Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VCG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.832752752776E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.928968596826666E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.433E11   6.906184308226666E11   116.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1003.5981    
P/E dự kiến   23.3161    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0427%