Cảnh báo đặc biệt

12345 ... >
Mã CK Sàn Loại cảnh báo Ngày thông báo Ngày hiệu lực Nội dung chi tiết
MEL HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 22/09/2017  27/09/2017  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
CDO HOSE Nhắc nhở 21/09/2017  20/09/2017  Chưa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
SD3 UPCOM Nhắc nhở 19/09/2017  19/09/2017  Chậm công bố BCTC bán niên 2017 quá 30 ngày
PX1 UPCOM Nhắc nhở 19/09/2017  19/09/2017  Chậm công bố BCTC bán niên 2017 quá 30 ngày
HBH UPCOM Nhắc nhở 19/09/2017  19/09/2017  Chậm công bố BCTC bán niên 2017 quá 30 ngày
HAN UPCOM Nhắc nhở 19/09/2017  19/09/2017  Chậm công bố BCTC bán niên 2017 quá 30 ngày
BT6 UPCOM Nhắc nhở 19/09/2017  19/09/2017  Chậm công bố BCTC bán niên 2017 quá 30 ngày
ACV UPCOM Nhắc nhở 19/09/2017  19/09/2017  Chậm công bố BCTC bán niên 2017 quá 30 ngày
VDP HOSE Nhắc nhở 15/09/2017  13/09/2017  Chậm CBTT bổ nhiệm Phó TGĐ
HVX HOSE Nhắc nhở 14/09/2017  13/09/2017  Chậm công bố thay đổi phụ trách kế toán
BTT HOSE Nhắc nhở 14/09/2017  12/09/2017  Chậm CBTT kết quả phát hành cổ phiếu
PGT HNX Nhắc nhở 14/09/2017  11/09/2017  Vi phạm CBTT 3 lần từ ngày 01.01.2017
SVN HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 13/09/2017  14/09/2017  LNST 6T.2017 âm
TPP HNX Nhắc nhở 13/09/2017  11/09/2017  Vi phạm CBTT 3 lần kể từ 1/1/2017
CMI HNX Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 09/09/2017  11/09/2017  Tiếp tục vi phạm quy định về CBTT
DBT HNX Nhắc nhở 09/09/2017  06/09/2017  Vi phạm CBTT 3 lần từ ngày 01.01.2017
CTC HNX Nhắc nhở 09/09/2017  06/09/2017  Vi phạm CBTT 3 lần từ ngày 01.01.2017
VGP HNX Cảnh báo 09/09/2017  11/09/2017  Chậm nộp BCTC bán niên soán xét 2017 quá 15 ngày
BII HNX Nhắc nhở 09/09/2017  06/09/2017  Vi phạm CBTT 3 lần từ ngày 01.01.2017
PHP HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 09/09/2017  11/09/2017  BCTC 6T.2017 có ý kiến không chấp nhận của kiểm toán
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Ngày thông báo
  • Từ ngày
  • Đến ngày
  • Loại cảnh báo
  •  
  • Góp ý
  • Email
  •