Cảnh báo đặc biệt

12345 ... >
Mã CK Sàn Loại cảnh báo Ngày thông báo Ngày hiệu lực Nội dung chi tiết
WTN UPCOM Hủy niêm yết trên UPCoM 11/08/2020  04/09/2020  Hủy ĐKGD trên UPCOM
HVG UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế GD) 11/08/2020  13/08/2020  CK bị hủy bỏ niêm yết
PIC HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 11/08/2020  11/08/2020  LNST 06 tháng đầu 2020 trên BCTC 2020 âm
TTH HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 07/08/2020  11/08/2020  LNST 6 tháng đầu năm 2020 âm
DSC UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế GD) 07/08/2020  07/08/2020  Không khắc phục nguyên nhân bị tạm dừng giao dịch
VSF UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế GD) 06/08/2020  07/08/2020  Không khắc phục được nguyên nhân bị tạm ngừng giao dịch
VGT UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế GD) 06/08/2020  07/08/2020  Không khắc phục được tình trạng tạm ngừng giao dịch
LM8 HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 06/08/2020  06/08/2020  Vi phạm hành chính đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế
BLT UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế GD) 06/08/2020  07/08/2020  Không khắc phục được nguyên nhân CK bị tạm dừng giao dịch
KGM UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế GD) 06/08/2020  07/08/2020  Không khắc phục được nguyên nhân CK bị tạm dừng giao dịch
LGM UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế GD) 06/08/2020  07/08/2020  Không khắc phục được nguyên nhân CK bị tạm dừng giao dịch
TCJ UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế GD) 06/08/2020  07/08/2020  Không khắc phục được nguyên nhân CK bị tạm dừng giao dịch
PPY HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 06/08/2020  07/08/2020  LNST 6 tháng đầu năm 2020 âm
ARM HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 05/08/2020  06/08/2020  LNST 6 tháng đầu năm 2020 âm
TMC HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 04/08/2020  05/08/2020  LNST 6 tháng đầu năm 2020 âm
GTN HOSE Cảnh báo 04/08/2020  05/08/2020  LNST 6 tháng đầu năm 2020 dương
FUEVN100 HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 31/07/2020  30/07/2020  Thời gian niêm yết dưới 06 tháng
APH HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 31/07/2020  29/07/2020  Thời gian niêm yết dưới 06 tháng
LMC UPCOM Tạm ngừng giao dịch 31/07/2020  04/08/2020  Tổ chức đăng ký giao dịch không CBTT về họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
SDP UPCOM Tạm ngừng giao dịch 31/07/2020  04/08/2020  Tổ chức đăng ký giao dịch không CBTT về họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Ngày thông báo
  • Từ ngày
  • Đến ngày
  • Loại cảnh báo
  •  
  • Góp ý
  • Email
  •