Chủ đề

   Các câu hỏi thường gặp

   1.
    Nội dung Phương thức
   Gọi điện đến tổng đài 1900 5454 09/ 024 3941 0622 Gửi thư qua đường bưu điện Đến trực tiếp các PGD
   Yêu cầu cấp lại thẻ VTOS Gọi điện đến từ đúng số điện thoại đăng ký và đọc đúng mật khẩu giao dịch Xác nhận cắt 150.000 VND từ tài khoản để được cấp thẻ mới VNDIRECT gửi thẻ cứng VTOS qua đường bưu điện theo địa chỉ yêu cầu của KH Download "Phiếu yêu cầu thay dổi thông tin và dịch vụ" trên website của VNDIRECT: https://www.vndirect.com.vn/portal/bieu-mau-ung-dung.shtml, điền thông tin và ký gửi về Phòng DVKH nơi gân nhất VNDIRECT sẽ gọi điện lại xác nhận việc cắt 150.000 VND từ tài khoản khách hàng và cấp thẻ mới VNDIRECT gửi thẻ cứng VTOS qua đường bưu điện theo địa chỉ yêu cầu của KH   Mang chứng minh thư còn hạn sử dụng 15 năm đến PGD gần nhất Ký đúng chữ ký trong hồ sơ vào "Phiếu yêu cầu thay dổi thông tin và dịch vụ" và "Phiếu cắt tiền làm thẻ" Nhận thẻ cứng VTOS từ nhân viên DVKH
    
   2.
   Theo Thông tư số 74/2011/TT-BTC ban hành ngày 01/08/2011, Khách hàng uỷ quyền cho cá nhân khác giao dịch thay cho mình đều phải có văn bản uỷ quyền có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng theo quy định của pháp luật.
   • Bước 1: Khách hàng đăng tải và in Mẫu hợp đồng ủy quyền giao dịch chứng khoán trên wbsite của VNDIRECT tại đây
   • Bước 2: Thực hiện công chứng hợp đồng ủy quyền tại cơ quan có thẩm quyền (văn phòng công chứng hoặc UBND phường, xã)
   • Bước 3: Gửi lại 01 bản hợp đồng đã ký cho VNDIRECT để cài đặt dịch vụ.
   3.
   1. Chứng minh nhân dân của người ủy quyền
   2. Hộ khẩu của người ủy quyền
   3. Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán
   4. Chứng mình nhân dân của người được ủy quyền
   5. Hộ khẩu của người được ủy quyền
   4.
   Theo thông tư số 74/2011/TT-BTC, các công ty Chứng khoán không có chức năng thực hiện công chứng hợp đồng ủy quyền cho Khách hàng. Khách hàng liên hệ với các văn phòng công chứng nơi gần nhất để thực hiện yêu cầu này. Hoặc để hỗ trợ Khách hàng, VNDIRECT đã kết hợp với văn phòng công chứng Phước Đức để thực hiện công chứng hợp đồng tại trụ sở VNDIRECT với mức phí bằng với mức phí thực hiện tại VPCC (phí thay đổi theo từng thời kỳ)
   5.
   • Khách hàng nước ngoài, giao dịch tại công ty chứng khoán VNDIRECT (không liên quan đến ngân hàng lưu ký) thì khách hàng thực hiện ủy quyền tương tự như Khách hàng Việt Nam vì TT 74 không có loại trừ đối tượng nhà đầu tư nước ngoài.
   • Để thực hiện ủy quyền, họ có thể công chứng ở VPCC nước ngoài (nếu được) hoặc ĐSQ/LSQ VN tại nước ngoài, tùy điều kiện nhưng ủy quyền phải có nội dung và phạm vi theo mẫu của mình và phải có Tiếng Việt.
   • Note: Thông thường nếu công chứng ở VPCC nước ngoài phải làm hợp pháp hóa lãnh sự để có hiệu lực khi về VN
   6.
   TT Nội dung thay đổi Phương thức thay đổi Form mẫu
   Qua tổng đài Qua bưu điện Môi giới mang về Tại sàn
   1 Số CMND - KH điền vào phiếu yêu cầu thay đổi thông tin, '- CMTND mới -  Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc 2 CMT cũ và mới là của 1 người ( nếu không có bản CMTND cũ) Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin và dịch vụ
   2 Ngày cấp CMND - KH gửi phiếu yêu cầu thay đổi thông tin, đồng nhất với chữ ký trong hệ thống -  Bản photo CMTND mới - KH điền vào phiếu yêu cầu thay đổi thông tin, '- CMTND mới - Chữ ký đã xác thực - KH điền vào phiếu yêu cầu thay đổi thông tin, '- CMTND mới
   3 Nơi cấp CMND
   4 Số điện thoại liên lạc KH gọi điện đúng số điện thoại và mật khẩu đã đăng ký KH gửi phiếu yêu cầu thay đổi thông tin, đồng nhất với chữ ký trong hệ thống KH điền vào phiếu yêu cầu thay đổi thông tin, kèm theo CMTND Chữ ký đã xác thực KH điền vào phiếu yêu cầu thay đổi thông tin, kèm theo CMTND
   5 Số điện thoại nhận tin nhắn
   6 Địa chỉ liên lạc
   7 Email
    
