Cảnh báo đặc biệt

12345 ... >
Mã CK Sàn Loại cảnh báo Ngày thông báo Ngày hiệu lực Nội dung chi tiết
TTL HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 18/01/2018  18/01/2018  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
SGR HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 17/01/2018  15/01/2018  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
BII HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 11/01/2018  12/01/2018  Cổ phiếu trong diện kiểm soát
BII HNX Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 11/01/2018  12/01/2018  Tiếp tục vi phạm quy định về CBTT
AST HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 09/01/2018  04/01/2018  Thời gian niêm yết dưỡi 6 tháng
AGF HOSE Nhắc nhở 08/01/2018  05/01/2018  Chậm CBTT BCTC niên độ 01/10/2016 - 30/09/2017
CDO HOSE Nhắc nhở 08/01/2018  04/01/2018  Chậm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
HDB HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 08/01/2018  05/01/2018  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
NDF HNX Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 02/01/2018  04/01/2018  TCNY vi phạm nghiêm trọng quy định CBTT
PVY UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 28/12/2017  29/12/2017  VSCH tại BCTC bán niên 2017 là số âm
SIC HNX Nhắc nhở 25/12/2017  22/12/2017  Vi phạm CBTT 03 lần từ 01.01.2017
KHS HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 25/12/2017  26/12/2017  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
KHA HOSE Nhắc nhở 19/12/2017  18/12/2017  Vi phạm quy định về CBTT 3 lần trong năm 2017
DHM HOSE Nhắc nhở 19/12/2017  18/12/2017  Vi phạm quy định về CBTT
IBC HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 19/12/2017  18/12/2017  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
JVC HOSE Cảnh báo 14/12/2017  15/12/2017  LNST 6T.2017 và LNST chưa phân phối là số âm
SII HOSE Nhắc nhở 13/12/2017  12/12/2017  Chậm công bố kết luận của cơ quan thuế
CTC HNX Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 13/12/2017  15/12/2017  TCNY tiếp tục vi phạm quy định về CBTT
GTN HOSE Nhắc nhở 13/12/2017  13/12/2017  Vi phạm 03 lần về CBTT
DCM HOSE Nhắc nhở 08/12/2017  07/12/2017  Chậm công bố ký hợp đồng vay vốn tín dụng
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Ngày thông báo
  • Từ ngày
  • Đến ngày
  • Loại cảnh báo
  •  
  • Góp ý
  • Email
  •