Cảnh báo đặc biệt

12345 ... >
Mã CK Sàn Loại cảnh báo Ngày thông báo Ngày hiệu lực Nội dung chi tiết
HNM HNX Tạm ngừng giao dịch 24/07/2017  25/07/2017  Không khắc phục việc chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát
HKT HNX Cảnh báo 21/07/2017  24/07/2017  Vi phạm quy định về CBTT từ 4 lần trở lên kể từ 01.01.2017
X18 UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 21/07/2017  24/07/2017  Không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tạm ngừng giao dịch
SBS UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 21/07/2017  24/07/2017  Không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tạm ngừng giao dịch
QPH UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 21/07/2017  24/07/2017  Không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tạm ngừng giao dịch
VTG UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 21/07/2017  24/07/2017  Không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tạm ngừng giao dịch
SFT UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 21/07/2017  24/07/2017  Không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tạm ngừng giao dịch
VAT HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 21/07/2017  21/07/2017  TCNY nhận được kết luận v/v vi phạm pháp luật thuế
KSH HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 21/07/2017  20/07/2017  Vi phạm pháp luật thuế
BWE HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 21/07/2017  20/07/2017  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
VNF HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 19/07/2017  20/07/2017  TCNY nhận được kết luận v/v vi phạm pháp luật thuế
VDS HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 19/07/2017  19/07/2017  Vi phạm pháp luật thuế
TVT HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 18/07/2017  17/07/2017  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
HCM_0507 HOSE Hủy niêm yết trên HOSE 17/07/2017  15/08/2017  Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2017
CTF HOSE Nhắc nhở 17/07/2017  11/07/2017  Chậm CBTT
TDH HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 17/07/2017  14/07/2017  Vi phạm pháp luật thuế
NNB UPCOM Tạm ngừng giao dịch 17/07/2017  19/07/2017  Không CBTT họp ĐHCĐ thường niên 2017 đúng quy định
GKM HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 14/07/2017  17/07/2017  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
BGM HOSE Hủy niêm yết trên HOSE 12/07/2017  10/08/2017  Vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin
VCI HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 11/07/2017  10/07/2017  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Ngày thông báo
  • Từ ngày
  • Đến ngày
  • Loại cảnh báo
  •  
  • Góp ý
  • Email
  •