Hợp tác cùng phát triển

Bảo hiểm bắt buộc Trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với bên thứ ba

Mức trách nhiệm:

  • Về người: 100.000.000VND/người/vụ
  • Về tài sản: 100.000.000VND/vụ

Mức phí:

Theo TT 22/2016/TT-BTC về Quy định, quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới : Chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status