Hội thảo do Môi giới tổ chức tháng 07/2018

June 27, 2018 10:44:41

Khu vực tổ chức TT Phòng đăng ký Tên Hội thảo Thời gian & thời lượng tổ chức Nội dung chính
Hà Nội 1 Phòng Môi Giới 11&16.HO Minitalk 02: chiến lược đầu tư QIII/2018-1200 hay 900 9h00 – 12h00
Ngày 07.07.2018
Thứ Bảy
1. Nhận định thị trường
2. Danh mục đầu tư cho Quý III
3. Kinh nghiệm đầu tư và hỏi đáp
2 Phòng Môi Giới 11&16.HO Chuyên đề: Báo cáo tài chính – Làm sao để hiểu đúng 9h00 – 12h00
Ngày 28.07.2018
Thứ Bảy
1. Báo cáo tài chính, những điểm cần lưu ý
2. Một số case study điển hình
3. Hỏi đáp, kinh nghiệm đầu tư
Hồ Chí Minh 3 Phòng Môi Giới 27.HCM Phân tích xu thế dòng tiền và chu kì thị trường 9h00 – 12h00
ngày 08.07.2018
Chủ Nhật
1.Phân tích chỉ số VNINDEX qua lăng kính kĩ thuật- Phân tích chu kỳ, xu hướng, lực tăng của VNDIRECT
2. Chia sẻ phương pháp giao dịch theo xu hướng
3. Giới thiệu trợ lý ảo hỗ trợ giao dịch chứng khoán
4. Phân tích chu kì, xu hướng các mã trụ
4 Phòng Môi Giới 7.HCM  Chiến thuật đặt lệnh chứng khoán phái sinh công thủ toàn diện: “DOUBLE END” 9h00 – 12h00
ngày 07.07.2018
Thứ Bảy
1. Kiến thức cơ bản về chứng khoán phái sinh (qui định giao dịch, thuế, chi phí.. )
2. Chiến thuật đặt lệnh bất bại: DOUBLE END
5 Phòng Môi Giới 7.HCM AGAIN Chiến thuật đặt lệnh chứng khoán phái sinh công thủ toàn diện: “DOUBLE END” 9h00 – 12h00
ngày 28.07.2018
Thứ Bảy
1. Kiến thức cơ bản về chứng khoán phái sinh (qui định giao dịch, thuế, chi phí.. )
2. Chiến thuận đặt lệnh bất bại: DOUBLE END

Các nhà đầu tư có thể tham khảo nội dung các buổi đào tạo do các Chuyên gia chứng khoán tại VNDIRECT tổ chức trong tháng 07/2018 và lựa chọn chương trình phù hợp để tham gia TẠI ĐÂY

Hội thảo do Môi giới tổ chức tháng 07/2018

Nhằm giúp các nhà đầu tư có thêm kiến thức về thị trường chứng khoán, từ những kiến thức căn bản trong giao dịch chứng khoán đến việc sử dụng Amibroker tìm kiếm một số hình thái đỉnh đáy trong phân tích kỹ thuật… Trong tháng 7 này, Các chuyên gia chứng khoán tại VNDIRECT sẽ tổ chức các Hội thảo miễn phí dành cho Nhà đầu tư.

VNDIRECT.COM.VN