Công ty Cổ phần Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Phú Phong (PPG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu