Hướng dẫn sử dụng dịch vụ UTTB mobile

   • Ứng trước tiền bán (UTTB)

   Dịch vụ UTTB tự động là dịch vụ hỗ trợ vốn cho khách hàng. Khi bật Ứng trước tiền bán, Quý khách sẽ được dùng tiền chờ về để đặt lệnh Mua, sức mua trong tài khoản không giao dịch ký quỹ (Margin) cũng sẽ tăng ngay khi lệnh bán chứng khoán của khách hàng được khớp trong phiên, mà không cần đợi đến ngày tiền về theo chu kỳ thanh toán.

   Cuối ngày, hệ thống sẽ kiểm tra số tiền chờ về Quý khách đã dùng với lệnh Mua khớp và chỉ tự động UTTB để trả phần đã mua đó.

   Các bước thực hiện:

   1Sử dụng username – password và VTOS/ OTP đăng nhập để sử dụng dịch vụ trên Mobile app của VNDIRECT. Click vào Menu → Ứng trước tiền bán

   2Click vào nút bật ứng trước tiền bán để đăng ký dịch vụ ứng trước tiền bán.

   Lưu ý:

   1. Nguyên tắc

   • Phí UTTB được tính dựa trên giá trị số tiền chờ về đã ứng ra và được khớp lệnh
   • Sau khi UTTB thì đến kỳ thanh toán T+2 tiền về đến tài khoản khách hàng VNDIRECT sẽ tự động trích tiền từ tài khoản khách hàng để thanh toán khoản tiền đã vay UTTB.

   2. Công thức:

   • Giá trị lệnh khớp: = Khối lượng khớp * Giá khớp bình quân.
   • Phí UTTB = (Lãi suất năm/360) * Số ngày thanh toán còn lại. Lãi suất UTTB được thay đổi theo từng thời kỳ (Theo dõi biểu phí để biết thêm chi tiết)
   Hỏi đáp Chat với chúng tôi