Danh mục ký quỹ VNDIRECT (cập nhật ngày 21/05/2019)

   Tải về: Danh muc GDKQ 21-5-2019

   STT Sàn Tên công ty Tỷ lệ tính sức mua mới Giá chặn mới
   1 AAA HOSE Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát 50       22.400
   2 ACB HNX Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 50       38.100
   3 ANV HOSE Công ty Cổ phần Nam Việt 20       25.000
   4 APG HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát 20         7.000
   5 ASM HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI 20         9.600
   6 AST HOSE CTCP Dịch vụ hàng không Taseco 30       75.000
   7 BCC HNX Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 30       10.000
   8 BCE HOSE Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương 20         9.000
   9 BFC HOSE Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền 40       26.700
   10 BIC HOSE Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 30       29.300
   11 BID HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 50       41.600
   12 BMC HOSE Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định 20       18.500
   13 BMI HOSE Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh 30       34.600
   14 BMP HOSE Công ty cổ phần nhựa Bình Minh 50       58.200
   15 BSI HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 30       12.600
   16 BVH HOSE Tập đoàn Bảo Việt 50       95.300
   17 BVS HNX Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 50       15.900
   18 BWE HOSE Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương 50       28.000
   19 C32 HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 30       37.700
   20 CAV HOSE Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam 50       71.700
   21 CEE HOSE CTCP Xây dựng Hạ tầng CII 20       20.000
   22 CEO HNX Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O 40       15.300
   23 CII HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 50       30.300
   24 CMG HOSE CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC 20       37.000
   25 CNG HOSE Công ty Cổ phần CNG Việt Nam 30       34.100
   26 CRE HOSE CTCP Bất động sản Thế Kỷ 30       30.000
   27 CSC HNX Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA 20       20.600
   28 CSM HOSE Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam 50       19.200
   29 CSV HOSE Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam 50       38.000
   30 CTD HOSE Công ty cổ phần Xây dựng Cotec 50     152.400
   31 CTG HOSE Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 50       26.400
   32 CTI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO 40       31.100
   33 CTS HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 40       12.400
   34 CVT HOSE Công ty Cổ phần CMC 40       27.600
   35 D2D HOSE Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 40     153.100
   36 DBC HNX Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam 30       28.800
   37 DCL HOSE Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long 20       18.000
   38 DCM HOSE Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau 50       11.000
   39 DGC HNX Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang 40       41.000
   40 DGW HOSE Công ty cổ phần Thế giới số 40       29.100
   41 DHA HOSE Công ty Cổ phần Hoá An 40       46.300
   42 DHC HOSE Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre 50       50.700
   43 DHG HOSE Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 50     150.100
   44 DHM HOSE Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu 10         6.000
   45 DHP HNX Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng 20       13.300
   46 DIC HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC 20         4.100
   47 DIG HOSE Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 50       18.800
   48 DLG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 10         2.000
   49 DMC HOSE Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco 10       92.300
   50 DNP HNX Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai 10       17.700
   51 DPM HOSE Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP 50       23.300
   52 DPR HOSE Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú 40       48.100
   53 DQC HOSE Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang 40       25.100
   54 DRC HOSE Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng 50       27.600
   55 DRH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước 20       20.000
   56 DXG HOSE Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh 50       25.100
   57 EIB HOSE Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam 40       20.000
   58 EVE HOSE Công ty cổ phần Everpia Việt Nam 50       20.800
   59 FCM HOSE Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON 20         9.500
   60 FCN HOSE Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON 50       19.100
   61 FIT HOSE Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T 10         6.000
   62 FLC HOSE Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 20         7.000
   63 FMC HOSE Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 50       36.100
   64 FPT HOSE Công ty cổ phần FPT 50       63.100
   65 FTM HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân 10       27.700
   66 FTS HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 10       19.000
   67 GAS HOSE Tổng Công ty Khí Việt Nam_CTCP 50     140.300
