Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (KHB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