Hướng dẫn sử dụng dịch vụ UTTB

   • Ứng trước tiền bán (UTTB)
   • Dịch vụ UTTB tự động

   Dịch vụ UTTB là dịch vụ hỗ trợ vốn cho khách hàng, được dùng ngay sau khi lệnh bán chứng khoán của khách hàng khớp trong phiên. Khách hàng có thể dùng ngay số tiền ứng được để mua chứng khoán hoặc dùng vào các mục đích khác. Khách hàng có thể ứng trước một phần hoặc ứng trước toàn bộ số tiền này.

   Các bước thực hiện:

   1

   Sử dụng user name – password và VTOS/ OTP để đăng nhập để sử dụng dịch vụ trên website VNDIRECT: www.vndirect.com.vn. Truy cập vào theo đường dẫn: Giao dịch trực tuyến –> Ứng trước tiền bán –> Ứng trước tiền bán CK thường hoặc Ứng trước tiền bán CK HTDT

   2

   Chọn lệnh đã khớp để thực hiện UTTB và nhập số tiền muốn UTTB. Lưu ý nhập số tiền bằng số và không có ký tự đặc biệt. Quý khách có thể xem số tiền phí UTTB dự thu hiển thị màu đỏ ở cột Phí UTTB sau khi nhập số tiền muốn UTTB

   3

   Thực hiện UTTB:
   Khách hàng kiểm tra thông tin đã nhập và chọn nút Thực hiện để xác nhận UTTB. Sau đó kiểm tra trạng thái lệnh UTTB vừa thực hiện

   Lưu ý

   1. Một số nguyên tắc sử dụng dịch vụ:

   • Thời gian thực hiện UTTB trực tuyến: trong ngày giao dịch từ 8h:00 – 15:30. Ngoài ra, Quý khách có thể sử dụng dịch vụ UTTB thông qua điện thoại đến tổng đài 1900 5454 09 hoặc trực tiếp tại sàn giao dịch
   • Khách hàng chỉ thực hiện UTTB được với các lệnh bán đã khớp (trạng thái Executed).
   • Số tiền UTTB một phần hoặc toàn bộ dựa trên lệnh gốc đã khớp của Khách hàng. Tính phí trên số tiền thực hiện UTTB.
   • Sau khi UTTB thì đến kỳ thanh toán T+2 tiền về đến tài khoản khách hàng VNDIRECT sẽ tự động trích tiền từ tài khoản
    khách hàng để thanh toán khoản tiền đã vay UTTB
   • Dịch vụ UTTB hợp tác đầu tư là dịch vụ hỗ trợ vốn cho khách hàng, được dùng ngay sau khi lệnh bán chứng khoán thuộc Deal hợp tác đầu tư của khách hàng khớp trong phiên. Đối với lệnh bán chứng khoán thuộc Deal hợp tác đầu tư, hệ thống sẽ tự động block một phần để trả nợ cuối ngày, phần còn lại sẽ nằm trong phần UTTB hợp tác đầu tư.

   2. Giải thích thuật ngữ và công thức:

   • Giá trị lệnh khớp: = Khối lượng khớp * Giá khớp bình quân.
   • Số tiền tối đa có thể UTTB: = Giá trị lệnh khớp – (phí môi giới tối đa + phí UTTB) ( Lưu ý: Mức phí môi giới tối đa được tạm tính không phải là mức phí thực Khách hàng phải trả cho lệnh khớp). Khách hàng nếu thực hiện UTTB một phần rồi thì Số tiền tối đa có thể UTTB là số tiền sau khi đã trừ đi số tiền đã thực hiện UTTB.
   • Phí UTTB: = (lãi suất năm / 360 ngày) * số ngày thanh toán còn lại. Lãi suất UTTB được thay đổi theo từng thời kỳ. Xem biểu phí để biết chi tiết.
   • Số tiền đã UTTB : được cộng dồn theo từng lần Khách hàng thực hiện UTTB trên lệnh đã khớp.

   Hỏi đáp Chat với chúng tôi