Cảnh báo đặc biệt

12345 ... >
Mã CK Sàn Loại cảnh báo Ngày thông báo Ngày hiệu lực Nội dung chi tiết
ICG HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 16/08/2018  17/08/2018  LNST 6 tháng đầu năm 2018 là số âm
UNI HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 16/08/2018  17/08/2018  LNST trên BCTC 6 tháng đầu năm 2018 là số âm
RIC HOSE Cảnh báo 16/08/2018  17/08/2018  LNST 6 tháng đầu năm 2018 là số âm
PXS HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 16/08/2018  15/08/2018  LNST trên BCTC 6 tháng đầu năm 2018 là số âm
CLW HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 16/08/2018  15/08/2018  LNST trên BCTC 6 tháng đầu năm 2018 là số âm
PEN HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 16/08/2018  17/08/2018  LNST 6 tháng đầu năm 2018 là số âm
KHP HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 15/08/2018  14/08/2018  BCTC BN 2018 có ý kiến không là ý kiến của tổ chức kiểm toán
DXV HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 15/08/2018  14/08/2018  LNST trên BCTC soát xét 6 tháng năm 2018 là số âm
CHP HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 15/08/2018  14/08/2018  LNST trên BCTC soát xét 6 tháng năm 2018 là số âm
VIS HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 15/08/2018  13/08/2018  LNST trên BCTC soát xét 6 tháng năm 2018 là số âm
PCG HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 15/08/2018  16/08/2018  LNST và LN chưa phân phối 6 tháng đầu năm 2018 là số âm
ILC UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 10/08/2018  10/08/2018  VCSH bị âm theo BCTC năm 2017
KSH HOSE Nhắc nhở 09/08/2018  09/08/2018  Chậm đăng ký ngày GD bổ sung cho cp thay đổi niêm yết
VNS HOSE Nhắc nhở 08/08/2018  07/08/2018  Chậm nộp BC tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018
SBT HOSE Nhắc nhở 08/08/2018  08/08/2018  Giao dịch cổ phiếu quỹ không đúng quy định
AGF HOSE Nhắc nhở 08/08/2018  07/08/2018  Chậm nộp BCTC quý 3 niên độ 01/10/2017-30/09/2018 lần 2
TBC HOSE Nhắc nhở 08/08/2018  06/08/2018  Chậm CB NQHĐQT thông qua KQSXKD năm 2017 và 2018
HHP HNX CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 07/08/2018  08/08/2018  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
SCS HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 07/08/2018  06/08/2018  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
SMB HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 07/08/2018  06/08/2018  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Ngày thông báo
  • Từ ngày
  • Đến ngày
  • Loại cảnh báo
  •  
  • Góp ý
  • Email
  •