HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN 
HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN

Miễn phí vận chuyển cho khách hàng tại tất cả tỉnh/ thành trên cả nước

Lưu ý: Chương trình áp dụng cho tài khoản chứng khoán thông thường và tài khoản chứng khoán phái sinh

TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN THÔNG THƯỜNG

BỘ HỒ SƠ
MỞ TÀI KHOẢN 
BẢN CỨNG

01 Bản photo CMND 
(không cần công chứng)

Đăng kí thu hồ sơ 
tại địa điểm của KH

Mang đến bưu cục gần nhất

Cách 1

GỬI HỒ SƠ 
VỀ VNDIRECT 
QUA VIETTEL POST 

In và Hoàn thiện 
02 đơn mở tài khoản 

Download

Cách 2

NHẬN THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Qua số điện thoại
đã đăng ký

Qua địa chỉ email
đã đăng ký

Danh sách

01 Bản photo CMND 
01 Mẫu xác thực chữ ký

Đăng kí thu hồ sơ 
tại địa điểm của KH

Mang đến bưu cục gần nhất

Cách 1

Danh sách

GỬI HỒ SƠ 
VỀ VNDIRECT 
QUA VIETTEL POST 

In và Hoàn thiện 
02 đơn mở tài khoản 

Download

Cách 2

NHẬN THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Qua số điện thoại
đã đăng ký

Qua địa chỉ email
đã đăng ký

Download

BỘ HỒ SƠ
MỞ TÀI KHOẢN 
BẢN CỨNG

Lưu ý: Khách hàng phải có tài khoản chứng khoán cơ sở khi mở tài khoản chứng khoán phái sinh

TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN CHO VNDIRECT

Nếu Quý nhà đầu tư có câu hỏi hoặc cần tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng để lại thông tin liên hệ theo mẫu bên dưới để được VNDIRECT hỗ trợ.
Chuyên viên hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên hệ lại Quý nhà đầu tư trong thời gian sớm nhất.

GỬI THÔNG TIN

Địa chỉ trụ sở tại Hà Nội:
Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng

.........................................................................

CÔNG CỤ GIAO DỊCH

..........................................................................

       1900.54.54.09

SẢN PHẨM DỊCH VỤ

MẠNG LƯỚI CHI NHÁNH

..........................................................................