Góp ý cho VNDIRECT

GMD – Câu chuyện dài hạn – Báo cáo lần đầu

Nghiên cứu cổ phiếu 11/12/2019    345

Chia sẻ

  • GMD, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics tích hợp, là công ty khai thác cảng tư nhân hàng đầu tại Việt Nam với thị phần 7,3% vào năm 2018.
  • Công suất cảng của GMD ước tính tăng 500.000 TEU trong năm 2021 (tăng 43,4% so với năm 2018) nhờ triển khai cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2.
  • Chúng tôi phát hành báo cáo lần đầu cho GMD với đánh giá Khả quan và giá mục tiêu 29.500 đồng/cp (tương ứng với tiềm năng tăng giá 25,5%).

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 23.500

VND 29.500

6.2%

KHẢ QUAN

Logistics

Công ty khai thác cảng tư nhân hàng đầu tại Việt Nam

CTCP Gemadept (GMD) là nhà khai thác cảng tư nhân lớn nhất Việt Nam, nắm giữ 7,3% thị phần sản lượng hàng hóa của cả nước năm 2018. Cảng Nam Hải Đình Vũ và các cảng container hạ nguồn của GMD nằm ở thành phố Hải Phòng – trung tâm công nghiệp sôi động nhất miền Bắc. GMD cũng cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng toàn diện thông qua hệ thống logistics tích hợp.

Tăng công suất cảng thêm 43,4% vào năm 2021

Chúng tôi kỳ vọng sản lượng hàng hóa thông qua cảng tại Việt Nam sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng hai chữ số ổn định trong năm 2019-21, tạo dư địa cho GMD tăng công suất của cảng Nam Đình Vũ thêm 500.000 TEU vào năm 2021 (tăng 43,4% so với năm 2018). Ngoài ra, vào Q2/2019, GMD công bố xây dựng dự án cảng biển nước sâu Gemalink ở cụm cảng Cái Mép Thị Vải thông qua công ty liên kết.

Lợi nhuận tạm thời đi ngang trong năm 2020-21

Chúng tôi ước tính doanh thu của GMD sẽ đạt CAGR 7,9% trong năm 2019-21, trong đó doanh thu dịch vụ logistics đạt CAGR 6,3% và doanh thu khai thác cảng đạt CAGR 8,2% nhờ tăng sản lượng thông quan qua cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 1 và 2. Lợi nhuận từ công ty liên kết sẽ ghi nhận CAGR 34,2% trong năm 2019-21 nhờ đóng góp của Gemalink. Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng kép EPS đạt 0,6% trong năm 2020-21.

Phát hành báo cáo lần đầu với đánh giá Khả quan và giá mục tiêu 29.500 đồng/cp

Chúng tôi phát hành báo cáo lần đầu cho GMD với đánh giá Khả quan và giá mục tiêu theo phương pháp DCF là 29.500 đồng/cp dựa trên tăng trưởng dài hạn 5% và chi phí vốn bình quân gia quyền 11,3% với các giả định: 1) lãi suất phi rủi ro là 4,0%, 2) beta ở mức 0,8 và 3) phần bù rủi ro thị trường là 11,0%. Tại mức giá này, EV/EBITDA dự phóng năm 2019 là 8,5x (phù hợp với EV/EBITDA trung bình 5 năm ở mức 8,5x).

Rủi ro giảm giá và động lực tăng giá

Chúng tôi cho rằng đợt điều chỉnh gần đây của giá cổ phiếu GMD là do giao dịch đăng ký bán của quỹ Vietnam Investment (VI) (42 triệu cổ phiếu, 14,4% cổ phần). Động lực tăng giá bao gồm việc thoái vốn mảng kinh doanh ngoài ngành và hợp nhất kết quả của Gemalink vào GMD (chúng tôi không phản ánh điều này trong mô hình). Theo chúng tôi, sự cạnh tranh gay gắt hơn tại Hải Phòng có thể khiến sản lượng thông quan thấp hơn kỳ vọng.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY