Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (BHN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BHN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.866356E12   9.800104798417E12   110.53
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0011E12   9.72615229078E11   97.15
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.086E11   7.51413442292E11   92.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3488.352    
P/E dự kiến   32.6802    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A