Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 382020.0 12.734 % 26/03/2018
Công ty TNHH Cà Phê Đất Cao Nguyên 180000.0 6.0 % 26/03/2018
Trần Thanh Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 150000.0 5.0 % 26/03/2018
Trương Hoàng Hạnh 90000.0 3.0 % 26/03/2018