Cảnh báo đặc biệt

12345 ... >
Mã CK Sàn Loại cảnh báo Ngày thông báo Ngày hiệu lực Nội dung chi tiết
DNY HNX Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 23/08/2019  23/08/2019  DN ngừng hoạt động kinh doanh từ 9 tháng trở lên
MCP HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 23/08/2019  22/08/2019  LNST soát xét 6 tháng 2019 âm
VC9 HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 22/08/2019  26/08/2019  LNST 6 tháng đầu năm 2019 âm
TKC HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 22/08/2019  23/08/2019  BCTC BN 2019 không có ý kiến chấp nhận toàn phần từ ĐVKT
WSS HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 22/08/2019  23/08/2019  LNST 6 tháng đầu 2019 và LNST chưa pp tại 30/6/2019 âm
NBB HOSE Nhắc nhở 21/08/2019  17/07/2019  Chậm CBTT nghị quyết HĐQT
CTF HOSE Nhắc nhở 21/08/2019  29/07/2019  Chậm CBTT Nghị quyết HĐQT về GD với bên liên quan
HVX HOSE Nhắc nhở 21/08/2019  05/08/2019  Chậm CB nghị quyết HĐQT v/v thông qua GD với bên liên quan
QST HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 21/08/2019  22/08/2019  LNST 6 tháng đầu năm 2019 âm
L61 HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 21/08/2019  22/08/2019  BCTC bán niên năm 2019 không được chấp nhận toàn phần
L35 HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 21/08/2019  22/08/2019  BCTC bán niên năm 2019 không được chấp nhận toàn phần
NHT UPCOM Dự kiến chuyển sàn 21/08/2019  04/07/2019  Dự kiến chuyển giao dịch cổ phiếu từ UPCOM sang HNX
HTT HOSE Cảnh báo 21/08/2019  21/08/2019  Vi phạm CBTT từ 4 lần trong 1 năm
VE9 HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 21/08/2019  22/08/2019  LNST 6 tháng đầu năm 2019 âm
TXM HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 21/08/2019  21/08/2019  LNST 6 tháng đầu năm 2019 âm
KHP HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 20/08/2019  16/08/2019  LNST BCTC soát xét 6 tháng 2019 âm
FTM HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 20/08/2019  16/08/2019  LNST BCTC kiểm soát xét 6 tháng 2019 âm
BHN HOSE Nhắc nhở 20/08/2019  19/08/2019  Chậm CBTT
CTP HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 20/08/2019  21/08/2019  LNST 6 tháng đầu năm 2019 âm
DIH HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 20/08/2019  21/08/2019  LNST 6 tháng đầu năm 2019 âm
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Ngày thông báo
  • Từ ngày
  • Đến ngày
  • Loại cảnh báo
  •  
  • Góp ý
  • Email
  •