   7.
   TT Nội dung thay đổi Phương thức thay đổi Form mẫu
   Qua online Qua tổng đài Qua bưu điện Qua Môi giới mang về Tại sàn
   1 Giao dịch trực tuyến: Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin và dịch vụ
   Mật khẩu giao dịch KH tự động login vào tài khoản online, vào phần thông tin giao dịch KH gọi điện đúng số điện thoại và mật khẩu đã đăng ký KH gửi phiếu yêu cầu thay đổi thông tin, đồng nhất với chữ ký trong hệ thống Xuất trình  CMTND
   Tên đăng nhập giao dịch online KH điền vào phiếu yêu cầu thay đổi thông tin, kèm theo CMTND Chữ ký đã xác thực
   Thẻ VTOS KH gọi điện đúng số điện thoại và mật khẩu đã đăng ký Nhân viên xác nhận cắt tiền làm thẻ (phí hiện tại là 150.000) và gửi thẻ VTOS qua bưu điện cho KH Nhân viên gọi điện đến số điện thoại đã đăng ký của KH xác nhận cắt tiền làm thẻ (phí hiện tại là 150.000) và gửi thẻ VTOS qua bưu điện cho KH KH điền vào phiếu yêu cầu thay đổi thông tin, kèm theo CMTND Chữ ký đã xác thực KH điền vào phiếu yêu cầu thay đổi thông tin, kèm theo CMTND
   2 Giao dịch qua điện thoại:
   Mật khẩu giao dịch qua điện thoại KH gọi điện đúng số điện thoại và mật khẩu đã đăng ký KH gửi phiếu yêu cầu thay đổi thông tin, đồng nhất với chữ ký trong hệ thống KH điền vào phiếu yêu cầu thay đổi thông tin Chữ ký đã xác thực KH điền vào phiếu yêu cầu thay đổi thông tin, kèm theo CMTND
   Số điện thoại đặt lệnh
    
   8.
   STT Nội dung thay đổi Phương thức thay đổi Form mẫu
   Qua tổng đài Qua bưu điện Qua môi giới mang về Tại sản
   1 Tài khoản ngân hàng
   Số tài khoản KH gọi điện đúng số điện thoại và mật khẩu đã đăng ký Thay đổi trong trường hợp thêm, bớt 1 số ở ở đầu (đầu chi nhánh) không làm thay đổi chủ sở hữu KH gửi phiếu thay đổi thông tin và đăng ký dịch vụ, đồng nhất chữ kỹ trên hệ thống KH gửi phiếu thay đổi thông tin và đăng ký dịch vụ, đồng nhất chữ kỹ trên hệ thống Chữ ký đã xác thực KH điền vào phiếu thay đổi thông tin và đăng ký dịch vụ, kèm theo CMTND Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin và đăng ký dịch vụ
   Tên chủ tài khoản
   Tên ngân hàng
   Tên chi nhánh KH gọi điện đúng số điện thoại và mật khẩu đã đăng ký
   2 Tài khoản đối ứng
   Số tài khoản KH gửi phiếu thay đổi thông tin và đăng ký dịch vụ, đồng nhất chữ kỹ trên hệ thống KH gửi phiếu thay đổi thông tin và đăng ký dịch vụ, đồng nhất chữ kỹ trên hệ thống Chữ ký đã xác thực KH điền vào phiếu thay đổi thông tin và đăng ký dịch vụ, kèm theo CMTND Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin và đăng ký dịch vụ
   Tên chủ tài khoản
    
