Nộp tiền nhanh gọn bằng cách

   Nộp tiền trực tuyến

   Tiền về tài khoản ngay sau vài giây**

   Nộp tiền tại quầy

   Giao dịch quen thuộc bằng tiền mặt

   Các ngân hàng VNDIRECT có tài khoản

   Để xem hướng dẫn nộp tiền với từng ngân hàng, xin vui lòng click vào biểu tượng của ngân hàng đó.

   **Lưu ý: Để giảm thiểu phí chuyển tiền ngân hàng, Quý khách nên lựa chọn nơi nộp tiền là chi nhánh ngân hàng VNDIRECT có tài khoản

   • 1Đăng nhập Internet Banking tại

    Đây

   • 2Trên thanh công cụ, chọn “Thanh toán”, sau đó chọn “Dịch vụ tài chính”
   • 3Điền thông tin để thực hiện chuyển tiền
   • 4Xác thực giao dịch bằng OTP
   • 5Xác nhận thanh toán
   • 1Đăng nhập Internet Banking tại

    Đây

   • 2Trên thanh công cụ, chọn “Chuyển tiền”, sau đó chọn “Chuyển khoản trong ACB”
   • 3Điền thông tin để thực hiện chuyển tiền
   • 4Xác thực giao dịch bằng OTP
   • 5Xác nhận thanh toán
   • 1Đăng nhập Internet Banking tại

    Đây

   • 2Trên thanh công cụ, chọn “Giao dịch”, sau đó chọn “Quản lý giao dịch”, sau đó chọn "Chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán"
   • 3Điền thông tin để thực hiện chuyển tiền
   • 4Xác thực giao dịch bằng OTP
   • 5Xác nhận thanh toán
   • 1Đăng nhập Internet Banking tại

    Đây

   • 2Trên thanh công cụ, chọn “Chuyển khoản”, sau đó chọn “Thu hộ VNDIRECT”, sau đó chọn "Công ty chứng khoán VNDIRECT"
   • 3Điền thông tin để thực hiện chuyển tiền
   • 4Xác thực giao dịch bằng OTP
   • 5Xác nhận thanh toán
   • 1Đăng nhập Internet Banking tại

    Đây

   • 2Trên thanh công cụ, chọn “Chuyển tiền”, sau đó chọn “Chuyển khoản trong nội bộ BIDV”
   • 3Thực hiện chuyển tiền theo thông tin như bên cạnh:

   Thông tin chuyển tiền:


   Miền Bắc

   Họ và tên người hưởng:
   Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
   Số tài khoản người hưởng:
   12310000092969
   Tại:
   BIDV - Chi nhánh Quang Trung
   Nội dung chuyển tiền:
   Chuyển tiền vào tài khoản [Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [Họ và tên khách hàng] tại VNDIRECT

   Miền Nam

   Họ và tên người hưởng:
   Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT - CN HCM
   Số tài khoản người hưởng:
   11910000098911
   Tại:
   BIDV - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
   Nội dung chuyển tiền:
   Chuyển tiền vào tài khoản [Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [Họ và tên khách hàng] tại VNDIRECT
   • 1Đăng nhập Internet Banking tại

    Đây

   • 2Trên thanh công cụ, chọn “Chuyển tiền”, sau đó chọn “Chuyển tiền chứng khoán”
   • 3Điền thông tin để thực hiện chuyển tiền
   • 4Xác thực giao dịch bằng OTP
   • 5Xác nhận thanh toán
   • 1Đăng nhập Internet Banking tại

    Đây

   • 2Trên thanh công cụ, chọn “Chuyển khoản”, sau đó chọn “Chuyển khoản chứng khoán”
   • 3Điền thông tin để thực hiện chuyển tiền
   • 4Xác thực giao dịch bằng OTP
   • 5Xác nhận thanh toán
   • 1Đăng nhập Internet Banking tại

    Đây

   • 2Chọn "Chuyển tiền nội bộ"
   • 3Thực hiện chuyển tiền theo các thông tin bên cạnh

