Nền tảng văn hóa doanh nghiệp của VNDIRECT được dựa trên bốn giá trị cốt lõi “Chính trực – Tận tâm – Thái độ tích cực – Tri thức nghề nghiệp” khởi nguồn từ những thành viên sáng lập của VNDIRECT. Trải qua 9 năm hình thành và phát triển, mỗi thành viên VNDIRECT (VNDIRECTOR) đã góp phần gìn giữ những giá trị cốt lõi này tạo thành kim chỉ nam trong mọi hoạt động kinh doanh, công việc khi thực hiện với khách hàng, đối tác và nội bộ để hướng tới một tương lai bền vững.

       

      Gia tri cot loi VNDIRECT

      Hỏi đáp Chat với chúng tôi