Cảnh báo đặc biệt

12345 ... >
Mã CK Sàn Loại cảnh báo Ngày thông báo Ngày hiệu lực Nội dung chi tiết
S99 HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 23/04/2018  20/04/2018  CK thuộc diện cảnh báo
S99 HNX Cảnh báo 23/04/2018  20/04/2018  LNST năm 2017 là số âm
B82 HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 23/04/2018  20/04/2018  Chậm CBTT BCTC quá 5 ngày làm việc
VMI HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 23/04/2018  20/04/2018  Chậm CBTT BCTC quá 5 ngày làm việc
ASA HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 23/04/2018  20/04/2018  Chậm CBTT BCTC quá 5 ngày làm việc
PVE HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 23/04/2018  20/04/2018  Chậm CBTT BCTC quá 5 ngày làm việc
TKC HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 19/04/2018  20/04/2018  Chậm CBTT BCTC quá 5 ngày làm việc
ALV HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 19/04/2018  20/04/2018  Chậm CBTT BCTC quá 5 ngày làm việc
PGT HNX Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 18/04/2018  19/04/2018  LNST năm 2016 và 2017 là số âm
VVN UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 18/04/2018  20/04/2018  VCSH năm 2017 là số âm
CDO HOSE Nhắc nhở 18/04/2018  17/04/2018  Chậm công bố BCTC kiểm toán năm 2017
SPI HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 18/04/2018  20/04/2018  BCTC có ý kiến không phải chấp nhận toàn phần
TTF HOSE Cảnh báo 17/04/2018  19/04/2018  LNST chưa phân phối tại 31.12.2017 là số âm
DST HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 16/04/2018  17/04/2018  CP thuộc diện cảnh báo
DST HNX Cảnh báo 16/04/2018  17/04/2018  LNST năm 2017 là số âm
BBC HOSE Nhắc nhở 16/04/2018  13/04/2018  Chậm công bố BB kiểm tra, đối chiếu số liệu báo cáo
HAH HOSE Nhắc nhở 16/04/2018  13/04/2018  Chậm CBTT
VPH HOSE Nhắc nhở 13/04/2018  13/04/2018  Chậm CBTT
VHG HOSE Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 13/04/2018  19/04/2018  LNST năm 2016 và 2017 là số âm
OCH HNX Kiểm soát (Không hạn chế giao dịch) 13/04/2018  16/04/2018  LNST công ty mẹ năm 2016 và 2017 là số âm
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Ngày thông báo
  • Từ ngày
  • Đến ngày
  • Loại cảnh báo
  •  
  • Góp ý
  • Email
  •