Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VCG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.378106994366E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.89716950374E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.433E11   5.51156249296E11   62.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1003.5981    
P/E dự kiến   22.3197    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0446%