Cảnh báo đặc biệt

12345 ... >
Mã CK Sàn Loại cảnh báo Ngày thông báo Ngày hiệu lực Nội dung chi tiết
HQC HOSE Nhắc nhở 26/05/2017  23/05/2017  Liên quan đến nghĩa vụ thuế
PNC HOSE Nhắc nhở 24/05/2017  23/05/2017  Chậm CBTT BCTC quý 1/2017 lần 2
TTF HOSE Nhắc nhở 24/05/2017  22/05/2017  Chậm giải trình lỗ trên BCTC quý 1/2017
AGF HOSE Nhắc nhở 19/05/2017  17/05/2017  Chậm CBTT BCTC soát xét niên độ 01/10/2016 đến 31/03/2017
VC5 UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 18/05/2017  22/05/2017  VCSH trong BCTC năm 2016 không dương
V15 UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 18/05/2017  19/05/2017  Không thực hiện CBTT theo quy định
SD8 UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 18/05/2017  19/05/2017  Không thực hiện CBTT theo quy định
HPT UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 18/05/2017  19/05/2017  Không thực hiện CBTT theo quy định
PID UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 18/05/2017  17/05/2017  CP bị hạn chế giao dịch
SBV HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 17/05/2017  16/05/2017  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
CEE HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 16/05/2017  15/05/2017  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
KAC HOSE Nhắc nhở 15/05/2017  11/05/2017  Chậm CBTT BCTN 2016
QCG HOSE Nhắc nhở 15/05/2017  11/05/2017  Vi phạm từ 3 lần trở lên trong vòng 1 năm quy định về CBTT
I10 UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 12/05/2017  12/05/2017  VCSH tại BCTC năm 2016 âm
SHG UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 12/05/2017  12/05/2017  VCSH trong BCTC 2016 âm
APC HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 11/05/2017  10/05/2017  Vi phạm pháp luật thuế
BHV UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 11/05/2017  12/05/2017  VCSH năm 2016 âm
HNG HOSE Cảnh báo 09/05/2017  12/05/2017  LNST Cty mẹ năm 2016 âm
TS4 HOSE Nhắc nhở 09/05/2017  05/05/2017  Chậm CBTT tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2017
BGM HOSE Nhắc nhở 09/05/2017  05/05/2017  Chậm nộp Báo cáo thường niên năm 2016
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Ngày thông báo
  • Từ ngày
  • Đến ngày
  • Loại cảnh báo
  •  
  • Góp ý
  • Email
  •