Cảnh báo đặc biệt

12345 ... >
Mã CK Sàn Loại cảnh báo Ngày thông báo Ngày hiệu lực Nội dung chi tiết
TCR HOSE Nhắc nhở 25/04/2019  23/04/2019  Chậm nộp BCTN 2018
SDE UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 25/04/2019  26/04/2019  VCSH BCTC 2017 Kiểm toán âm
VHG HOSE Hủy niêm yết trên HOSE 25/04/2019  23/05/2019  Hủy niêm yết trên HOSE
CLG HOSE Cảnh báo 24/04/2019  03/05/2019  Công ty Kiểm toán có ý kiến ngoại trừ trên BCTC năm 2018
QNC HNX Cảnh báo 24/04/2019  25/04/2019  LNST CĐ cty mẹ 2018 dương, LNST chưa pp 2018 Hợp nhất KT âm
PGI HOSE Nhắc nhở 23/04/2019  17/04/2019  Chậm công bố BCTN 2018
DTL HOSE Cảnh báo 23/04/2019  02/05/2019  LNST trên BCTC hợp nhất 2018 âm
PXT HOSE Kiểm soát (Không hạn chế giao dịch) 23/04/2019  24/04/2019  Được gd toàn thời gian dưới dạng bị kiểm soát
HAI HOSE Cảnh báo 23/04/2019  02/05/2019  LNST cty mẹ trên BCTC hợp nhất 2018 âm
GTN HOSE Nhắc nhở 19/04/2019  18/04/2019  Chậm nộp BCTN năm 2018
PPI HOSE Hủy niêm yết trên HOSE 19/04/2019  20/05/2019  Hủy niêm yết trên HOSE
STT UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 18/04/2019  19/04/2019  VCSH âm BCTC hợp nhất 2018 đã KT
CTF HOSE Nhắc nhở 17/04/2019  16/04/2019  Chậm công bố chênh lệch số liệu KQKD 2018
VCB HOSE Nhắc nhở 17/04/2019  12/04/2019  Chậm CBTT bổ nhiệm lại Phó TGĐ
CRC HOSE Nhắc nhở 17/04/2019  12/04/2019  Chậm CBTT quyết định giảm sở hữu tại công ty con
BCG HOSE Cảnh báo 16/04/2019  22/04/2019  LNST cty mẹ 2018 và LNST chưa pp tại 31/12/2018 âm
KAC HOSE Tạm ngừng giao dịch 16/04/2019  19/04/2019  Tiếp tục vi phạm quy định CBTT sau khi bị KS đặc biệt
VGP HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 16/04/2019  16/04/2019  Chậm CBTT BCTC 2018 quá 5 ngày làm việc
API HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 16/04/2019  16/04/2019  BCTC 2018 không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần
MSC HNX Cảnh báo 12/04/2019  16/04/2019  LNST của công ty năm 2018 âm
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Ngày thông báo
  • Từ ngày
  • Đến ngày
  • Loại cảnh báo
  •  
  • Góp ý
  • Email
  •