Cảnh báo đặc biệt

12345 ... >
Mã CK Sàn Loại cảnh báo Ngày thông báo Ngày hiệu lực Nội dung chi tiết
HHA UPCOM Hủy niêm yết trên UPCoM 11/10/2019  01/11/2019  Hủy niêm yết trên UPCOM
TAR HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 08/10/2019  08/10/2019  Chậm CBTT BCTC 2018 đã kiểm toán quá 05 ngày làm việc
PLP HOSE Nhắc nhở 07/10/2019  04/10/2019  Nhắc nhở thực hiện các quy định về quản trị công ty
REE HOSE Nhắc nhở 07/10/2019  04/10/2019  Nhắc nhở thực hiện các quy định về quản trị công ty
FCN HOSE Nhắc nhở 07/10/2019  04/10/2019  Nhắc nhở thực hiện các quy định về quản trị công ty
HAR HOSE Nhắc nhở 07/10/2019  04/10/2019  Nhắc nhở thực hiện các quy định về quản trị công ty
CSV HOSE Nhắc nhở 07/10/2019  03/10/2019  Nhắc nhở thực hiện các quy định về quản trị công ty
TMG UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 07/10/2019  07/10/2019  Không khắc phục được nguyên nhân bị tạm ngừng giao dịch
BDC UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 07/10/2019  07/10/2019  Không khắc phục được nguyên nhân bị tạm ngừng giao dịch
PPI UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 07/10/2019  07/10/2019  Không khắc phục được nguyên nhân bị tạm ngừng giao dịch
HPI UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 07/10/2019  07/10/2019  Không khắc phục được nguyên nhân bị tạm ngừng giao dịch
BT6 UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 07/10/2019  07/10/2019  Không khắc phục được nguyên nhân bị tạm ngừng giao dịch
SD3 UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 07/10/2019  07/10/2019  Không khắc phục được nguyên nhân bị tạm ngừng giao dịch
PLX HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 04/10/2019  03/10/2019  Chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ
GEG HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 04/10/2019  03/10/2019  Chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ
HVA HNX Tạm ngừng giao dịch 04/10/2019  07/10/2019  Vi phạm quy định về công bố thông tin
DPS HNX Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 04/10/2019  07/10/2019  Vi phạm quy định về công bố thông tin
HKB HNX Nhắc nhở 04/10/2019  03/10/2019  Vi phạm quy định về CBTT
NHP HNX Nhắc nhở 04/10/2019  03/10/2019  Vi phạm quy định về CBTT
PVE HNX Tạm ngừng giao dịch 04/10/2019  07/10/2019  Vi phạm các quy định về CBTT
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Ngày thông báo
  • Từ ngày
  • Đến ngày
  • Loại cảnh báo
  •  
  • Góp ý
  • Email
  •