Danh mục ký quỹ VNDIRECT (cập nhật ngày 20/06/2018)

   Tải về: Danh muc GDKQ thang 6-2018

   STT Sàn Tên công ty Tỷ lệ tính sức mua hiện tại Tỷ lệ tính sức mua mới Chênh lệch Tỷ lệ TSDB hiện tại Tỷ lệ tính TSDB mới Chênh lệch Giá chặn Ghi chú
   1 AAA HOSE Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát 50 50 0 50 50 0       26,900
   2 ACB HNX Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 50 50 0 50 50 0       52,800
   3 ANV HOSE Công ty Cổ phần Nam Việt 20 20 0 20 20 0       25,000
   4 APC HOSE Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú 30 30 0 30 30 0       38,100
   5 APG HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát 20 20 0 20 20 0         7,000
   6 ASM HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI 20 20 0 20 20 0       17,400
   7 BCE HOSE Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương 20 20 0 20 20 0         8,000
   8 BCG HOSE Công ty cổ phần Bamboo Capital 20 20 0 20 20 0         7,800
   9 BFC HOSE Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền 40 40 0 40 40 0       38,900
   10 BIC HOSE Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 30 30 0 30 30 0       38,300
   11 BID HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 50 50 0 50 50 0       36,800
   12 BMC HOSE Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định 20 20 0 20 20 0       17,600
   13 BMI HOSE Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh 30 30 0 30 30 0       30,300
   14 BMP HOSE Công ty cổ phần nhựa Bình Minh 50 50 0 50 50 0       78,900
   15 BSI HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 30 30 0 30 30 0       16,900
   16 BVH HOSE Tập đoàn Bảo Việt 50 50 0 50 50 0     113,100
   17 BVS HNX Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 50 50 0 50 50 0       22,100
   18 BWE HOSE Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương 40 40 0 40 40 0       28,000
   19 C32 HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 40 40 0 40 40 0       38,200
   20 C47 HOSE Công ty cổ phần Xây dựng 47 30 30 0 30 30 0       12,300
   21 CAV HOSE Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam 50 50 0 50 50 0       64,400
   22 CEE HOSE CTCP Xây dựng Hạ tầng CII 20 20 0 20 20 0       20,000
   23 CEO HNX Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O 40 40 0 40 40 0       17,700
   24 CHP HOSE Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung 40 40 0 40 40 0       33,000
   25 CII HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 50 50 0 50 50 0       35,100
   26 CMG HOSE CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC 20 20 0 20 20 0       29,000
   27 CNG HOSE Công ty Cổ phần CNG Việt Nam 30 30 0 30 30 0       36,400
   28 CSC HNX Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA 20 20 0 20 20 0       30,500
   29 CSM HOSE Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam 50 50 0 50 50 0       19,100
   30 CSV HOSE Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam 50 50 0 50 50 0       44,100
   31 CTD HOSE Công ty cổ phần Xây dựng Cotec 50 50 0 50 50 0     190,000
   32 CTG HOSE Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 50 50 0 50 50 0       34,900
   33 CTI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO 40 40 0 40 40 0       37,700
   34 CTS HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 40 40 0 40 40 0       15,600
   35 CVT HOSE Công ty Cổ phần CMC 40 40 0 40 40 0       39,700
   36 D2D HOSE Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 20 20 0 20 20 0       89,100
   37 DAG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á 30 30 0 30 30 0       11,600
   38 DCL HOSE Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long 10 10 0 10 10 0       21,200
   39 DCM HOSE Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau 50 50 0 50 50 0       14,300
   40 DGC HNX Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang 40 40 0 40 40 0       41,600
   41 DGW HOSE Công ty cổ phần Thế giới số 30 40 10 30 40 10       35,500
   42 DHA HOSE Công ty Cổ phần Hoá An 30 40 10 30 40 10       36,800
   43 DHC HOSE Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre 50 50 0 50 50 0       55,200
   44 DHG HOSE Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 40 40 0 40 40 0     136,000
   45 DHM HOSE Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu 10 10 0 10 10 0         3,600
   46 DHP HNX Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng 20 20 0 20 20 0       15,400
   47 DIC HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC 30 30 0 30 30 0         6,800
   48 DIG HOSE Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 50 50 0 50 50 0       24,900
   49 DLG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 10 10 0 10 10 0         3,800
   50 DMC HOSE Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco 20 20 0 20 20 0     120,800
   51 DNP HNX Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai 20 20 0 20 20 0       25,500
   52 DPM HOSE Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP 50 50 0 50 50 0       22,200
   53 DPR HOSE Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú 40 40 0 40 40 0       51,800
   54 DQC HOSE Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang 40 40 0 40 40 0       42,900
