Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (TLT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
252,543  
246,650  
 
 
 
117,592  
118,884  
 
 
 
7,957  
2,104  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
21,116  
26,694  
 
 
 
84,448  
80,181  
 
 
 
4,071  
9,905  
 
 
 
134,951  
127,766  
 
 
 
852  
852  
 
 
 
103,038  
106,932  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
21,061  
9,983  
 
 
 
10,000  
10,000  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
252,543  
246,650  
 
 
 
216,431  
223,021  
 
 
 
165,564  
174,986  
 
 
 
50,868  
48,035  
 
 
 
36,112  
23,630  
 
 
 
36,112  
23,630  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0