Hợp tác cùng phát triển

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC THỰC HIỆN NỘP TIỀN KDCK TRÊN CHƯƠNG TRÌNH BIDV-EBANKING( BIDV ONLINE, BIDV MOBILE, SMARTBANKING)

Hoạt động VNDirect 28/02/2018    888

Chia sẻ

– Bước 1: Người chuyển tiền truy cập vào Website của BIDV tại địa chỉ www.bidv.com.vn và đăng nhập vào mục BIDV Online hoặc truy cập ứng dụng BIDV Online, BIDV Smart Banking (gọi chung là “BIDV Mobile”) trên điện thoại di động, máy tính bảng của khách hàng.
– Bước 2: Tại màn hình chính trên BIDV Online/ BIDV Mobile, Người chuyển tiền thực hiện các thao tác sau:
+ Chọn menu “Thanh toán hoá đơn” và chọn sub-menu “Dịch vụ tài chính”;

+ Chọn Tài khoản thanh toán;
+ Chọn và cung cấp các Thông tin thanh toán, cụ thể:
+ Chọn Loại dịch vụ là “Nộp tiền chứng khoán”;

+ Chọn Nhà cung cấp dịch vụ: Công ty chứng khoán tương ứng: CTCP Chứng khoán VNDirect( TK thu hộ là 12310000092969)

hoặc CTCP Chứng Khoán VNDirect CN TPHCM( TK thu hộ là: 11910000098911);

+ Chọn “Dịch vụ” đã được khai báo sẵn gắn với khách hàng.

– Bước 3: Người chuyển tiền nhập Số tài khoản tại công ty chứng khoán vào trường Số tài khoản nhà đầu tư, Tên tài khoản vào trường Tên khách hàng, Số điện thoại liên hệ/ Địa chỉ, Số tiền vào trường Số tiền để Thực hiện thanh toán.

– Bước 4: Người chuyển tiền thực hiện xác nhận thanh toán và nhập yếu tố xác thực thứ 2 OTP được gửi đến điện thoại/ Hardware Token để xác thực người dùng. Trường hợp thông tin xác thực chính xác chuyển sang Bước 5. Nếu thông tin xác thực không đúng, hệ thống thông báo lỗi cho Người chuyển tiền. Thông tin lỗi được hiện rõ “Thông tin xác thực không đúng/ không tồn tại” để Người chuyển tiền nhập lại thông tin xác thực cho đúng.

DMCA.com Protection Status