   55 DRC HOSE Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng 50 50 0 50 50 0       27,900
   56 DRH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước 20 20 0 20 20 0       20,000
   57 DXG HOSE Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh 50 50 0 50 50 0       40,700
   58 EIB HOSE Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam 20 40 20 20 40 20       16,500
   59 ELC HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử – Viễn thông 40 40 0 40 40 0       13,700
   60 EVE HOSE Công ty cổ phần Everpia Việt Nam 50 50 0 50 50 0       22,300
   61 FCM HOSE Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON 20 20 0 20 20 0         8,600
   62 FCN HOSE Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON 50 50 0 50 50 0       20,600
   63 FIT HOSE Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T 10 10 0 10 10 0         6,000
   64 FLC HOSE Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 10 10 0 10 10 0         7,000
   65 FMC HOSE Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 50 50 0 50 50 0       28,300
   66 FPT HOSE Công ty cổ phần FPT 50 50 0 50 50 0       60,600
   67 FTM HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân 10 10 0 10 10 0       19,600
   68 FTS HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 10 10 0 10 10 0       18,000
   69 GAS HOSE Tổng Công ty Khí Việt Nam_CTCP 50 50 0 50 50 0     122,200
   70 GMD HOSE Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển 50 50 0 50 50 0       35,100
   71 GSP HOSE Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế 10 10 0 10 10 0       16,300
   72 GTN HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất 30 30 0 30 30 0       12,400
   73 HAH HOSE Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An 30 30 0 30 30 0       18,400
   74 HAP HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO 20 20 0 20 20 0         4,900
   75 HAR HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền 20 20 0 20 20 0         8,000
   76 HAX HOSE Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh 20 20 0 20 20 0       20,900
   77 HBC HOSE Công ty cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa ốc Hòa Bình 40 40 0 40 40 0       33,400
   78 HCD HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD 20 20 0 20 20 0       13,000
   79 HCM HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 50 50 0 50 50 0       85,700
   80 HDA HNX Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á 20 20 0 20 20 0       12,400
   81 HDC HOSE Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu 20 30 10 20 30 10       21,500
   82 HHG HNX Công ty cổ phần Hoàng Hà 30 30 0 30 30 0         6,100
   83 HHS HOSE Công ty Cổ Phần Đầu tư – Dịch vụ Hoàng Huy 20 20 0 20 20 0         5,300
   84 HLD HNX Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND 30 30 0 30 30 0       19,600
   85 HNG HOSE Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 20 20 0 20 20 0         9,700
   86 HPG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 50 50 0 50 50 0       65,000
   87 HQC HOSE Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân 20 20 0 20 20 0         2,600
   88 HSG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 50 50 0 50 50 0       15,400
   89 HT1 HOSE Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 30 30 0 30 30 0       16,300
   90 HTI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO 30 30 0 30 30 0       16,900
   91 HUT HNX Công ty cổ phần TASCO 50 50 0 50 50 0         8,400
   92 IDI HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI 20 20 0 20 20 0       10,000
   93 IJC HOSE Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật 50 50 0 50 50 0       12,300
   94 IMP HOSE Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm 30 30 0 30 30 0       69,600
   95 ITD HOSE Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong 30 30 0 30 30 0       16,300
   96 IVS HNX Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam 10 10 0 10 10 0       14,600
   97 KBC HOSE Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP 50 50 0 50 50 0       16,500
   98 KDC HOSE Công ty cổ phần Kinh Đô 50 50 0 50 50 0       44,400
   99 KDH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền 50 50 0 50 50 0       42,300
   100 KSB HOSE Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 30 30 0 30 30 0       46,800
   101 L14 HNX Công ty Cổ phần Licogi 14 30 30 0 30 30 0       57,100
   102 LAS HNX Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao 30 30 0 30 30 0       15,500
   103 LCG HOSE Công ty cổ phần LICOGI 16 40 40 0 40 40 0       12,600
   104 LDG HOSE Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền 20 20 0 20 20 0       22,400
   105 LGL HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang 10 10 0 10 10 0         9,100
   106 LHG HOSE Công ty cổ phần Long Hậu 50 50 0 50 50 0       26,700
   107 LIG HNX Công ty cổ phần Licogi 13 20 20 0 20 20 0         5,400
   108 LIX HOSE Công ty cổ phần Bột giặt Lix 40 40 0 40 40 0       54,500
   109 LSS HOSE Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn 30 30 0 30 30 0       11,000
   110 MAC HNX Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải 20 20 0 20 20 0       10,200
   111 MBB HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 50 50 0 50 50 0       37,200