   68 GEX HOSE Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam 40       32.000
   69 GMD HOSE Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển 50       33.800
   70 GSP HOSE Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế 10       18.400
   71 GTN HOSE CTCP GTNfoods 30       22.600
   72 HAH HOSE Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An 30       16.900
   73 HAP HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO 20         5.100
   74 HAR HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền 10         8.000
   75 HAX HOSE Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh 20       17.800
   76 HBC HOSE Công ty cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa ốc Hòa Bình 40       22.100
   77 HCD HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD 20         5.600
   78 HCM HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 50       34.100
   79 HDA HNX Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á 20       14.000
   80 HDB HOSE Ngân hàng HD bank 50       43.000
   81 HDC HOSE Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu 30       19.200
   82 HDG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô 40       50.000
   83 HHG HNX Công ty cổ phần Hoàng Hà 10         2.300
   84 HHS HOSE Công ty Cổ Phần Đầu tư – Dịch vụ Hoàng Huy 20         4.900
   85 HLD HNX Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND 30       19.900
   86 HPG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 50       42.400
   87 HPX HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát 40       30.000
   88 HQC HOSE Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân 10         1.900
   89 HSG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 40       10.400
   90 HT1 HOSE Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 30       21.400
   91 HTI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO 30       15.600
   92 HUT HNX Công ty cổ phần TASCO 40         4.600
   93 IDI HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI 20       15.000
   94 IJC HOSE Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật 50       13.000
   95 IMP HOSE Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm 30       66.800
   96 ITD HOSE Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong 30       14.800
   97 KBC HOSE Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP 50       17.700
   98 KDC HOSE Công ty cổ phần Kinh Đô 50       26.200
   99 KDH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền 50       38.000
   100 KSB HOSE Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 30       29.800
   101 L14 HNX Công ty Cổ phần Licogi 14 30       51.100
   102 LAS HNX Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao 30       11.000
   103 LCG HOSE Công ty cổ phần LICOGI 16 40       13.000
   104 LDG HOSE Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền 30       12.000
   105 LGL HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang 10       12.500
   106 LHG HOSE Công ty cổ phần Long Hậu 50       24.200
   107 LIG HNX Công ty cổ phần Licogi 13 20         6.300
   108 LIX HOSE Công ty cổ phần Bột giặt Lix 40       57.800
   109 MAC HNX Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải 20         8.800
   110 MBB HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 50       27.200
   111 MBS HNX CTCP Chứng khoán MB 40       20.000
   112 MHC HOSE Công ty cổ phần MHC 10         5.800
   113 MSN HOSE CTCP Tập đoàn Ma San 50     113.800
   114 MWG HOSE Công ty cổ phần đầu tư thế giới di động 50     108.500
   115 NBB HOSE Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy 30       24.200
   116 NDN HNX Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng 40       16.900
   117 NDX HNX Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng 20       15.900
   118 NET HNX Công ty cổ phần Bột giặt Net 30       33.800
   119 NHA HNX Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội 20         9.300
   120 NKG HOSE Công ty cổ phần Thép Nam Kim 40         8.100
   121 NLG HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long 50       37.700
   122 NNC HOSE Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ 30       65.000
   123 NT2 HOSE Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 50       35.000
   124 NTL HOSE Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm 40       28.800
   125 NTP HNX Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong 30       44.500
   126 NVL HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 30       74.700
   127 PAC HOSE Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam 30       46.800
   128 PAN HOSE Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình 30       44.200
   129 PC1 HOSE Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 50       30.200
   130 PDB HNX Công ty Cổ phần Pacific Dinco 30       13.500
   131 PDR HOSE Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt 40       30.100
   132 PET HOSE Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 50       11.600
   133 PGC HOSE Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP 30       20.000
   134 PGD HOSE Công ty cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam 30       47.900
   135 PGI HOSE Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 20       21.200
   136 PGS HNX Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam 50       45.100
