Cảnh báo đặc biệt

12345 ... >
Mã CK Sàn Loại cảnh báo Ngày thông báo Ngày hiệu lực Nội dung chi tiết
DHM HOSE Nhắc nhở 17/11/2017  16/11/2017  Chậm công bố thông tin
GAS HOSE Nhắc nhở 16/11/2017  15/11/2017  Chậm CBTT Phó TGĐ nghỉ hưu
DTD HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 14/11/2017  16/11/2017  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
TET HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 14/11/2017  14/11/2017  Vi phạm pháp luật thuế
NBW HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 13/11/2017  14/11/2017  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
GLT HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 13/11/2017  14/11/2017  TCNY nhận được kết luận v.v vi phạm pháp luật thuế
PME HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 10/11/2017  08/11/2017  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
VAF HOSE Nhắc nhở 09/11/2017  07/11/2017  Chậm công bố ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017
MEC HNX Nhắc nhở 09/11/2017  08/11/2017  Vi phạm CBTT 3 lần từ ngày 01.01.2017
HBC HOSE Nhắc nhở 09/11/2017  07/11/2017  Chậm nộp hồ sơ thay đổi niêm yết
VRC HOSE Nhắc nhở 09/11/2017  07/11/2017  Chậm công bố giấy đăng ký doanh nghiệp sửa đổi
SBT HOSE Nhắc nhở 08/11/2017  07/11/2017  Chậm công bố BCTC quý 1 niên độ 2017 - 2018
BTW HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 07/11/2017  14/11/2017  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
VRE HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 07/11/2017  06/11/2017  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
CDO HOSE Nhắc nhở 03/11/2017  02/11/2017  Chậm CBTT BCTC quý 3/2017
DMC HOSE Nhắc nhở 31/10/2017  27/10/2017  Chậm công bố thông tin bất thường
QNC HNX Nhắc nhở 27/10/2017  25/10/2017  Vi phạm CBTT 3 lần từ ngày 01.01.2017
TFC HNX Nhắc nhở 27/10/2017  25/10/2017  Vi phạm CBTT 3 lần từ ngày 01.01.2017
VCR HNX Nhắc nhở 27/10/2017  25/10/2017  Vi phạm CBTT 3 lần từ ngày 01.01.2017
PVV HNX Nhắc nhở 27/10/2017  25/10/2017  Vi phạm CBTT 3 lần từ ngày 01.01.2017
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Ngày thông báo
  • Từ ngày
  • Đến ngày
  • Loại cảnh báo
  •  
  • Góp ý
  • Email
  •