   112 MBS HNX CTCP Chứng khoán MB 40 40 0 40 40 0       20,000
   113 MHC HOSE Công ty cổ phần MHC 10 10 0 10 10 0         8,000
   114 MSN HOSE CTCP Tập đoàn Ma San 50 50 0 50 50 0     109,900
   115 MWG HOSE Công ty cổ phần đầu tư thế giới di động 50 50 0 50 50 0     145,800
   116 NBB HOSE Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy 30 30 0 30 30 0       25,000
   117 NCT HOSE Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài 20 40 20 20 40 20     121,400
   118 NDN HNX Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng 40 40 0 40 40 0       23,100
   119 NDX HNX Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng 20 20 0 20 20 0       21,800
   120 NET HNX Công ty cổ phần Bột giặt Net 30 30 0 30 30 0       30,900
   121 NHA HNX Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội 20 20 0 20 20 0       11,200
   122 NKG HOSE Công ty cổ phần Thép Nam Kim 40 40 0 40 40 0       20,800
   123 NLG HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long 50 50 0 50 50 0       37,900
   124 NNC HOSE Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ 30 30 0 30 30 0       66,600
   125 NT2 HOSE Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 50 50 0 50 50 0       37,000
   126 NTL HOSE Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm 40 40 0 40 40 0       12,700
   127 NTP HNX Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong 30 30 0 30 30 0       64,900
   128 NVL HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 30 30 0 30 30 0       67,900
   129 PAC HOSE Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam 30 30 0 30 30 0       53,800
   130 PAN HOSE Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình 30 30 0 30 30 0       80,600
   131 PC1 HOSE Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 50 50 0 50 50 0       40,300
   132 PDB HNX Công ty Cổ phần Pacific Dinco 30 30 0 30 30 0       12,400
   133 PDR HOSE Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt 40 40 0 40 40 0       40,000
   134 PET HOSE Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 50 50 0 50 50 0       12,200
   135 PGC HOSE Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP 30 30 0 30 30 0       18,200
   136 PGD HOSE Công ty cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam 30 30 0 30 30 0       54,600
   137 PGI HOSE Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 20 20 0 20 20 0       23,200
   138 PGS HNX Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam 50 50 0 50 50 0       39,800
   139 PHR HOSE Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa 40 40 0 40 40 0       32,400
   140 PLC HNX Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP 20 20 0 20 20 0       21,800
   141 PLX HOSE Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 50 50 0 50 50 0       85,000
   142 PNJ HOSE Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 50 50 0 50 50 0     152,500
   143 PPC HOSE Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 50 50 0 50 50 0       22,400
   144 PSD HNX Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí 20 20 0 20 20 0       20,700
   145 PTB HOSE Công ty Cổ phần Phú Tài 30 30 0 30 30 0     124,700
   146 PTI HNX Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện 20 20 0 20 20 0       25,100
   147 PVB HNX Công ty cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam 50 50 0 50 50 0       19,800
   148 PVD HOSE Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí 40 40 0 40 40 0       18,200
   149 PVG HNX Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc 20 20 0 20 20 0         9,500
   150 PVI HNX Công ty Cổ phần PVI 50 50 0 50 50 0       39,000
   151 PVS HNX Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 50 50 0 50 50 0       21,800
   152 PVT HOSE Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí 50 50 0 50 50 0       21,000
   153 PXS HOSE Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí 30 30 0 30 30 0         7,300
   154 QBS HOSE Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình 20 20 0 20 20 0         7,800
   155 QCG HOSE Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai 20 20 0 20 20 0         7,000
   156 RAL HOSE CCP Phích nước Rạng Đông 20 20 0 20 20 0     130,000
   157 REE HOSE Công ty cổ phần Cơ điện lạnh 50 50 0 50 50 0       42,900
   158 S55 HNX Công ty cổ phần Sông Đà 505 20 20 0 20 20 0       26,600
   159 SAB HOSE Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn 50 50 0 50 50 0     240,000
   160 SAM HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM 40 40 0 40 40 0         9,100
   161 SBA HOSE Công ty Cổ phần Sông Ba 20 20 0 20 20 0       19,300
   162 SBT HOSE CTCP mía đường Thành Thành Công Tây Ninh 30 30 0 30 30 0       20,000
   163 SCR HOSE Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín 50 50 0 50 50 0       12,400
   164 SD5 HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 5 20 20 0 20 20 0       10,400
   165 SD9 HNX Công ty cổ phần Sông Đà 9 30 30 0 30 30 0       10,100
   166 SDT HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 10 20 20 0 20 20 0         8,500
   167 SFG HOSE Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam 20 20 0 20 20 0       15,200
   168 SHA HOSE Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn 50 40 -10 50 40 -10         9,100
