GIỚI THIỆU

   Là một trong những công ty chứng khoán lớn và uy tín hàng đầu thị trường, VNDIRECT hiện đang cung ứng các dịch vụ liên quan đến giao dịch  mua bán trái phiếu cho các khách hàng doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, tổ chức tài chính và các quỹ đầu tư. Chúng tôi sẽ luôn tìm kiếm cung ứng các kênh đầu tư hiệu quả và an toàn qua sản phẩm Trái phiếu nhằm nâng cao lợi suất đầu tư cho Khách hàng

   DỊCH VỤ
   KINH DOANH
   TRÁI PHIẾU

   Bảo lãnh các đợt phát hành mới của trái phiếu chính phủ, Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu đô thị.
   Tham gia vào thị trường sơ cấp để thay mặt cho khách hàng đấu giá trái phiếu và tín phiếu chính phủ
   Tham gia vào thị trường tiền tệ thông qua các giao dịch Mua bán, Mua bán có kỳ hạn Trái phiếu với khách hàng để luôn hướng tới sự hài lòng của Khách hàng

   CÁC SẢN PHẨM TRÁI PHIẾU

   Trái phiếu, Tín Phiếu do Kho bạc nhà nước phát hành;

   Trái phiếu do Ngân hàng phát triển Việt Nam hoặc Ngân hàng chính sách xã hội phát hành được Chính phủ bảo lãnh thanh toán;
   Trái phiếu chính quyền địa phương do UBND TP Hà Nội và UBND TP Hồ Chí Minh phát hành;

   Trái phiếu do các định chế tài chính và phi tài chính phát hành;

   Trái phiếu do các Tổ chức trong nước phát hành;
   Chứng chỉ tiền gửi do các Tổ chức tín dụng và phi tín dụng phát hành

   Xin liên hệ với Phòng Dịch vụ khách hàng của VNDIRECT để được tư vấn cụ thể về các dịch vụ này:

   Điện thoại: 1900 5454 09 – 0243.941.0622

   Email: dvkh@vndirect.com.vn

   Hỏi đáp Chat với chúng tôi