CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO DO CÁC CHUYÊN GIA CHỨNG KHOÁN CỦA VNDIRECT TỔ CHỨC TRONG THÁNG 3/2018

March 02, 2018 14:04:59

Các chương trình Hội thảo sẽ được các Chuyên gia chứng khoán VNDIRECT tổ chức tại TP.HCM trong tháng 03.2018 với lịch trình như sau:

Khu vực Phòng đăng ký Tên Hội thảo Thời gian & thời lượng tổ chức Nội dung chính
HỒ CHÍ MINH MG7 HCM Bắt đáy – Tìm Đỉnh chỉ trong 1 cú click 9h00 – 12h00
Chủ Nhật  18/03/2018
1. Giới thiệu và cài đặt miễn phí phần mềm tỉnh Đỉnh – Đáy cổ phiếu.
2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm tìm Đỉnh – Đáy cổ phiếu và thực hành.
MG7 HCM Quản lý danh mục đầu tư hiệu quả bằng phần mềm PTKT 9.9 9h00 – 12h00 Chủ nhật  25/03/2018  1. Các loại danh mục hiện nay.
2. Đổi danh mục khi nào?
3. Margin – nên hay không?
4. Ứng dụng phần mềm PTKT 9.9 vào quản lý danh mục hiệu quả.

Các nhà đầu tư có thể tham khảo nội dung các buổi đào tạo do các Chuyên gia chứng khoán tại VNDIRECT tổ chức trong tháng 3/2018 và lựa chọn chương trình phù hợp để tham gia TẠI ĐÂY

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO DO CÁC CHUYÊN GIA CHỨNG KHOÁN CỦA VNDIRECT TỔ CHỨC TRONG THÁNG 3/2018

Nhằm giúp các nhà đầu tư có thêm kiến thức về thị trường chứng khoán, từ những kiến thức căn bản trong giao dịch chứng khoán đến việc sử dụng Amibroker tìm kiếm một số hình thái đỉnh đáy trong phân tích kỹ thuật… Trong tháng 3 này, Các chuyên gia chứng khoán tại VNDIRECT sẽ tổ chức các Hội thảo miễn phí như sau:

VNDIRECT.COM.VN