Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.41 %
  • Khác
    82.59 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Ánh Dương Chủ tịch Hội đồng quản trị 9264700.0 17.851 % 16/09/2016
KALLANG LIMITED 6536372.0 12.594 % 31/10/2016
Nguyễn Lê Trung Ủy viên Hội đồng quản trị 6221250.0 11.987 % 12/08/2016
Phạm Hoàng Việt Phó Tổng Giám đốc 6074625.0 11.704 % 16/09/2016
Nguyễn Xuân Hà 3643250.0 7.02 % 16/09/2016
Deutsche Asset Management (Asia) Limited 2091745.0 4.03 % 28/09/2015