Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam (SVN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu