Công ty Cổ phần Xi Măng Sông Đà (SCC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu