Hợp tác cùng phát triển

DTRADE – Giao dịch chứng khoán

DTRADE – GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NHÀ NGHỀ 

Dịch vụ dành cho Nhà giao dịch chứng khoán cơ sở và phái sinh chuyên nghiệp, giao dịch với tần suất cao, được phục vụ bằng nền tảng giao dịch chuyên nghiệp với bộ lệnh được thiết kế riêng cho dân giao dịch nhà nghề cùng gói dịch vụ Hi-margin và chính sách phí chuyên biệt theo nhu cầu chỉ có tại VNDIRECT.

NỀN TẢNG GIAO DỊCH 

  • Nền tảng giao dịch Phái sinh – ng cụ đắc lực cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Nền tảng giao dịch chuyên nghiệp phù hợp trên mọi nền tảng và hệ điều hành
  • Giao dịch Phái sinh ảo – Nhập môn giao dịch chuyên nghiệp
  • Stockbook – Cộng đồng Nhà giao dịch chuyên nghiệp
  • Algo Trading – Giao dịch theo Chiến thuật tự động – Đang phát triển
  • DTOP Trading – Giao dịch theo Chuyên gia – Đang phát triển

SẢN PHẨM 

gsdgf

 

DMCA.com Protection Status