Cảnh báo đặc biệt

12345 ... >
Mã CK Sàn Loại cảnh báo Ngày thông báo Ngày hiệu lực Nội dung chi tiết
VKP UPCOM Tạm ngừng giao dịch 23/01/2017  25/01/2017  Vi phạm nghiêm trọng các quy định về CBTT
CIG HOSE Nhắc nhở 20/01/2017  17/01/2017  Chậm nộp hồ sơ niêm yết bổ sung
BHN HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 20/01/2017  19/01/2017  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
FID HNX Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 18/01/2017  20/01/2017  Không tuân thủ quy định về quản trị công ty
FID HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 18/01/2017  20/01/2017  CP thuộc diện bị kiểm soát và hạn chế giao dịch
SRF HOSE Nhắc nhở 17/01/2017  13/01/2017  Chậm CBTT kế hoạch tài chính năm 2017 và mức cổ tức năm 2016
IJC HOSE Tạm ngừng giao dịch 16/01/2017  17/01/2017  Tạm ngừng giao dịch để thực hiện giảm vốn điều lệ
FTS HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 16/01/2017  13/01/2017  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
SFG HOSE Nhắc nhở 13/01/2017  11/01/2017  Chậm công bố thay đổi nhân sự
HVG HOSE Nhắc nhở 13/01/2017  11/01/2017  Chậm nộp BCTC năm được kiểm toán từ 01/10/2015 - 30/9/2016
BCG HOSE Nhắc nhở 11/01/2017  06/01/2017  Chậm nộp hồ sơ niêm yết bổ sung
ATA HOSE Hủy niêm yết trên HOSE 10/01/2017  06/02/2017  Hủy niêm yết trên HOSE
TNS UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 05/01/2017  06/01/2017  VCSH âm tại ngày 31/12/2015 hoặc 30/06/2016
HBC HOSE Nhắc nhở 03/01/2017  26/12/2016  Chậm CBTT số lượng cổ phiếu lưu hành
NVL HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 29/12/2016  28/12/2016  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
FUCTVGF1 HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 27/12/2016  26/12/2016  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
VMD HOSE Nhắc nhở 20/12/2016  16/12/2016  Chậm nộp hồ sơ thay đổi niêm yết
TVS HOSE Nhắc nhở 13/12/2016  09/12/2016  Chậm CBTT BCKQ phát hành CP ESOP và thay đổi SLCP lưu hành
GSP HOSE Nhắc nhở 12/12/2016  08/12/2016  Chậm công bố BCTC quý 3 /2016
NKG HOSE Nhắc nhở 09/12/2016  07/12/2016  Chậm CBTT thay đổi SLCP có quyền biểu quyết đang lưu hành
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Ngày thông báo
  • Từ ngày
  • Đến ngày
  • Loại cảnh báo
  •  
  • Góp ý
  • Email
  •