Hợp tác cùng phát triển

Gói dịch vụ cổ đông

Gói Dịch vụ cổ đông CIP được thiết kế nhằm cung cấp nền tảng công nghệ hỗ trợ cho Doanh nghiệp kiến tạo cộng đồng cổ đông bền vững – tin cậy và đa dạng rộng khắp.

GIÁ TRỊ MỤC TIÊU

Kiến tạo quan hệ với doanh nghiệp và giúp mở được cộng đồng nhà đầu tư cá nhân và tạo tiền đề cho nền tảng SPDV của khối khách hàng doanh nghiệp.

KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU

Các doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch tập trung, gặp khó khăn trong việc tương tác với các cổ đông và nhà đầu tư:

– Chưa có công cụ tương tác trực tiếp với cổ đông, nhà đầu tư;

– Không có kênh tiếp cận ý kiến đánh giá của cộng đồng và các chuyên gia phân tích về doanh nghiệp;

– Việc tổ chức các cuộc họp như ĐHĐCĐ, cuộc họp với chuyên viên phân tích, đối ngũ môi giới…diễn ra phức tạp và tốn kém.

NỀN TẢNG TIỆN ÍCH CỦA DỊCH VỤ

CIP bao gồm các nền tảng giúp doanh nghiệp:

Stockbook CIP: Giúp Doanh nghiệp thiết kế được Trang nhà đầu tư ngay trên nền tảng Stockbook – một cộng đồng nhà đầu tư cá nhân với hơn 400k tài khoản và 100k active users hàng ngày

D-link: Nền tảng truyền thông – giúp Doanh nghiệp xây dựng đươc công cụ trao đổi trực tuyến với các cổ đông qua các phương tiện đa kênh – chat, trang CIP, hỗ trợ ghi nhận và lắng nghe các yêu cầu và đóng góp của cổ đông để kịp thời trao đổi và giải đáp tạo niềm tin và sự minh bạch giữa doanh nghiệp và cổ đông.

D-event: Nền tảng tổ chức các buổi họp cổ đông trực tuyến, buổi roadshow và các tiện ích hỗ trợ tự động việc lấy ý kiến nhà đầu tư, biểu quyết.

Data room services: Cung cấp nền tảng truy cập thông tin cổ phiếu chiều sâu, giúp cho các nhà đầu tư được tiếp cận với nền tảng thông tin đầy đủ cho các mục đích phân tích, đánh giá cổ phiếu và các mục đích giao dịch khác.

CHI TIẾT GÓI DỊCH VỤ

Giải pháp quan hệ cổ đông và nhà đầu tư qua trang tin Quan hệ cổ đông (Corporate Investor Page – CIP) trên Stockbook, bao gồm các công cụ:

– Xây dựng trang thông tin CIP & thiết lập tài khoản IR của Doanh nghiệp trên Stockbook, từ đó doanh nghiệp chủ động truyền thông tới cổ đông và nhà đầu tư qua các tính năng:

 • Công công bố thông tin cho Doanh nghiệp theo quy định.
 • Thu thập dữ liệu nhà đầu tư, các chuyên gia và các trang tin điện tử đang nói gì về Doanh nghiệp để Doanh nghiệp xây dựng nội dung marketing phù hợp và hiệu quả hơn.
 • Ghi nhận các thắc mắc và ý kiến đóng góp của cổ đông giúp Doanh nghiệp kịp thời trao đổi, giải đáp để tạo niềm tin và sự minh bạch giữa Doanh nghiệp và cổ đông.

– Cung cấp các công cụ tương tác trực tuyến cho Doanh nghiệp với cổ đông và các chuyên gia phân tích qua chat, trang CIP và công cụ trả lời thắc mắc của cổ đông.

– Tổ chức các cuộc họp trực tuyến giúp Doanh nghiệp tương tác với cổ đông, chuyên gia phân tích hiệu quả, an toàn và tiết kiệm

 • Tổ chức investor meeting, broker meeting
 • Tổ chức road show
 • Tổ chức Đại hội đồng cổ đông: hỗ trợ Doanh nghiệp thực hiện đăng ký tham dự họp trực tuyến, bỏ phiếu và kiểm phiếu trực tuyến, tăng tỷ lệ thành công của Đại hội

– Hỗ trợ Doanh nghiệp thu thập dữ liệu thị trường, báo cáo phân tích cổ phiếu chuyên sâu, đánh giá sức khỏe tài chính liên quan tới cổ phiếu của Doanh nghiệp về website của mình để giúp Nhà đầu tư tiếp cận, phân tích, đánh giá để phục vụ mục đích giao dịch và các mục đích khác, thông tin bao gồm:

 • Tin tức liên quan tới Doanh nghiệp
 • Tin công bố thông tin
 • Thống kê Lịch sử giá
 • Biểu đồ kỹ thuật
 • Biểu đồ Đẳng cấp doanh nghiệp đánh giá sức khỏe tài chính của Doanh nghiệp dưới nhiều góc độ khác nhau
 • Báo cáo phân tích cổ phiếu chuyên sâu của chuyên gia VNDIRECT

CHÍNH SÁCH GIÁ

Gói dịch vụ cơ bản CIP Basic:

 • 24 triệu/ năm với gói dịch vụ CIP cơ bản ( Dịch vụ nền tảng )
 • Miễn phí sử dụng dịch vụ ĐHCĐ onlines
 • Auto noti CA – công bố thông tin theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán

Gói dịch vụ bổ sung ( tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp):

 • Tư vấn chiến lược kiến tạo cộng đồng cổ đông bền vững
 • Tư vấn thiết kế thông tin trang CIP và duy trì trang CIP
 • Hỗ trợ họp ĐHCĐ
 • Tổ chức Hội thảo nhà đầu tư
 • Tổ chức các buổi họp với các nhà phân tích và nhà môi giới để giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu
 • Tổ chức kết nối với các nhà đầu tư tổ chức lớn
 • Tư vấn tạo lập thị trường giúp cổ phiếu có tính thanh khoản cao và tăng trưởng giá bền vững
DMCA.com Protection Status