Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức (VTX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp