Cảnh báo đặc biệt

12345 ... >
Mã CK Sàn Loại cảnh báo Ngày thông báo Ngày hiệu lực Nội dung chi tiết
FDT HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 17/09/2019  18/09/2019  Chậm nộp BCTC bán niên năm 2019
LCS HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 17/09/2019  18/09/2019  Chậm nộp BCTC bán niên năm 2019
KSH UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 17/09/2019  19/09/2019  Chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết
VAT HNX Cảnh báo 17/09/2019  18/09/2019  Chậm nộp BCTC bán niên năm 2019
ATS HNX Cảnh báo 17/09/2019  18/09/2019  Chậm nộp BCTC bán niên năm 2019
HLG UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 17/09/2019  18/09/2019  CK bị hủy niêm yết và chưa khắc phục được nguyên nhân
KAC UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 13/09/2019  16/09/2019  CK bị hủy bỏ niêm yết và chưa khắc phục được nguyên nhân
TDP UPCOM Dự kiến chuyển sàn 12/09/2019  30/08/2019  Dự kiến chuyển sàn từ UPCOM sang HOSE
HU1 HOSE Nhắc nhở 12/09/2019  11/09/2019  Chậm CBTT bất thường
HID HOSE Nhắc nhở 12/09/2019  11/09/2019  Nhắc nhở chậm ĐK ngày GD bổ sung CP thay đổi niêm yết
RAL HOSE Nhắc nhở 11/09/2019  09/09/2019  Chậm CBTT
DIC HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 11/09/2019  09/09/2019  Chậm CBTT BCTC bán niên 2019 soát xét quá 5 ngày làm việc
BDP UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 10/09/2019  11/09/2019  Vốn CSH âm
BII HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 09/09/2019  10/09/2019  LNST T6.2019 âm
HDO UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 09/09/2019  10/09/2019  VCSH âm
TFC HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 09/09/2019  10/09/2019  LNST cty mẹ 6T đầu 2019 và LNST chưa pp tại 30/6/2019 âm
VTC HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 06/09/2019  09/09/2019  LNST cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu 2019 BCTC soát xét âm
SRC HOSE Nhắc nhở 05/09/2019  28/08/2019  Chậm CBTT
HUT HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 05/09/2019  06/09/2019  LNST cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu 2019 kiểm toán âm
UDC HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 04/09/2019  03/09/2019  LNST cổ đông cty mẹ trên BCTC 6 tháng đầu 2019 âm
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Ngày thông báo
  • Từ ngày
  • Đến ngày
  • Loại cảnh báo
  •  
  • Góp ý
  • Email
  •