Miễn phí lưu ký lên đến 1 năm! Ưu đãi dành cho khách hàng tại chi nhánh Đà Nẵng

April 27, 2017 18:35:35

 

Đối tượng áp dụng: Toàn bộ khách hàng lưu ký mới tại chi nhánh Đà Nẵng

Thời gian miễn phí lưu ký: tối đa 1 năm, từ 1/5/2017 – 30/4/2018

Hạn mức miễn phí: Lên đến 10,000,000 cổ phiếu (không tính các cổ phiếu đã được miễn phí chung cho toàn công ty)

Mọi thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi, nhà đầu tư có thể liên hệ 1900 545409/0511. 382 1111  hoặc gửi thông tin về địa chỉ support@vndirect.com.vn để được hỗ trợ nhanh nhất!

 

Miễn phí lưu ký lên đến 1 năm! Ưu đãi dành cho khách hàng tại chi nhánh Đà Nẵng

Nhằm hỗ trợ Quý khách hàng giảm thiểu chi phí khi đầu tư, VNDIRECT trân trọng dành tặng Quý khách hàng chương trình miễn phí lưu ký với thời hạn lên đến 1 năm. Chương trình áp dụng cho toàn bộ tài khoản lưu ký mới tại chi nhánh Đà Nẵng.

VNDIRECT.COM.VN