   169 SHB HNX Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội 50 50 0 50 50 0       11,700
   170 SHI HOSE Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà 40 40 0 40 40 0         8,500
   171 SHN HNX Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội 10 10 0 10 10 0       12,400
   172 SHS HNX Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 50 50 0 50 50 0       20,200
   173 SJD HOSE Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Cần Đơn 40 40 0 40 40 0       30,100
   174 SJS HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 30 30 0 30 30 0       29,300
   175 SKG HOSE Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang 10 10 0 10 10 0       34,300
   176 SMC HOSE Công ty cổ phần đầu tư thương mại SMC 20 20 0 20 20 0       34,400
   177 SRC HOSE Công ty cổ phần Cao su Sao vàng 20 20 0 20 20 0       14,300
   178 SSI HOSE Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn 50 50 0 50 50 0       41,700
   179 STB HOSE Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín 50 50 0 50 50 0       15,800
   180 STG HOSE CTCP Kho vận Miền Nam 10 10 0 10 10 0       24,700
   181 SVC HOSE Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn 30 30 0 30 30 0       62,300
   182 TCH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy 20 20 0 20 20 0       30,600
   183 TCL HOSE Công ty cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng 20 20 0 20 20 0       32,700
   184 TCM HOSE Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công 50 50 0 50 50 0       26,500
   185 TDH HOSE Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức 30 30 0 30 30 0       18,400
   186 TIG HNX Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 30 30 0 30 30 0         4,700
   187 TLH HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên 30 30 0 30 30 0       12,800
   188 TMT HOSE Công ty cổ phần Ô tô TMT 20 20 0 20 20 0       11,500
   189 TNG HNX Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG 40 40 0 40 40 0       16,700
   190 TRC HOSE Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh 40 40 0 40 40 0       33,700
   191 TTB HNX  Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ 30 30 0 30 30 0       24,300
   192 TV2 HNX CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 10 10 0 10 10 0     120,000
   193 TVC HNX Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư Trí Việt 30 30 0 30 30 0       13,400
   194 TVS HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt 10 10 0 10 10 0       17,400
   195 TYA HOSE Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam 20 20 0 20 20 0       16,600
   196 VC3 HNX Công ty cổ phần Xây dựng số 3 30 30 0 30 30 0       24,100
   197 VC7 HNX Công ty cổ phần Xây dựng số 7 30 30 0 30 30 0       18,100
   198 VCB HOSE Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 50 50 0 50 50 0       72,500
   199 VCG HNX Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam 50 50 0 50 50 0       22,400
   200 VCI HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt 40 40 0 40 40 0     119,600
   201 VCS HNX Công ty cổ phần Vicostone 50 50 0 50 50 0     127,400
   202 VDS HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 30 30 0 30 30 0       13,000
   203 VFG HOSE Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam 20 20 0 20 20 0       62,400
   204 VGC HNX Tổng Công ty Viglacera 40 40 0 40 40 0       31,200
   205 VGS HNX Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE 20 20 0 20 20 0       14,200
   206 VHC HOSE Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn 40 40 0 40 40 0       71,800
   207 VIC HOSE Tập Đoàn VinGroup – Công ty cổ phần 50 50 0 50 50 0     152,600
   208 VIP HOSE Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO 40 40 0 40 40 0         9,100
   209 VIS HOSE Công ty Cổ phần Thép Việt Ý 30 30 0 30 30 0       37,700
   210 VIX HNX Công ty cổ phần Chứng khoán IB 30 30 0 30 30 0         8,200
   211 VJC HOSE Công ty cổ phần hàng không Vietjet 50 50 0 50 50 0     210,000
   212 VMC HNX Công ty Cổ phần Vimeco 30 30 0 30 30 0       50,000
   213 VNE HOSE Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam 40 40 0 40 40 0         8,300
   214 VNM HOSE Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 50 50 0 50 50 0     221,800
   215 VNS HOSE Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam 30 30 0 30 30 0       18,700
   216 VPB HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 50 50 0 50 50 0       65,000
   217 VPH HOSE Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng 30 30 0 30 30 0       10,600
   218 VPI HNX CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest 0 30 30 0 30 30       50,000
   219 VRC HOSE Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC 20 20 0 20 20 0       21,800
   220 VRE HOSE CTCP Vincom Retail 40 40 0 40 40 0       57,400
   221 VSC HOSE Công ty cổ phần Container Việt Nam 50 50 0 50 50 0       42,400
   222 VSH HOSE Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh 40 40 0 40 40 0       22,000
   223 VTO HOSE Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO 30 30 0 30 30 0         9,500
   224 VTV HNX Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng 30 30 0 30 30 0       18,600

    

   Hỏi đáp Chat với chúng tôi