Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.39 %
  • Khác
    80.61 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần An Phát Holdings 5.329693E7 31.876 % 17/05/2018
KALLANG LIMITED 1.3072744E7 7.819 % 17/05/2018
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.084782E7 6.488 % 17/05/2018