Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VCG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.880382685882E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.83473528132E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.433E11   5.52630224896E11   62.33
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1003.5981    
P/E dự kiến   19.729    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0505%