Chủ đề

   Các câu hỏi thường gặp

   1.
   Điều kiện giá kích hoạt và giá đặt lệnh sẽ không được tự động điều chỉnh nếu chứng khoán có thực hiện quyền. Vì vậy nhằm tránh rủi ro cho Quý khách, VNDIRECT sẽ hủy tất cả các lệnh điều kiện với mã giao dịch không hưởng quyền. Quý khách vui lòng theo dõi sát lịch thực hiện quyền tự quản lý lệnh với những mã giao dịch không hưởng quyền.
   2.
   Đối với tất cả lệnh bán cùng một mã chứng khoán, hệ thống sẽ ưu tiên đẩy lệnh đặt trước sao cho tổng khối lượng đặt cộng dồn các lệnh không vượt quá khối lượng chứng khoán giao dịch có trong tài khoản. Thứ tự lệnh đẩy lên sàn chờ khớp sẽ được ưu tiên theo thời gian, lệnh nào đặt trước sẽ được ưu tiên đẩy lên sàn trước. Cụ thể trong trường hợp này, lệnh 300, 400 sẽ lần lượt được đây lên sàn. Lệnh 500 sẽ bị từ chối vì đặt lệnh quá khối lượng chứng khoán giao dịch có trong tài khoản. Lệnh 100 tiếp tục được đẩy lên sàn.
   3.
   Đối với tất cả các lệnh thỏa mãn hết điều kiện, thứ tự lệnh đẩy lên sàn chờ khớp sẽ được ưu tiên theo thời gian, lệnh nào đặt trước sẽ được ưu tiên đẩy lên sàn trước.
   4.
   Lệnh điều kiện có hiệu lực ngay tại thời điểm đặt lệnh.
   5.
   Không. Khối lượng tối đa 1 lệnh với mã sàn HOSE là 500.000 cổ phiếu, với mã sàn HNX/UPCOM là 999.900 cổ phiếu. Nếu Quý khách đặt quá khối lượng như trên lệnh sẽ bị từ chối.
   6.
   Khi lệnh được kích hoạt mà giá đặt nhỏ hơn giá sàn hoặc lớn hơn giá trần trong phiên, lệnh sẽ bị từ chối và tự động hủy (không được kích hoạt lại). Quý khách cần đặt lệnh khác thay thế.
   7.
   Có. Lệnh điều kiện chỉ kích hoạt 1 lần và sẽ hết hiệu lực vào cuối phiên và không được kích hoạt lại.
   8.
   Được. Lệnh điều kiện có thể được hủy trước khi Lệnh được kích hoạt. Sau khi lệnh được kích hoạt và vào hệ thống, lệnh điều kiện sẽ giống một lệnh thông thường và được hủy/sửa như đối với một lệnh thông thường (nếu lệnh chưa khớp hoàn toàn). Cụ thể:
   • Đối với những lệnh chưa thỏa mãn điều kiện kích hoạt, đang nằm chờ tại hệ thống của VNDIRECT, Quý khách có thể sửa giá đặt, giá kích hoạt, khối lượng đặt, ngày hết hạn tùy ý tại sổ lệnh điều kiện
   • Đối với những lệnh thỏa mãn điều kiện kích hoạt,Quý khách sẽ không thực hiện hủy sửa trên Sổ lệnh điều kiện. Lệnh đã được kích hoạt sẽ được xử lý như lệnh thông thường. Quý khách thực hiện theo dõi thông tin lệnh và sửa, hủy tại Sổ lệnh trong ngày.
   9.
   Giá kích hoạt là mức giá được lấy làm căn cứ kích hoạt lệnh khi so sánh với giá khớp hiện tại (giá thị trường) của mã trên sàn. Giả sử Quý khách đặt lệnh điều kiện mua 1000 VND giá 12.000 với điều kiện: khi giá khớp ≤ 12.100. Giá kích hoạt là 12.100 còn giá đặt lệnh là 12.000.
   10.
   Lệnh điều kiện khi chưa kích hoạt chỉ có hiệu lực 01 (một) lần và tối đa 30 ngày lịch kể từ ngày đặt. Điều đó có nghĩa là sau khi lệnh đã được kích hoạt nhưng nếu vì bất kỳ lý do nào đó mà lệnh không khớp hết (chẳng hạn do tài khoản thiếu sức mua/ không đủ chứng khoán đặt bán, do lệnh không khớp hoặc chỉ khớp một phần, hoặc đã hủy…) thì lệnh điều kiện đó cũng không còn hiệu lực nữa.
   11.
   Lệnh điều kiện sẽ được thực hiện ở một mức giá cụ thể sau khi giá khớp thỏa mãn điều kiện kích hoạt (giảm xuống nhỏ hơn hoặc bằng/Lớn hơn hoặc bằng mức giá kích hoạt - tùy thuộc điều kiện khai báo khi đặt). Khi đó lệnh bán giới hạn sẽ được tự động đẩy vào hệ thống và có thể được khớp tại mức giá giới hạn đã đặt hoặc mức giá tốt hơn. Lưu ý: Trước giờ giao dịch, trong phiên ATO (sàn HOSE) và khi chưa có giá khớp đầu tiên của phiên giao dịch, giá tham chiếu sẽ được coi là giá khớp gần nhất, được dùng làm căn cứ kích hoạt lệnh. Ví dụ 1Ngày 28/09/2017, giá đóng của của ACB là 20. Khách hàng đặt lệnh bán 5000 ACB giá 30.5 với điều kiện giá thị trường ACB <= 30.5. 8h00 ngày 29/09/2017, lệnh trên sẽ được kích hoạt vì thỏa mãn điều kiện. Ví dụ 2Ngày 28/09/2017, giá đóng của của AAA là 30. Khách hàng đặt lệnh bán 1000 AAA giá 30.5 với điều kiện giá thị trường AAA <= 30.5. Phiên ATO ngày 29/09/2017, lệnh trên sẽ được kịch hoạt vì giá khớp gần nhất của mã AAA chính là giám tham chiếu 30 thỏa mãn điều kiên <=30.5 và có khả năng khớp lệnh. Trong trường hợp đặt trước phiên giao dịch, nếu lệnh được đẩy ngoài ý muốn của Quý khách, vui lòng hủy/sửa lệnh con đã kích hoạt.  
   Q&A チャットはこちらから