Hướng dẫn sử dụng lệnh

   • Lệnh điều kiện Giảm thiểu các rủi ro và chớp cơ hội mua/bán

   Lệnh điều kiện là lệnh điều kiện giúp Quý khách có thể đặt lệnh mua/bán với giá mục tiêu mong muốn khi giá cổ phiếu chạm một mức giá mục tiêu đã định trước. Lệnh này sẽ giúp Quý khách có thể giảm thiểu các rủi ro và chớp cơ hội mua/bán trước sự biến động bất ngờ của thị trường.

   Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện:

   1Trong phần Đặt lệnh, nhập thông tin lệnh muốn thực hiện và chọn Thêm điều kiện.

   Android App IOS App

   Huong dan lenh rinh mua ban Android 1

   Huong dan lenh rinh mua ban IOS 1

   2Chọn các điều kiện về Giá kích hoạt lệnh. Click nút Đặt lệnh để hoàn thành lệnh điều kiện

   Android App IOS App

   Huong dan lenh rinh mua ban Android 2

   Huong dan lenh rinh mua ban IOS 2

   Lưu ý

   • Lệnh điều kiện chỉ được đặt được với loại lệnh Limit.
   • Ngày hết hạn là ngày lệnh chưa kích hoạt của Quý khách hết hiệu lực. Lệnh điều kiện chưa kích hoạt có hiệu lực tối đa 30 ngày lịch kể từ ngày đặt lệnh.
   • Khi đã kích hoạt (dù khớp hay không khớp, hoặc bị từ chối), lệnh sẽ tự động hết hiệu lực vào cuối phiên và không được kích hoạt lại.

   3Chọn Sổ lệnh điều kiện và theo dõi trạng thái của lệnh điều kiện mới đặt.

   Android App IOS App

   Huong dan lenh rinh mua ban Android 3

   Huong dan lenh rinh mua ban IOS 3

   Ví dụ: Cuối ngày 15/10/2016 có các lệnh sau được đặt chờ; Mức giá VND giá đóng cửa gần nhất là 14000.

   STT Lệnh Mã CK Khối lượng Loại giá Giá đặt Điều kiện kích hoạt Ngày hết hiệu lực
   1 BÁN VND                   1,000 LIMIT   14,600 Khi giá khớp ≥ 14,500 18/10/2016
   2 BÁN VND                   1,000 LIMIT   12,400 Khi giá khớp ≤ 12,500 17/10/2016
   3 MUA VND                   1,000 LIMIT   15,000 Khi giá khớp ≥ 15,100 20/10/2016
   4 MUA VND                   1,000 LIMIT   12,100 Khi giá khớp ≤ 12,000 20/10/2016

   Ngày 16/10/2016 Khi giá khớp thị trường với mã VND là 14600: Lệnh 1 được kích hoạt.

   STT Lệnh Mã CK Khối lượng Loại giá Giá đặt Điều kiện kích hoạt Trạng thái kích hoạt
   1 BÁN VND                   1,000 LIMIT   14,600 Khi giá khớp ≥ 14,500 Đã kích hoạt
   2 BÁN VND                   1,000 LIMIT   12,400 Khi giá khớp ≤ 12,500 Chưa kích hoạt
   3 MUA VND                   1,000 LIMIT   15,000 Khi giá khớp ≥ 15,100 Chưa kích hoạt
   4 MUA VND                   1,000 LIMIT   12,100 Khi giá khớp ≤ 12,000 Chưa kích hoạt

   Ngày 17/10/2016, Khi giá khớp thị trường với mã VND là 15200: Lệnh 1 đã kich hoạt ngày trước nên không còn hiệu lực, lênh 3 thỏa mãn nên được kích hoạt.

   STT Lệnh Mã CK Khối lượng Loại giá Giá đặt Điều kiện kích hoạt Trạng thái kích hoạt
   1
   2 BÁN VND                   1,000 LIMIT   12,400 Khi giá khớp ≤ 12,500 Chưa kích hoạt
   3 MUA VND                   1,000 LIMIT   15,000 Khi giá khớp ≥ 15,100 Đã kích hoạt
   4 MUA VND                   1,000 LIMIT   12,100 Khi giá khớp ≤ 12,000 Chưa kích hoạt

   Ngày 18/10/2016, Khi giá khớp thị trường với mã VND là 14500: Lệnh 2 hết hiệu lực do ngày hết hạn là 17/10; lệnh 1 và 3 đã kích hoạt ngày trước nên không còn hiệu lực.

   STT Lệnh Mã CK Khối lượng Loại giá Giá đặt Điều kiện kích hoạt Trạng thái kích hoạt
   1
   2 BÁN VND                   1,000 LIMIT   12,400 Khi giá khớp ≤ 12,500 Hết hạn
   3
   4 MUA VND                   1,000 LIMIT   12,100 Khi giá khớp ≤ 12,000 Chưa kích hoạt

   Để xem hỏi đáp thường gặp cho chức năng Đặt lệnh điều kiện, xin click vào đây

   Hỏi đáp Chat với chúng tôi