Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng (SRC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.4459047356E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.3E10   6.2843699388E10   16.89
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   5.0274959512E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2656.4069    
P/E dự kiến   12.1593    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.092%