Cảnh báo đặc biệt

12345 ... >
Mã CK Sàn Loại cảnh báo Ngày thông báo Ngày hiệu lực Nội dung chi tiết
PPG UPCOM Hủy niêm yết trên UPCoM 17/12/2018  20/12/2018  Hủy niêm yết trên UPCOM
KSB HOSE Nhắc nhở 13/12/2018  13/12/2018  Chậm công bố thay đổi SLCP có quyền biểu quyết đang lưu hành
DDG HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 13/12/2018  18/12/2018  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
GDW HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 13/12/2018  18/12/2018  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
HU3 HOSE Nhắc nhở 13/12/2018  11/12/2018  Nhắc nhở chậm công bố thay đổi nhân sự
HPG HOSE Nhắc nhở 12/12/2018  07/12/2018  Nhắc nhở chậm CBTT Nghị quyết HĐQT
PHC HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 12/12/2018  10/12/2018  Vi phạm luật thuế
TTE HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 12/12/2018  10/12/2018  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
HKT HNX Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 10/12/2018  11/12/2018  Chưa công bố BCTC soát xét bán niên 2018
HVH HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 04/12/2018  03/12/2018  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
DNY HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 03/12/2018  03/12/2018  CK niêm yết thuộc diện Cảnh báo
DNY HNX Cảnh báo 03/12/2018  03/12/2018  DNY bị ngừng hđ sxkd chính từ 3 tháng trở lên
MSH HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 29/11/2018  28/11/2018  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
VTH HNX Nhắc nhở 21/11/2018  20/11/2018  Vi phạm CBTT 3 lần từ 1/1/2018
AME HNX Nhắc nhở 21/11/2018  20/11/2018  Vi phạm CBTT 3 lần từ 1/1/2018
DZM HNX Nhắc nhở 21/11/2018  20/11/2018  Vi phạm CBTT 3 lần từ 1/1/2018
DST HNX Nhắc nhở 21/11/2018  20/11/2018  Vi phạm CBTT 3 lần từ 1/1/2018
C69 HNX Nhắc nhở 21/11/2018  20/11/2018  Vi phạm CBTT 3 lần từ 1/1/2018
HNM HNX Kiểm soát (Không hạn chế giao dịch) 21/11/2018  21/11/2018  Tiếp tục vi phạm quy định CBTT
PGT HNX Cảnh báo 21/11/2018  21/11/2018  Vi phạm quy định CBTT trên 4 lần
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Ngày thông báo
  • Từ ngày
  • Đến ngày
  • Loại cảnh báo
  •  
  • Góp ý
  • Email
  •