Cảnh báo đặc biệt

12345 ... >
Mã CK Sàn Loại cảnh báo Ngày thông báo Ngày hiệu lực Nội dung chi tiết
TPC HOSE Nhắc nhở 30/03/2017  29/03/2017  Chậm công bố Báo cáo thường niên năm 2016
NAV HOSE Cảnh báo 30/03/2017  05/04/2017  LNST 2016, LNST chưa phân phối đến 31.12.2016 âm
SAV HOSE Cảnh báo 30/03/2017  31/03/2017  LNST chưa phân phối đến 31.12.2016 âm
VNA HOSE Hủy niêm yết trên HOSE 27/03/2017  21/04/2017  Hủy niêm yết trên HOSE
HAT HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 27/03/2017  27/03/2017  LNST chưa phân phối tại ngày 31.12.2016 âm
PVC HNX Cảnh báo 27/03/2017  28/03/2017  LNST năm 2016 âm
BGM HOSE Tạm ngừng giao dịch 24/03/2017  30/03/2017  Thường xuyên vi phạm quy định về CBTT
HGM HNX Cảnh báo 23/03/2017  24/03/2017  LNST 2016, LNST chưa phân phối tại ngày 31.12.2016 âm
EFI HNX Hủy niêm yết trên HNX 22/03/2017  17/04/2017  Vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ CBTT
MPT HNX Nhắc nhở 21/03/2017  20/03/2017  Vi phạm CBTT 3 lần kể từ ngày 01/01/2017
PCN HNX Cảnh báo 20/03/2017  21/03/2017  LNST năm 2016 và LNST chưa phân phối ngày 31/12/2016 âm
PPI HOSE Nhắc nhở 15/03/2017  13/03/2017  Vi phạm quy định về công bố thông tin 03 lần
MEC HNX Cảnh báo 10/03/2017  10/03/2017  LNST Cty mẹ, LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 âm
MEC HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 10/03/2017  10/03/2017  CP bị đưa vào diện bị cảnh báo
TMS HOSE Nhắc nhở 09/03/2017  07/03/2017  Chậm CBTT thay đổi SLCP có quyền biểu quyết đang lưu hành
HVG HOSE Nhắc nhở 02/03/2017  28/02/2017  Nhắc nhở trên toàn thị trường
AGF HOSE Nhắc nhở 01/03/2017  27/02/2017  Chậm nộp BCTN 2016 niên độ 01.10.2015 - 30.09.2016
VJC HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 28/02/2017  28/02/2017  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
FUCVREIT HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 28/02/2017  27/02/2017  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
PVB HNX Cảnh báo 27/02/2017  27/02/2017  LNST năm 2016, LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 âm
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Ngày thông báo
  • Từ ngày
  • Đến ngày
  • Loại cảnh báo
  •  
  • Góp ý
  • Email
  •