   Thông tin chuyển tiền:


   Miền Bắc - Đà Nẵng

   Họ và tên người hưởng:
   Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
   Số tài khoản người hưởng:
   160014851545409
   Tại:
   Eximbank - CN Đà Nẵng
   Nội dung chuyển tiền:
   Chuyển tiền vào tài khoản [Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [Họ và tên khách hàng] tại VNDIRECT

   Miền Nam - Thành phố Hồ Chí Minh

   Họ và tên người hưởng:
   Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT - Chi nhánh TP HCM
   Số tài khoản người hưởng:
   140114851046262
   Tại:
   Eximbank - CN Sài Gòn
   Nội dung chuyển tiền:
   Chuyển tiền vào tài khoản [Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [Họ và tên khách hàng] tại VNDIRECT
   • 1Đăng nhập Internet Banking tại

    Đây

   • 2Trên thanh công cụ, chọn “Chuyển tiền”, sau đó chọn “Chuyển tiền trong Vietinbank”
   • 3Điền thông tin để thực hiện chuyển tiền như bên cạnh
   • 4Xác thực giao dịch bằng OTP
   • 5Xác nhận thanh toán

   Ngân hàng khác

   • 1Đăng nhập Internet Banking
   • 2Chọn “Chuyển tiền khác”
   • 3Thực hiện chuyển tiền theo thông tin ở bên

   Thông tin chuyển tiền:

   Họ và tên người hưởng:
   Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
   Số tài khoản người hưởng:
   0681000011361
   Tại:
   Vietcombank - Hội Sở
   Nội dung chuyển tiền:
   Chuyển tiền vào tài khoản [Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [Họ và tên khách hàng] tại VNDIRECT

   GIAO DỊCH TẠI VNDIRECT

   GIAO DỊCH TẠI QUẦY CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG

   Để xem hướng dẫn nộp tiền với từng ngân hàng, xin vui lòng click vào biểu tượng của ngân hàng đó.

   **Lưu ý: Để giảm thiểu phí chuyển tiền ngân hàng, Quý khách nên lựa chọn nơi nộp tiền là chi nhánh ngân hàng VNDIRECT có tài khoản


   Ngân hàng VNDIRECT có tài khoản

   • Dành cho nhà đầu tư trong nước
   • Dành cho nhà đầu tư nước ngoài

   Thông tin ghi trên giấy nộp/chuyển tiền:

   Họ và tên người hưởng:
   Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
   Số tài khoản người hưởng:
   0681000011361
   Tại:
   Vietcombank - Hội Sở
   Nội dung chuyển tiền:
   Chuyển tiền vào tài khoản [Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [Họ và tên khách hàng] tại VNDIRECT

   Thông tin ghi trên giấy nộp/chuyển tiền:

   Họ và tên người hưởng:
   Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
   Số tài khoản người hưởng:
   0681000012349
   Tại:
   Vietcombank - Hội Sở
   Nội dung chuyển tiền:
   Chuyển tiền vào tài khoản [Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [Họ và tên khách hàng] tại VNDIRECT
   • Miền Bắc
   • Miền Nam

   Thông tin ghi trên giấy nộp/chuyển tiền:

   Họ và tên người hưởng:
   Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
   Số tài khoản người hưởng:
   79401099
   Tại:
   Á Châu (ACB) – CN Thăng Long
   Nội dung chuyển tiền:
   Chuyển tiền vào tài khoản [Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [Họ và tên khách hàng] tại VNDIRECT

   Thông tin ghi trên giấy nộp/chuyển tiền:

   Họ và tên người hưởng:
   Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT Chi nhánh TP HCM
   Số tài khoản người hưởng:
   79365969
   Tại:
   Á Châu(ACB) - Hội Sở
   Nội dung chuyển tiền:
   Chuyển tiền vào tài khoản [Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [Họ và tên khách hàng] tại VNDIRECT

