Cảnh báo đặc biệt

12345 ... >
Mã CK Sàn Loại cảnh báo Ngày thông báo Ngày hiệu lực Nội dung chi tiết
DBC HNX Hủy niêm yết trên HNX 16/07/2019  18/07/2019  Hủy niêm yết trên HNX
GAB HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 12/07/2019  11/07/2019  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
KHB UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 10/07/2019  10/07/2019  Chứng khoán thuộc danh sách cảnh báo nhà đầu tư
HBC HOSE Nhắc nhở 10/07/2019  08/07/2019  Chậm nộp hồ sơ đăng ký thay đổi niêm yết
SPM HOSE Nhắc nhở 08/07/2019  05/07/2019  Chậm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
EVS HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 05/07/2019  05/07/2019  Thời gian niêm yết dưới 06 tháng
LTC UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 05/07/2019  05/07/2019  Chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết
PGN HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 03/07/2019  04/07/2019  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
TIE HOSE Hủy niêm yết trên HOSE 03/07/2019  01/08/2019  Hủy niêm yết trên HOSE
DPS HNX Nhắc nhở 02/07/2019  25/06/2019  Chứng khoán bị nhắc nhở trên toàn thị trường
DDG HNX Nhắc nhở 02/07/2019  25/06/2019  Chứng khoán bị nhắc nhở trên toàn thị trường
PET HOSE Nhắc nhở 28/06/2019  27/06/2019  Chậm CBTT việc ký hợp đồng kiểm toán
TAC HOSE Nhắc nhở 28/06/2019  27/06/2019  Chậm CBTT thay đổi địa điểm văn phòng đại diện
CLG HOSE Nhắc nhở 28/06/2019  27/06/2019  Nhắc nhở chậm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
SVN HNX Kiểm soát (Không hạn chế giao dịch) 27/06/2019  28/06/2019  Đã khắc phục được nguyên nhân bị đưa vào diện tạm ngừng gd
VNL HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 26/06/2019  25/06/2019  Vi phạm pháp luật thuế
ELC HOSE Nhắc nhở 25/06/2019  07/06/2019  Chậm CB Nghị quyết HĐQT về việc tăng tỷ lệ SH tại VIETCOM
NHP HNX Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 25/06/2019  25/06/2019  LNST năm 2017 và 2018 trên BCTC âm
ASA UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 21/06/2019  21/06/2019  Chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết
ALV UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 21/06/2019  21/06/2019  Chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Ngày thông báo
  • Từ ngày
  • Đến ngày
  • Loại cảnh báo
  •  
  • Góp ý
  • Email
  •