HO TRO TAI CHINH

   VNDIRECT cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tài chính dành cho nhà đầu tư giao dịch chứng khoán tại VNDIRECT toàn diện, nhanh chóng và tiện lợi!

    

   CHO VAY MUA CHỨNG KHOÁN

   “Mua thêm chứng khoán mà không cần chuyển thêm tiền”

    

   Giao dịch ký quỹ là công cụ sử dụng đòn bẩy trong hoạt động đầu tư chứng khoán giúp khách hàng có thể sử dụng phần vốn vay để mua chứng khoán nhiều hơn vốn ban đầu của mình.

    

   Giao dịch ký quỹ cơ bản

   ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN

   “Tiền về tay ngay tức khắc”

    

   Nhà đầu tư nhận được tiền bán ngay khi lệnh bán chứng khoán được khớp lệnh thành công mà không cần chờ đợi tiền bán về theo quy định. Sử dụng Ứng trước tiền bán của VNDIRECT tự động không cần đăng ký:

    

   HỖ TRỢ LÃI SUẤT

   “Hỗ trợ lãi suất tiền gửi dành cho nhà đầu tư tại VNDIRECT”

    

   Khi nhà đầu tư có tiền mặt chưa sử dụng để đầu tư chứng khoán có thể đăng ký dịch vụ hỗ trợ lãi suất để tối ưu hóa lợi nhuận tiền đầu tư.

   Duy nhất tại VNDIRECT, tiền gửi được tính vào sức mua chứng khoán

    

    

   Hỏi đáp Chat với chúng tôi