Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    16.12 %
  • Khác
    83.88 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần An Phát Holdings 1.2880575E7 21.739 % 04/07/2017
KALLANG LIMITED 6536372.0 11.032 % 31/10/2016
Deutsche Asset Management (Asia) Limited 2091745.0 3.53 % 28/09/2015