Hợp tác cùng phát triển

Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe

Chăm sóc sức khỏe mỗi thành viên trong gia đình

– Đối tượng bảo hiểm

Là các công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác, học tập tại Việt Nam, độ tuổi từ 16 – 65 tuổi. Những người tham gia trên 60 tuổi sẽ chỉ được bảo hiểm tối đa đến 65 tuổi khi đã tham gia liên tục tại PTI từ năm 59 tuổi.

– Phạm vi bảo hiểm

Bao gồm các rủi ro xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam:

  • Điều kiện bảo hiểm A: Bảo hiểm trường hợp tử vong do ốm đau, bệnh tật.
  • Điều kiện bảo hiểm B: Bảo hiểm trường hợp tử vong hoặc thương tật thân thể do tai nạn
  • Điều kiện bảo hiểm C: Bảo hiểm trường hợp nằm viện, phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản

– Quyền lợi bảo hiểm

Trường hợp NĐBH tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm

– Số tiền bảo hiểm

Tối đa 20 triệu đồng cho các điều kiện A hoặc C; tối đa 50 triệu đồng cho điều kiện B.

DMCA.com Protection Status