Cảnh báo đặc biệt

12345 ... >
Mã CK Sàn Loại cảnh báo Ngày thông báo Ngày hiệu lực Nội dung chi tiết
SDD UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 14/06/2019  14/06/2019  Chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết
CMI UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 13/06/2019  14/06/2019  Chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết và chưa được khắc phục
HLG HOSE Tạm ngừng giao dịch 13/06/2019  19/06/2019  Vi phạm các quy định về CBTT
ALV HNX Dự kiến chuyển sàn 11/06/2019  18/06/2019  Dự kiến chuyển sàn từ HNX sang UPCOM
HVG HOSE Nhắc nhở 11/06/2019  31/05/2019  Chậm nộp BCTC Riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2019
LTC HNX Dự kiến chuyển sàn 11/06/2019  01/07/2019  Dự kiến chuyển sàn từ HNX sang UPCOM
EVS UPCOM Dự kiến chuyển sàn 10/06/2019  18/06/2019  Dự kiến chuyển từ sàn UPCOM sang HNX
APT UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 07/06/2019  07/06/2019  VCSH BCTC Kiểm toán 2018 âm
AGF HOSE Nhắc nhở 03/06/2019  24/05/2019  Chậm CB BCTC soát xét niên độ 1/10/2018-30/9/209 lần 2
TSD UPCOM Cảnh báo 31/05/2019  07/05/2019  Vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ
SSG UPCOM Cảnh báo 31/05/2019  07/05/2019  Vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ
SCC UPCOM Cảnh báo 31/05/2019  07/05/2019  Vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ
SAP UPCOM Cảnh báo 31/05/2019  07/05/2019  Vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ
ILC UPCOM Cảnh báo 31/05/2019  07/05/2019  Vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng
DCS UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 31/05/2019  31/05/2019  Chưa khắc phục nguyên nhân CK bị hủy bỏ niêm yết
TN1 HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 31/05/2019  30/05/2019  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
KHB HNX Dự kiến chuyển sàn 30/05/2019  20/06/2019  Dự kiến chuyển sàn từ HNX sang UPCOM
VRC HOSE Nhắc nhở 30/05/2019  29/05/2019  Chậm CBTT các Nghị quyết HĐQT
SD8 UPCOM Nhắc nhở 27/05/2019  24/05/2019  Chậm nộp BCTC kiểm toán 2018 quá 45 ngày
GLC UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 27/05/2019  27/05/2019  Không khắc phục nguyên nhân dẫn tới Tạm dừng GD
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Ngày thông báo
  • Từ ngày
  • Đến ngày
  • Loại cảnh báo
  •  
  • Góp ý
  • Email
  •