CÁCH THỨC ĐẦU TƯ

QUỸ MỞ VNDAF

HƯỚNG DẪN

Đăng ký ngay

QUY TRÌNH ĐẦU TƯ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ VNDAF

THÔNG TIN CHUNG VỀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

BƯỚC 1: MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG CHỈ QUỸ

Xem chi tiết
Quý nhà đầu tư có thể tham khảo mẫu điền đăng ký theo hướng dẫn dưới đây
Đăng ký ngay
Để giao dịch chứng chỉ quỹ mở, nhà đầu tư cần phải hoàn tất thực hiện mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở. Nhà đầu tư cần chuẩn bị chứng từ/thông tin yêu cầu cho thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở.
Bộ hồ sơ đăng ký gồm 3 phần.

BƯỚC 2: ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ

Đăng ký ngay
Quý nhà đầu tư có thể đăng ký mua chứng chỉ quỹ qua 3 kênh dưới đây

BƯỚC 3: NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN CỦA QUỸ

BƯỚC 4: VNDIRECT XÁC NHẬN LỆNH

VNDIRECT xác nhận lệnh mua thành công qua Email của Quý nhà đầu tư.
Hàng tuần, công ty quản lỹ quỹ IPAAM cập nhật báo cáo NAV của Quỹ VNDAF trên kênh website và qua Email của Quý nhà đầu tư.