Hợp tác cùng phát triển

Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo

Đảm bảo kế hoạch tài chính cho rủi ro Bệnh hiểm nghèo

Đối tượng bảo hiểm: Là các công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác, học tập tại Việt Nam, độ tuổi từ 1 – 60 tuổi

Phạm vi bảo hiểm:

Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải bệnh hiểm nghèo trong thời hạn bảo hiểm, PTI sẽ chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm được nêu cụ thể trong Hợp đồng với điều kiện sau:
a. Bệnh hiểm nghèo xuất hiện lần đầu đối với Người được bảo hiểm theo chẩn đoán của bác sỹ
b. Người được bảo hiểm còn sống ít nhất 30 ngày kể từ ngày kết luận của bác sỹ

Hợp đồng bảo hiểm sẽ kết thúc sau khi Người được bảo hiểm nhận được số tiền bồi thường và không tái tục cho những năm sau

Quyền lợi bảo hiểm:

Các bệnh hiểm nghèo được bảo hiểm:

  • Nhồi máu cơ tim lần đầu
  • Đột quỵ
  • Ung thư
  • Suy thận
  • Cấy ghép nội tạng
  • Liệt vĩnh viễn các chi

Số tiền bảo hiểm:

  • Lựa chọn 1: 110,000,000 VND/ người/ năm
  • Lựa chọn 2: 220,000,000 VND/ người/ năm
  • Lựa chọn 3: 330,000,000 VND/ người/ năm

Phí bảo hiểm:

Phụ thuộc vào độ tuổi của người tham gia bảo hiểm và giá trị bảo hiểm mà quý khách lựa chọn. Chi tiết mức phí bảo hiểm được thể hiện trong bảng dưới đây:

Độ tuổi Phí bảo hiểm (VND)
Mức bảo hiểm 110 triệu Mức bảo hiểm 220 triệu Mức bảo hiểm 330 triệu
01 – 18 140,000 210,000 300,000
19 – 25 165,000 295,000 430,000
26 – 30 190,000 380,000 560,000
31 – 35 300,000 600,000 920,000
36 – 40 500,000 1,000,000 1,600,000
41 – 45 790,000 1,600,000 2,400,000
46 – 50 1,060,000 2,120,000 3,050,000
51 – 55 1,400,000 2,900,000 4,300,000
56 – 60 1,990,000 4,050,000 6,030,000
61 – 65 3,400,000 6,800,000 10,070,000
DMCA.com Protection Status