Quý khách có thể đặt lệnh mua/bán nhiều ngày tại mức giá mục tiêu mong muốn chỉ bằng 1 lần đặt lệnh duy nhất

   1

   2

   Lưu ý:

   • Lệnh nhiều ngày chỉ nhận loại lệnh Limit.
   • Ngày hết hạn là ngày lệnh của bạn hết hiệu lực. Lệnh nhiều ngày có hiệu lực tối đa 30 ngày kể từ ngày đặt lệnh.
   3

   Lưu ý

   • Lệnh nhiều ngày của Quý khách được đẩy ngay lên sàn trong giờ giao dịch nếu thỏa mãn điều kiện về giá và sức mua.
   • Lệnh nhiều ngày khớp một phần sẽ kết thúc khi khối lượng đặt khớp hết hoặc đến ngày hết hạn hoặc khi Quý khách hủy lệnh đã đặt.
   • Quý khách có thể Hủy hoặc Thay đổi thông tin lệnh nhiều ngày (Giá, Khối lượng đặt) tại Sổ lệnh trong ngày
   ĐẶC BIỆT

   Nếu lệnh nhiều ngày thỏa mãn điều kiện về giá, nhưng tài khoản của Quý khách không đủ sức mua, VNDIRECT sẽ thông báo bổ sung sức mua tới Quý khách thông qua tin nhắn SMS.

   Nộp tiền vào tài khoản theo hướng dẫn tại đây và lệnh của Quý khách sẽ được đẩy ngay lên sàn chờ khớp.

   Hỏi đáp Chat với chúng tôi