Hợp tác cùng phát triển

MBB – Cơ hội nhiều hơn rủi ro – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 01/06/2023    2816

Chia sẻ

  • Lợi nhuận (LN) ròng Q1/23 của MBB tăng 10,5% svck lên 5 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 26% dự phóng cả năm trước đó của chúng tôi.
  • Xét đến mức định giá thấp so với ROE bền vững 20%+, MBB rõ ràng là một trong những cơ hội đầu tư hấp dẫn nhất ngành ngân hàng hiện nay.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu không đổi là 29.300đ/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND18.600

VND29.300

0%

Khả quan

                    Tài chính

Q1/23: Thu nhập lãi tăng trưởng mạnh và chi phí dự phòng được kiểm soát tốt

Thu nhập lãi thuần trong Q1/23 tăng 22% svck, nhờ tăng trưởng tín dụng 13% svck và NIM tăng 10 điểm cơ bản. Thu nhập ngoài lãi giảm 48% svck do (1) thu nhập từ phí dịch vụ giảm 38% do hoạt động môi giới chứng khoán/bảo hiểm kém tích cực, (2) thu nhập từ mua bán chứng khoán giảm 85% và (3) thu nhập từ HĐKD ngoại hối giảm 21%. Chi phí dự phòng và chi phí hoạt động được kiểm soát tốt và giảm lần lượt 13% và 1% svck. Nhìn chung, tổng thu nhập hoạt động tăng 3% svck và LN ròng tăng 11% svck, vượt dự báo của chúng tôi.

NIM được duy trì với tăng trưởng tín dụng và huy động vốn tương đối tốt

Lợi suất tài sản của MBB tăng 190 điểm cơ bản svck trong khi chi phí vốn tăng 210 điểm cơ bản svck trong Q1/23. NIM tăng thêm 10 điểm cơ bản svck lên 5,7% (-10 điểm cơ bản sv quý trước), tiếp tục ở top đầu ngành và vượt xa kỳ vọng của chúng tôi. Tỷ lệ CASA của MBB, mặc dù giảm trong quý như hầu hết các ngân hàng khác, nhưng vẫn đầu ngành ở mức 35,5% (-5,1đ% sv quý trước) và góp phần duy trì NIM. MBB đạt mức tăng trưởng tín dụng 3,8%% sv đầu năm, cao hơn mức tăng trưởng toàn hệ thống là 2,1%. Tăng trưởng tiền gửi ổn định ở mức 2,0% sv đầu năm với tiền gửi cá nhân tăng 10,5% và tiền gửi doanh nghiệp giảm 8,4%.

Chất lượng tài sản suy giảm nhưng TT 02/23 sẽ giúp MBB kiểm soát nợ xấu

Tỷ lệ nợ xấu tăng 75 điểm cơ bản svck và 65 điểm cơ bản sv quý trước lên 1,8% vào cuối Q1/23. Tỷ lệ nợ nhóm 2 cũng tăng mạnh 230 điểm cơ bản svck và 180 điểm cơ bản sv quý trước lên 3,5%. Khả năng cao chất lượng tài sản suy giảm chủ yếu ở mảng bất động sản (BĐS), bao gồm cả cho vay các DN phát triển BĐS và cho vay mua nhà. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) của MBB đã giảm từ 238% cuối 2022 xuống còn 138% cuối Q1/23 do nợ xấu tăng đột biến. Mặc dù tỷ lệ nợ xấu/ nợ nhóm 2 gia tăng là đáng quan ngại, chúng tôi tin rằng MBB vẫn sẽ có thể kiểm soát tốt nợ xấu/dự phòng trong năm nay khi xét đến khả năng hưởng lợi từ Thông tư 02/23 và những diễn biến tích cực gần đây trong lĩnh vực BĐS và năng lượng tái tạo (NLTT), hai ngành MBB có mức dư nợ tín dụng đáng kể.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu không đổi 29.300đ/cp

Với kết quả Q1/23 tốt hơn kỳ vọng, chúng tôi điều chỉnh giảm dự phóng chi phí dự phòng và nâng dự báo LN ròng giai đoạn 2023-24 tăng nhẹ 2,2%/3,0% lên 19,6/22,9 nghìn tỷ đồng. Chúng tôi đã cập nhật cổ tức tiền mặt 500đ/cp (lợi suất 2,7%) vào định giá. Nhìn chung, chúng tôi cho rằng phần lớn những yếu tố bất lợi và rủi ro xung quanh chất lượng tài sản của MBB đã được phản ánh vào giá cp vì MBB hiện chỉ đang giao dịch ở mức 0,9 lần P/B 2023, thấp hơn nhiều so với TB 3 năm là 1,5 lần. Với mức định giá này, chúng tôi tiếp tục nhận thấy MBB vẫn hết sức hấp dẫn nhờ các động lực tăng trưởng dài hạn bao gồm lợi thế chi phí vốn thấp nhờ tỷ lệ CASA đầu ngành và hệ sinh thái dịch vụ tài chính đa dạng. Do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu không đổi là 29.300đ/cp. Rủi ro giảm giá bao gồm nợ xấu cao hơn và tăng trưởng tín dụng thấp hơn so với dự kiến.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status