Cảnh báo đặc biệt

12345 ... >
Mã CK Sàn Loại cảnh báo Ngày thông báo Ngày hiệu lực Nội dung chi tiết
QCG HOSE Cảnh báo 11/02/2019  15/02/2019  Vi phạm CBTT
HLY HNX Cảnh báo 11/02/2019  12/02/2019  LNST 2018 âm. LNST chưa phân phối 31/12/2018 âm
KBC11710 HOSE Nhắc nhở 01/02/2019  31/01/2019  Chậm CBTT Nghị quyết HĐQT liên quan đến GD các bên liên quan
KBC11806 HOSE Nhắc nhở 01/02/2019  31/01/2019  Chậm CBTT Nghị quyết HĐQT liên quan đến GD các bên liên quan
KBC11712 HOSE Nhắc nhở 01/02/2019  31/01/2019  Chậm CBTT Nghị quyết HĐQT liên quan đến GD các bên liên quan
KBC HOSE Nhắc nhở 01/02/2019  31/01/2019  Chậm CBTT Nghị quyết HĐQT liên quan đến GD các bên liên quan
S33 UPCOM Hủy niêm yết trên UPCoM 30/01/2019  18/02/2019  Hủy niêm yết trên UPCoM
SHE HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 23/01/2019  25/01/2019  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
SDP HNX Hủy niêm yết trên HNX 23/01/2019  21/02/2019  Hủy niêm yết trên HNX
AGF HOSE Kiểm soát (Không hạn chế giao dịch) 23/01/2019  28/01/2019  Phát sinh LNST âm và Lỗ lũy kế 2 năm liên tiếp 2017 và 2018
IMP HOSE Nhắc nhở 22/01/2019  21/01/2019  Chậm CBTT kết luận của cơ quan thuế
HVG HOSE Kiểm soát (Không hạn chế giao dịch) 21/01/2019  18/01/2019  Lỗ lũy kế 30/09/2018 lớn, Khoản vay lớn tới hạn chưa trả
SZC HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 16/01/2019  15/01/2019  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
POW HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 15/01/2019  14/01/2019  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
VHE HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 11/01/2019  14/01/2019  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
NCT HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 08/01/2019  07/01/2019  Công ty vi phạm pháp luật thuế
KPF HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 08/01/2019  07/01/2019  Công ty vi phạm pháp luật thuế
FUCTVGF2 HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 08/01/2019  07/01/2019  Thời gian niêm yết dưới 06 tháng
FCN HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 08/01/2019  07/01/2019  Công ty vi phạm pháp luật thuế
AMD HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 08/01/2019  07/01/2019  Công ty vi phạm pháp luật thuế
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Ngày thông báo
  • Từ ngày
  • Đến ngày
  • Loại cảnh báo
  •  
  • Góp ý
  • Email
  •