   9.
   • Khách hàng nước ngoài áp dụng quy trình thay đổi thông tin cần áp dụng theo quy trình thay đổi thông tin của khách hàng trong nước
   • Tùy theo một số trường hợp cụ thể, theo sự phê duyệt của cấp lãnh đạo sẽ có phương án riêng
   10.
   • Thay đổi người đại diện trước pháp luật:
    • Phiếu thay đổi thông tin
    • Phiếu thay đổi thông tin theo mẫu của VSD
    • Quyết định của tổ chức về việc thay đổi người đại diện trước pháp luật
    • Thay đổi thông tin người đại diện trên giấy phép đăng đăng ký kinh doanh
    • Chứng minh thư người đại diện mới
   • Thay đổi người đại diện giao dịch
    • Phiếu thay đổi thông tin
    • Phiếu thay đổi thông tin theo mẫu của VSD
    • Chứng minh thư của người đại diện giao dịch mới
    • TH người đại diện giao dịch làm tại tổ chức: quyết định bổ nhiệm, hoặc hợp đồng lao động và ủy quyền nội bộ để giao dịch
    • TH người đại diện giao dịch không làm tại tổ chức: Ủy quyền có công chứng
    • Nếu hủy người đại diện giao dịch cũ: có quyết định của tổ chức yêu cầu hủy
   • Thay đổi tên của tổ chức
    • Phiếu thay đổi thông tin
    • Phiếu thay đổi thông tin theo mẫu của VSD
    • Thay đổi thông tin tên tổ chức trên giấy phép kinh doanh
   • Thay đổi số đăng ký kinh doanh
    • Phiếu thay đổi thông tin
    • Phiếu thay đổi thông tin theo mẫu của VSD
    • Thay đổi số đăng ký kinh doanh trên giấy phép kinh doanh của Sở Kế hoạch đầu tư
   • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính
    • Phiếu thay đổi thông tin
    • Phiếu thay đổi thông tin theo mẫu của VSD
    • Thay đổi địa chỉ kinh doanh trên giấy phép kinh doanh của Sở Kế hoạch đầu tư
   11.
   Thay đổi người đại diện trước pháp luật:
   • Phiếu thay đổi thông tin
   • Quyết định của tổ chức về việc thay đổi người đại diện trước pháp luật
   • Thay đổi thông tin người đại diện trên giấy phép đăng đăng ký kinh doanh
   • Chứng minh thư người đại diện mới
   Thay đổi người đại diện giao dịch
   • Phiếu thay đổi thông tin
   • Chứng minh thư của người đại diện giao dịch mới
   • TH người đại diện giao dịch làm tại tổ chức: quyết định bổ nhiệm, hoặc hợp đồng lao động và ủy quyền nội bộ để giao dịch
   • TH người đại diện giao dịch không làm tại tổ chức: Ủy quyền có công chứng
   • Nếu hủy người đại diện giao dịch cũ: có quyết định của tổ chức yêu cầu hủy
   Thay đổi tên của tổ chức
   • Phiếu thay đổi thông tin
   • Thay đổi thông tin tên tổ chức trên giấy phép kinh doanh
   Thay đổi số đăng ký kinh doanh
   • Phiếu thay đổi thông tin
   • Thay đổi số đăng ký kinh doanh trên giấy phép kinh doanh của Sở Kế hoạch đầu tư
   Thay đổi địa chỉ trụ sở chính
   • Phiếu thay đổi thông tin
   • Thay đổi địa chỉ kinh doanh trên giấy phép kinh doanh của Sở Kế hoạch đầu tư
   12.
   Checklist thay đổi thông tin cá nhân tại VNDIRECT
   TT Nội dung thay đổi Phương thức thay đổi
   Qua tổng đài Qua bưu điện Tại sàn
   1 Số CMND  Thông tin này không thể thay đổi qua tổng đài - KH gửi phiếu yêu cầu thay đổi thông tin, đồng nhất với chữ ký trong hệ thống - Chữ ký đã được xác thực -  Bản photo CMTND mới - Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc 2 CMT cũ và mới là của 1 người - KH điền vào phiếu yêu cầu thay đổi thông tin, '- CMTND mới -  Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc 2 CMT cũ và mới là của 1 người ( nếu không có bản CMTND cũ)
   2 Ngày cấp CMND - KH gửi phiếu yêu cầu thay đổi thông tin, đồng nhất với chữ ký trong hệ thống -  Bản photo CMTND mới - KH điền vào phiếu yêu cầu thay đổi thông tin, '- CMTND mới
   3 Nơi cấp CMND
   4 Số điện thoại liên lạc KH gọi điện đúng số điện thoại và mật khẩu đã đăng ký KH gửi phiếu yêu cầu thay đổi thông tin, đồng nhất với chữ ký trong hệ thống KH điền vào phiếu yêu cầu thay đổi thông tin, kèm theo CMTND
   5 Số điện thoại nhận tin nhắn
   6 Địa chỉ liên lạc
   7 Email
    
   Hỏi đáp Chat với chúng tôi