Cảnh báo đặc biệt

12345 ... >
Mã CK Sàn Loại cảnh báo Ngày thông báo Ngày hiệu lực Nội dung chi tiết
AGF HOSE Dự kiến chuyển sàn 22/01/2020  19/02/2020  Dự kiến chuyển sàn từ HOSE sang UPCOM
VPK UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 20/01/2020  20/01/2020  CK bị hủy bỏ niêm yết và chưa khắc phục được nguyên nhân
HVG HOSE Nhắc nhở 17/01/2020  17/01/2020  Giao dịch cổ phiếu quỹ không đúng quy định
ICT HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 17/01/2020  15/01/2020  Thời gian niêm yết dưới 06 tháng
HST HNX Dự kiến hủy niêm yết trên HNX 14/01/2020  10/01/2020  Dự kiến hủy niêm yết trên HNX
AGG HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 10/01/2020  09/01/2020  Thời gian niêm yết dưới 06 tháng
VAF HOSE Nhắc nhở 10/01/2020  09/01/2020  Chậm CB quyết định của HĐQT
PXI HOSE Nhắc nhở 07/01/2020  06/01/2020  Chậm công bố quyết định của cơ quan thuế
SPI HNX Nhắc nhở 02/01/2020  31/12/2019  Vi phạm CBTT 3 lần kể từ 1/1/2019
PJC HNX Nhắc nhở 02/01/2020  31/12/2019  Vi phạm CBTT 3 lần kể từ 1/1/2019
FDT HNX Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 02/01/2020  03/01/2020  Tiếp tục vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
API HNX Cảnh báo 02/01/2020  03/01/2020  Vi phạm quy định CBTT từ 4 ngày lần trở lên trong 1 năm
VAT HNX Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 02/01/2020  03/01/2020  Tiếp tục vi phạm các quy định về CBTT trên TTCK
VEE UPCOM Hủy niêm yết trên UPCoM 31/12/2019  22/01/2020  Hủy ĐKGD trên UPCOM
EBA HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 30/12/2019  31/12/2019  Thời gian niêm yết dưới 06 tháng
NHH HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 24/12/2019  20/12/2019  Thời gian niêm yết dưới 06 tháng
CTI HOSE Nhắc nhở 20/12/2019  18/12/2019  Chậm trả cổ tức năm 2018
SZB HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 19/12/2019  20/12/2019  Thời gian niêm yết dưới 06 tháng
ATG HOSE Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 19/12/2019  25/12/2019  Tiếp tục vi phạm các quy định về CBTT sau khi bị cảnh báo
STG HOSE Nhắc nhở 18/12/2019  17/12/2019  Chậm công bố trả cổ tức năm 2018
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Ngày thông báo
  • Từ ngày
  • Đến ngày
  • Loại cảnh báo
  •  
  • Góp ý
  • Email
  •