Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VCG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.1014281468506E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.950347881975E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.433E11   1.412040461996E12   318.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1003.5981    
P/E dự kiến   17.238    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A