Cảnh báo đặc biệt

12345 ... >
Mã CK Sàn Loại cảnh báo Ngày thông báo Ngày hiệu lực Nội dung chi tiết
FCN HOSE Nhắc nhở 15/10/2018  12/10/2018  Chậm CBTT phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
TDM UPCOM Hủy niêm yết trên UPCoM 12/10/2018  16/10/2018  Hủy niêm yết trên UPCOM
TV1 UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 08/10/2018  08/10/2018  Hạn chế giao dịch theo DS cảnh báo nhà đầu tư ngày 8.10.2018
BT6 UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 08/10/2018  08/10/2018  Hạn chế giao dịch theo DS cảnh báo nhà đầu tư ngày 8.10.2018
CC4 UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 08/10/2018  08/10/2018  Hạn chế giao dịch theo DS cảnh báo nhà đầu tư ngày 8.10.2018
HAN UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 08/10/2018  08/10/2018  Hạn chế giao dịch theo DS cảnh báo nhà đầu tư ngày 8.10.2018
PXA UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 08/10/2018  08/10/2018  Hạn chế giao dịch theo DS cảnh báo nhà đầu tư ngày 8.10.2018
PXL UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 08/10/2018  08/10/2018  Hạn chế giao dịch theo DS cảnh báo nhà đầu tư ngày 8.10.2018
SDH UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 08/10/2018  08/10/2018  Hạn chế giao dịch theo DS cảnh báo nhà đầu tư ngày 8.10.2018
TCK UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 08/10/2018  08/10/2018  Hạn chế giao dịch theo DS cảnh báo nhà đầu tư ngày 8.10.2018
SSM HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 08/10/2018  10/05/2018  Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
MVN UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 03/10/2018  08/10/2018  Giá tham chiếu 10.000 đ/cp
PTC HOSE Kiểm soát (Không hạn chế giao dịch) 01/10/2018  05/10/2018  Chênh lệch LNST gữa LNST chưa PP và từ chối đưa ra kết luận
C47 HOSE Cảnh báo 26/09/2018  02/10/2018  Chậm nộp BCTC bán niên quá 15 ngày
HAI HOSE Cảnh báo 26/09/2018  02/10/2018  Chậm nộp BCTC bán niên quá 15 ngày
MCG HOSE Cảnh báo 26/09/2018  02/10/2018  Chậm nộp BCTC bán niên năm 2018 quá 15 ngày
PXI HOSE Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 24/09/2018  19/09/2018  Chậm CBTT quá 30 ngày
DL1 HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 21/09/2018  24/09/2018  Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
DL1 HNX Cảnh báo 21/09/2018  24/09/2018  Vi phạm CBTT từ 4 lần trở lên trong 1 năm
KSH HOSE Cảnh báo 21/09/2018  27/09/2018  Vi phạm CBTT trên 4 lần trong 1 năm
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Ngày thông báo
  • Từ ngày
  • Đến ngày
  • Loại cảnh báo
  •  
  • Góp ý
  • Email
  •