Hướng dẫn đăng tải ảnh CMND/Căn cước công dân để xác thực tài khoản và kích hoạt tính năng đặt lệnh giao dịch chứng khoán

May 31, 2019

Bước 1 : Truy cập địa chỉ https://myaccount.vndirect.com.vn

Bước 2 : Điền thông tin đăng nhập: Tên đăng nhập và mật khẩu theo thông tin tài khoản chứng khoán.

Bước 3: Chọn An Toàn/Cập nhật chứng minh thư

Bước 4: Tải ảnh Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân mặt trước, mặt sau và gửi yêu cầu để xác thực

Bước 5: VNDIRECT xác thực thông tin và gửi kết quả xác thực

Lưu ý:

Tính năng đặt lệnh tạm thời có hiệu lực trong vòng 14 ngày lịch kể từ khi Khách hàng mở tài khoản thành công. Để đảm bảo tính pháp lý và thực hiện các giao dịch chứng khoán, rút tiền từ tài khoản không bị gián đoạn, Khách hàng vui lòng hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn quy định,

Để được hướng dẫn mở tài khoản và hoàn thiện hợp đồng, vui lòng truy cập: Tại đây

Khi cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với VNDIRECT qua Tổng đài 1900 545409 hoặc gửi email về địa chỉ: support@vndirect.com.vn.

Hướng dẫn đăng tải ảnh CMND/Căn cước công dân để xác thực tài khoản và kích hoạt tính năng đặt lệnh giao dịch chứng khoán

VNDIRECT trân trọng thông báo
Từ ngày 01/06/2019, để kích hoạt tính năng đặt lệnh giao dịch chứng khoán, sau khi mở tài khoản trực tuyến thành công Khách hàng cần đăng tải ảnh Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân để xác thực tài khoản trong vòng 14 ngày làm việc.
Khách hàng thực hiện đăng tải CMND/CCCD theo hướng dẫn sau

VNDIRECT.COM.VN