Góp ý cho VNDIRECT

KBC – Chi phí phát sinh khiến lợi nhuận Q3/2019 giảm mạnh

Nghiên cứu cổ phiếu 07/11/2019    328

Chia sẻ

 • Lợi nhuận ròng Q3/2019 giảm mạnh 50% yoy vì biên LNG giảm 23% yoy do khoản chi phí phát sinh thêm tại khu công nghiệp (KCN) Tân Phú Trung..
 • Lợi nhuận ròng 9T2019 tăng 2% yoy lên 500 tỷ đồng và chỉ hoàn thành 59% dự báo cả năm của chúng tôi.
 • Duy trì khuyến nghị Mua với giá mục tiêu dựa trên RNAV là 17.500 đồng/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 14.300

VND 17.500

6,9%

MUA

BĐS khu công nghiệp

Lợi nhuận ròng Q3/2019 sụt giảm do biên LNG thấp hơn

 • Doanh thu Q3/2019 của TCT Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) tăng 39% yoy lên 917 tỷ đồng, trong đó doanh thu cho thuê đất KCN tăng 40% yoy lên 841 tỷ đồng và doanh thu dịch vụ tiện ích tăng 48% yoy lên 67 tỷ đồng.
 • Vì doanh số cho thuê đất tại KCN Tân Phú Trung tăng nhanh trong hai năm qua nên KBC đã xem xét điều chỉnh chi phí phát triển cơ sở hạ tầng cho KCN Tân Phú Trung. Chi phí này vừa được phê duyệt trong Q3/2019 khiến giá vốn hàng bán phát sinh thêm 160 tỷ đồng, tương ứng với chi phí cho tất cả diện tích đất đã cho thuê tại KCN Tân Phú Trung. Vì vậy, biên LNG của KCN Tân Phú Trung giảm 105 điểm %, dẫn đến biên LNG chung từ mức 63% trong Q3/2018 giảm xuống 40% trong Q3/2019. Chúng tôi kỳ vọng biên LNG của KCN Tân Phú Trung sẽ tăng trở lại mức 50% trong Q4/2019.
 • Lợi nhuận ròng Q3/2019 giảm mạnh 50% yoy xuống còn 109,6 tỷ đồng.

Doanh số cho thuê đất KCN tích cực đã thúc đẩy doanh thu 9T2019

 • Doanh số cho thuê đất KCN từ các công ty con của KBC tăng nhanh hơn dự kiến trong 9T2019 như KCN Quang Châu (65,3ha, +382% yoy) và KCN Tân Phú Trung (26,3ha, +74% yoy). Trong 9T2019, KBC đã cho thuê 106ha đất KCN nhờ vào dòng vốn FDI mạnh mẽ từ Trung Quốc, Đài Loan vào Việt Nam, hoàn thành 83% dự báo năm 2019 của chúng tôi.
 • Doanh thu 9T2019 đạt 2.486 tỷ đồng (+50% yoy), trong đó doanh thu cho thuê đất KCN chiếm 2.212 tỷ đồng (+55% yoy).
 • Lợi nhuận ròng 9T2019 chỉ tăng khiêm tốn 2% yoy lên 500 tỷ đồng do i) biên LNG giảm 8 điểm %; ii) lợi ích CĐTS tăng mạnh lên 145 tỷ đồng (+269% yoy) vì doanh thu 9T2019 của KBC chủ yếu đến từ các công ty con, trong đó KBC sở hữu 72,4% tại KCN Tân Phú Trung và 77,9% tại KCN Quang Châu.

Việc bàn giao BĐS nhà ở bị trì hoãn đến Q4/2019

 • Chúng tôi duy trì khuyến nghị Mua với giá mục tiêu dựa trên RNAV là 17.500 đồng/cp nhờ vào doanh thu tăng nhanh hơn dự kiến từ các KCN và bàn giao các dự án Tràng Duệ và Phúc Ninh trong Q4/2019.
 • Rủi ro giảm giá chính bao gồm 1) doanh số cho thuê KCN thấp hơn kỳ vọng, 2) trì hoãn ghi nhận doanh thu từ dự án Phúc Ninh. Động lực tăng giá bao gồm: 1) doanh số BĐS nhà ở hoặc KCN tăng nhanh hơn; 2) KCN Tràng Duệ 3 được phê duyệt.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY