BẠN CÓ BIẾT 

Trái PhiếuCổ Phiếu là 2 hình thức đầu tư chứng khoán xuất hiện đầu tiên và phổ biến trên thế giới.
Tuy nhiên, tại Việt Nam, vẫn còn các nhà đầu tư chưa quen với khái niệm đầu tư trái phiếu.
Trong khi đó, đây lại là 1 trong các kênh đầu tư an toàn với lợi nhuận cao.
Vậy Trái Phiếu, trái phiếu chuyển đổi là gì? Và nó khác biệt như thế nào với Cổ Phiếu?

TRẢI NGHIỆM ĐẦU TƯ

THẾ NÀO LÀ TRÁI PHIẾU?

SỰ KHÁC NHAU GIỮA TRÁI PHIẾUCỔ PHIẾU?

1900545409

- Là một loại chứng khoán quy định nghĩa vụ của công ty phát hành (người vay tiền) phải trả cho người nắm giữ trái phiếu (người cho vay) một khoản tiền xác định;
- Thu nhập của trái phiếu là tiền lãi, là khoản thu cố định thường kỳ, và không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty phát hành;
- Trái phiếu là chứng khoán nợ, vì vậy khi Công ty bị giải thể hoặc phá sản thì trước hết Công ty phải có nghĩa vụ thanh toán cho những người nắm giữ Trái Phiếu trước, sau đó mới chia cho các Cổ đông;

ĐẶC ĐIỂM CỦA TRÁI PHIẾU

TRÁI PHIẾU LÀ GÌ?

ĐỊNH NGHĨA TRÁI PHIẾU

- Có xác định khoảng thời gian cụ thể;
- Công ty phát hành phải hoàn trả khoản cho vay ban đầu khi nó đáo hạn;

TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI LÀ GÌ?

- Trái phiếu chuyển đổi là loại trái phiếu mà người sở hữu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thông thường của công ty cổ phần phát hành với tỷ suất và thời hạn chuyển đổi được ấn định ngay lúc phát hành trái phiếu.

- Đây được coi là bản lồng ghép giữa trái phiếu và quyền mua cổ phiếu do chính công ty phát hành trái phiếu.

PHÂN BIỆT TRÁI PHIẾU VÀ CỔ PHIẾU

ĐIỂM GIỐNG NHAU

Là hình thức chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, thừa kế;

Đều là phương tiện huy động vốn đối với công ty phát hành;

Đều là công cụ đầu tư đối với nhà đầu tư;

Đều được hưởng chênh lệch giá;

ĐIỂM KHÁC NHAU

TRÁI PHIẾU

CỔ PHIẾU

- Là chứng chỉ ghi nhận nợ, người sở hữu là chủ nợ
- Chủ nợ không có quyền tham gia và hoạt động của công ty
- Có thời hạn nhất định
- Được rút trước kì hạn
- Thường ít rủi ro, rủi ro phụ thuộc vào độ an toàn của Doanh nghiệp
- Do các doanh nghiệp và chính phủ phát hành
- Có thể chuyển đổi thành cổ phiếu

- Là chứng chỉ góp vốn, người sở hữu là cổ đông
- Không có lãi suất
- Không có thời hạn, nó gắn liền với sự tồn tại của công ty
- Độ rủi ro cao
- Không được rút vốn trực tiếp 
- Do các doanh nghiệp cổ phần phát hành
- Không có tính chuyển đổi thành Cổ phiếu

D - BOND

V - BOND

HAI DÒNG SẢN PHẨM TRÁI PHIẾU TẠI VNDIRECT

Hình thức đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp;

Hình thức đầu tư gián tiếp vào doanh nghiệp;

Phù hợp với nhà đầu tư có hiểu biết nhất định về trái phiếu và doanh nghiệp phát hành;

VNDIRECT cam kết mua lại;

VNDIRECT không cam kết mua lại;

Phù hợp với nhà đầu tư thận trọng, ngại rủi ro, và chưa có nhiều kiến thức về trái phiếu;

Kỳ hạn nắm giữ linh hoạt;

Có 2 loại kỳ hạn: Kì hạn cố định và Kì hạn linh hoạt;

Rủi ro thấp, do Trái phiếu được VNDIRECT thẩm định và lựa chọn kỹ lưỡng;

Khách hàng hầu như không chịu rủi ro nhờ VNDIRECT cam kết mua lại trái phiếu;

Hoàn tất thủ tục giao dịch sau 1 ngày làm việc;

Hoàn tất thủ tục giao dịch trong ngày làm việc;

Trái phiếu thuộc dòng sản phẩm V-Bond:
+ CTCP Tập Đoàn Đất Xanh
Tổng mệnh giá 100 tỷ đồng (phát hành 31/07/2018);

Trái phiếu thuộc dòng sản phẩm D-Bond:
CTCP Bắc Hà đợt 1
Tổng mệnh giá 200 tỷ đồng (phát hành 03/04/2018);
CTCP Bắc Hà đợt 2
Tổng mệnh giá 100 tỷ đồng (phát hành 26/04/2018);
CTCP Bình Hiệp
Tổng mệnh giá 100 tỷ Đồng (phát hành 30/07/2018);

TRẢI NGHIỆM ĐẦU TƯ

Lãi suất cao hơn D-Bond, không phụ thuộc vào Kỳ hạn, chịu ảnh hưởng của thị trường;

Lãi suất thường thấp hơn V-Bond và phụ thuộc vào thời gian nắm giữ của khách hàng;

1900545409