Góp ý cho VNDIRECT

Lịch sự kiện

Tìm theo ngày

Ngày Tên sự kiện Chi tiết
20/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp xem TẠI ĐÂY

28/02/2018 Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức và quyền mua cho cổ đông hiện hữu

Cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:10

Quyền mua tỷ lệ 3:1