Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PNJ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.781963E12   7.893765482598667E12   67.41
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.59955E11   5.94171990764E11   96.89
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.61405E11   4.74375656948E11   98.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3677.529    
P/E dự kiến   18.7082    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A