HO TRO TAI CHINH

   VNDIRECT cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tài chính dành cho nhà đầu tư giao dịch chứng khoán tại VNDIRECT toàn diện, nhanh chóng và tiện lợi!

    

   CHO VAY MUA CHỨNG KHOÁN

   “Mua thêm chứng khoán mà không cần chuyển thêm tiền”

    

   Giao dịch ký quỹ là công cụ sử dụng đòn bẩy trong hoạt động đầu tư chứng khoán giúp khách hàng có thể sử dụng phần vốn vay để mua chứng khoán nhiều hơn vốn ban đầu của mình.

    

   Giao dịch ký quỹ cơ bản

   • Lãi suất:  0,0370%/ngày (Áp dụng từ ngày 03/04/2017 )
   • Không cần môi giới bảo lãnh

   Ghi chú: Lãi tính từ ngày giải ngân

    

   SMART T+

   Gia tăng hiệu quả đầu tư với lãi suất 0 đồng.

   Miễn lãi vay giao dịch ký quỹ trong vòng 6 ngày đầu, từ ngày thứ 7 tính lãi suất 0.05%/ngày.

   Kỳ hạn vay : 90 ngày gia hạn miễn phí 90 ngày – phí gia hạn là 0.5%  số tiền gia hạn

   >>Tìm hiểu thêm

    

   ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN

   “Tiền về tay ngay tức khắc”

    

   Nhà đầu tư nhận được tiền bán ngay khi lệnh bán chứng khoán được khớp lệnh thành công mà không cần chờ đợi tiền bán về theo quy định. Sử dụng Ứng trước tiền bán của VNDIRECT tự động không cần đăng ký:

   • Tùy ý chuyển khoản, rút tiền ngay
   • Phí dịch vụ: 0.0370%/ngày – Áp dụng từ ngày 03/04/2017 (Phí có thể thay đổi theo chính sách VNDIRECT từng thời kỳ)
   • Hoàn trả tiền ứng trước: VNDIRECT sẽ tự động thu lại số tiền đã ứng trước từ tài khoản của khách hàng khi tiền về đến tài khoản tại (T+2)

   >>Thực hiện Ứng trước tiền bán

    

   HỖ TRỢ LÃI SUẤT

   “Hỗ trợ lãi suất tiền gửi dành cho nhà đầu tư tại VNDIRECT”

    

   Khi nhà đầu tư có tiền mặt chưa sử dụng để đầu tư chứng khoán có thể đăng ký dịch vụ hỗ trợ lãi suất để tối ưu hóa lợi nhuận tiền đầu tư.

   Duy nhất tại VNDIRECT, tiền gửi được tính vào sức mua chứng khoán

   >> Gửi Hỗ trợ lãi suất

    

    

   Hỏi đáp Chat với chúng tôi