Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTZ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.6228320913333336E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.0E9   1.4014732186666667E9   17.52
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.5E9   3.91047E8   6.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   642.8571    
P/E dự kiến   7.0    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A