Góp ý cho VNDIRECT

KDH – Kết quả 9T2019 tăng trưởng tích cực

Nghiên cứu cổ phiếu 06/11/2019    229

Chia sẻ

 • Lợi nhuận ròng Q3/2019 tăng 76,5% yoy lên 296 tỷ đồng nhờ vào việc chuyển nhượng lô đất với biên LNG cao tại dự án Khang Phúc.
 • Mặc dù lợi nhuận ròng 9T2019 đạt 510 tỷ đồng (+26,4% yoy) và hoàn thành 55% dự báo năm 2019, chúng tôi cho rằng kết quả vẫn theo sát dự báo vì doanh thu dự kiến tăng mạnh trong Q4/2019.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 27.200

VND 28.300

1,84%

MUA

Bất động sản

Biên LNG Q3/2019 cải thiện nhờ vào việc chuyển nhượng đất với chi phí mua đất rẻ

 • Doanh thu Q3/2019 tăng 49,7% yoy chủ yếu nhờ vào việc chuyển nhượng đất tại dự án Khang Phúc với giá trị 577 tỷ đồng.
 • Lợi nhuận ròng Q3/2019 tăng 76,5% yoy lên 296 tỷ đồng nhờ vào biên lợi nhuận gộp cải thiện và tỷ lệ chi phí bán hàng & QLDN trên doanh thu thấp hơn. Biên LNG Q3/2019 tăng 9,7 điểm % lên 68,3% do chi phí mua đất ở mức thấp. Tỷ lệ chi phí bán hàng & QLDN trên doanh thu giảm 2,6 điểm % vì ít bàn giao dự án trong Q3/2019.

Lợi nhuận ròng 9T2019 hoàn thành 55,4% dự báo cả năm

 • Lợi nhuận ròng 9T2019 tăng 26,4% yoy lên 510 tỷ đồng, thấp hơn mức tăng doanh thu 39,2% yoy trong 9T2019 do không còn ghi nhận lãi tài chính bất thường trong Q2/2018.
 • Lợi nhuận 9T2019 hoàn thành 55,4% dự báo cả năm, chủ yếu đến từ việc bán đất và bàn giao dự án Jamila, một phần nhà phố Venita.
 • Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng kết quả 9T2019 phù hợp với dự báo vì doanh thu Q4/2019 được kỳ vọng tăng đáng kể nhờ vào việc mở bán chính thức dự án Venita trong tháng 10 và bàn giao chủ yếu trong Q4/2019.

Kỳ vọng doanh số ký bán tăng mạnh trong nửa cuối năm 2019

 • Trong Q3/2019, KDH tung ra dự án nhà phố Venita (293 căn). Chúng tôi ước lượng khoảng 100 căn đã bán đến thời điểm này, đóng góp khoảng 930-1.116 tỷ đồng vào doanh thu ký bán. Chúng tôi ước tính doanh số ký bán 9T2019 hoàn thành 52% dự báo năm 2019 và sẽ tiếp tục đóng góp 2.400 tỷ đồng doanh thu cho năm 2020-21.
 • Chúng tôi kỳ vọng doanh số ký bán của KDH sẽ hoàn thành dự báo năm 2019, chủ yếu nhờ vào việc mở bán Lovera Vista (1.310 căn) trong Q4/2019.
  Động lực tăng giá và rủi ro đầu tư.
 • Động lực tăng giá đến từ việc mở bán dự án Tân Tạo. Rủi ro đầu tư bao gồm lãi suất cho vay mua nhà tăng đột biến và thay đổi tiêu cực về mặt pháp lý.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY