Công ty Cổ phần vận tải biển VINASHIP (VNA: OTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp