Hướng dẫn sử dụng lệnh

   • Lệnh 24/7 - Đặt lệnh sớm ngay sau giờ giao dịch
   • Lệnh điều kiện - Giảm thiểu các rủi ro và chớp cơ hội mua/bán
   • Lệnh nhiều ngày - Mua/bán liên tục tại mức giá mục tiêu

   Lệnh 24/7 là tính năng của VNDIRECT hỗ trợ Khách hàng đặt lệnh tại mọi thời điểm và chỉ có trên bảng giá Lightning của VNDIRECT. Đặc biệt, Quý khách có thể đặt lệnh 24/7 ngay sau giờ giao dịch hàng ngày.

   Quý khách vui lòng truy cập website: https://trade.vndirect.com.vn/ để đặt lệnh 24/7.

   Ví dụ: Vào 15h05’ ngày 22/08/2017, đặt lệnh mua 10.000 cổ phiếu VND, giá 22

   1Đăng nhập tài khoản qua 2 tầng bảo mật: username/password và VTOS/OTP
   Chọn hộp Đặt lệnh và chọn loại lệnh 24/7

   Lưu ý:

   • Quý khách nên chắc chắn đã hiểu về lệnh 24/7. Việc sử dụng lệnh đồng nghĩa với việc chấp nhận những rủi ro có thể có.

   2Nhập thông tin lệnh đặt.

   Lưu ý:

   • Lệnh 24/7 chỉ nhận loại lệnh Limit.

   3Chọn nút Đặt lệnh để hoàn thành đặt lệnh 24/7.

   Lệnh ngay lập tức được ghi nhận và chờ đẩy lên Sàn vào ngày giao dịch kế tiếp, ngày 23/08/2017.

   Lưu ý

   • Lệnh 24/7 hỗ trợ từ 15h00 đến 20h00 và chỉ có trên bảng giá Lightning, Mobile App.
   • Giá trần, sàn, tham chiếu tham khảo đặt lệnh sẽ được cập nhật cho ngày giao dịch tiếp theo từ 15h30 sau giờ giao dịch.
   • Thông tin về NAV, sức mua, tiền mặt… tại thời điểm Quý khách đặt lệnh 24/7 có thể chưa phù hợp với ngày giao dịch tiếp theo. Vì vậy Quý khách cần kiểm tra lệnh đặt trước khi vào giờ giao dịch để chắc chắn lệnh 24/7 sẽ được đẩy lên sàn.
   • Lệnh 24/7 sẽ không kiểm tra các điều kiện về giá, sức mua, khối lượng bán tối đa,… khi đặt. Lệnh được ghi nhận ở trạng thái Đã ghi nhận tại Sổ lệnh trong ngày.
   • Hệ thống sẽ kiểm tra điều kiện về lệnh 1 lần duy nhất. Nếu đủ điều kiện, hệ thống ghi nhận để đẩy lên sàn khi vào phiên.
   • Quý khách có thể hủy hoặc sửa thông tin lệnh 24/7 (Giá, Khối lượng đặt) tại Sổ lệnh trong ngày tuân theo quy định của từng Sở Giao dịch.
   • Vì bất cứ lý do gì (lệnh bị từ chối, lệnh không khớp hoặc bị hủy…) mà không khớp, lệnh 24/7 sẽ đều bị hết hạn khi kết thúc ngày giao dịch.
   Hỏi đáp Chat với chúng tôi