   Thông tin ghi trên giấy nộp/chuyển tiền:

   Họ và tên người hưởng:
   Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT - Chi nhánh TP HCM
   Số tài khoản người hưởng:
   060080086132
   Tại:
   Sacombank - Sở Giao Dịch
   Nội dung chuyển tiền:
   Chuyển tiền vào tài khoản [Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [Họ và tên khách hàng] tại VNDIRECT

   Thông tin ghi trên giấy nộp/chuyển tiền:

   Họ và tên người hưởng:
   Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT - Chi nhánh TP HCM
   Số tài khoản người hưởng:
   38377407
   Tại:
   VPBank - CN HCM
   Nội dung chuyển tiền:
   Chuyển tiền vào tài khoản [Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [Họ và tên khách hàng] tại VNDIRECT
   • Miền Bắc
   • Miền Nam

   Thông tin ghi trên giấy nộp/chuyển tiền:

   Họ và tên người hưởng:
   Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
   Số tài khoản người hưởng:
   12310000092969
   Tại:
   BIDV - CN Quang Trung
   Nội dung chuyển tiền:
   Chuyển tiền vào tài khoản [Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [Họ và tên khách hàng] tại VNDIRECT

   Thông tin ghi trên giấy nộp/chuyển tiền:

   Họ và tên người hưởng:
   Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT - Chi nhánh TP HCM
   Số tài khoản người hưởng:
   11910000098911
   Tại:
   BIDV - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
   Nội dung chuyển tiền:
   Chuyển tiền vào tài khoản [Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [Họ và tên khách hàng] tại VNDIRECT

   Thông tin ghi trên giấy nộp/chuyển tiền:

   Họ và tên người hưởng:
   Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
   Số tài khoản người hưởng:
   13820796799011
   Tại:
   Techcombank - Sở giao dịch
   Nội dung chuyển tiền:
   Chuyển tiền vào tài khoản [Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [Họ và tên khách hàng] tại VNDIRECT

   Thông tin ghi trên giấy nộp/chuyển tiền:

   Họ và tên người hưởng:
   Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
   Số tài khoản người hưởng:
   03201010029189
   Tại:
   Maritimebank (MSB) – CN Thanh Xuân
   Nội dung chuyển tiền:
   Chuyển tiền vào tài khoản [Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [Họ và tên khách hàng] tại VNDIRECT
   • Miền Bắc
   • Miền Nam

   Thông tin ghi trên giấy nộp/chuyển tiền:

   Họ và tên người hưởng:
   Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
   Số tài khoản người hưởng:
   160014851545409
   Tại:
   Eximbank - CN Đà Nẵng
   Nội dung chuyển tiền:
   Chuyển tiền vào tài khoản [Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [Họ và tên khách hàng] tại VNDIRECT

   Thông tin ghi trên giấy nộp/chuyển tiền:

   Họ và tên người hưởng:
   Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT - Chi nhánh TP HCM
   Số tài khoản người hưởng:
   140114851046262
   Tại:
   Eximbank - CN Sài Gòn
   Nội dung chuyển tiền:
   Chuyển tiền vào tài khoản [Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [Họ và tên khách hàng] tại VNDIRECT

   Thông tin ghi trên giấy nộp/chuyển tiền:

   Họ và tên người hưởng:
   Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
   Số tài khoản người hưởng:
   128000032087
   Tại:
   Vietinbank – CN Đống Đa
   Nội dung chuyển tiền:
   Chuyển tiền vào tài khoản [Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [Họ và tên khách hàng] tại VNDIRECT

   Ngân hàng khác

   Quý khách vui lòng nộp/chuyển tiền theo các thông tin sau:

   Họ và tên người hưởng:
   Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
   Số tài khoản người hưởng:
   0681000011361
   Tại:
   Vietcombank - Hội Sở
   Nội dung chuyển tiền:
   Chuyển tiền vào tài khoản [Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [Họ và tên khách hàng] tại VNDIRECT
   Hỏi đáp Chat với chúng tôi