   137 PHR HOSE Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa 40       66.200
   138 PLC HNX Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP 20       20.800
   139 PLX HOSE Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 50       79.700
   140 PMG HOSE CTCP Đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung 20       24.000
   141 PNJ HOSE Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 50     130.300
   142 PPC HOSE Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 50       34.500
   143 PSD HNX Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí 20       17.900
   144 PTB HOSE Công ty Cổ phần Phú Tài 30       79.300
   145 PTI HNX Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện 20       22.400
   146 PVB HNX Công ty cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam 50       24.900
   147 PVC HNX Tổng CT Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí 30       10.000
   148 PVD HOSE Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí 40       25.200
   149 PVG HNX Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc 20       10.600
   150 PVI HNX Công ty Cổ phần PVI 50       48.100
   151 PVS HNX Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 50       30.000
   152 PVT HOSE Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí 50       21.300
   153 QBS HOSE Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình 20         4.100
   154 RAL HOSE CCP Phích nước Rạng Đông 20     120.000
   155 REE HOSE Công ty cổ phần Cơ điện lạnh 50       41.200
   156 S55 HNX Công ty cổ phần Sông Đà 505 20       28.900
   157 SAB HOSE Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn 50     265.000
   158 SAM HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM 40         9.700
   159 SBA HOSE Công ty Cổ phần Sông Ba 20       19.200
   160 SBT HOSE CTCP mía đường Thành Thành Công Tây Ninh 50       22.000
   161 SCR HOSE Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín 50         9.300
   162 SD5 HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 5 20         7.800
   163 SD9 HNX Công ty cổ phần Sông Đà 9 30         8.400
   164 SDT HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 10 20         5.400
   165 SFG HOSE Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam 20       18.800
   166 SHA HOSE Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn 40         7.700
   167 SHB HNX Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội 50         9.700
   168 SHI HOSE Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà 40       10.600
   169 SHN HNX Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội 10       11.900
   170 SHS HNX Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 50       15.000
   171 SJD HOSE Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Cần Đơn 40       27.700
   172 SJS HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 30       23.100
   173 SKG HOSE Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang 10       17.300
   174 SLS HNX Công ty cổ phần Mía đường Sơn La 30       50.700
   175 SMC HOSE Công ty cổ phần đầu tư thương mại SMC 20       19.900
   176 SRC HOSE Công ty cổ phần Cao su Sao vàng 20       26.900
   177 SSI HOSE Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn 50       32.600
   178 STB HOSE Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín 50       15.600
   179 STG HOSE CTCP Kho vận Miền Nam 10       21.200
   180 STK HOSE Công ty Cổ phần Sợi Thế kỷ 30       25.000
   181 SVC HOSE Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn 30       56.500
   182 TCB HOSE Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 50       30.000
   183 TCH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy 20       27.200
   184 TCL HOSE Công ty cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng 20       32.800
   185 TCM HOSE Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công 50       38.600
   186 TDH HOSE Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức 40       14.800
   187 TDT HNX CTCP Đầu tư phát triển TDT 30       14.000
   188 TIG HNX Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 30         4.500
   189 TLH HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên 30         6.800
   190 TMT HOSE Công ty cổ phần Ô tô TMT 20       11.500
   191 TNG HNX Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG 40       28.100
   192 TPB HOSE Ngân hàng TMCP Tiên Phong 40       30.000
   193 TRC HOSE Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh 40       32.100
   194 TTB HOSE  Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ 30       29.700
   195 TV2 HNX CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 10     120.000
   196 TVC HNX Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư Trí Việt 30       16.900
   197 TVS HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt 10       18.500
   198 TYA HOSE Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam 20       18.300
   199 VC3 HNX Công ty cổ phần Xây dựng số 3 30       29.700
   200 VC7 HNX Công ty cổ phần Xây dựng số 7 30       10.300
   201 VCB HOSE Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 50       85.300
   202 VCG HNX Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam 50       34.500
   203 VCI HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt 40       42.200
   204 VCS HNX Công ty cổ phần Vicostone 50       79.500
   205 VDS HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 30       10.200
   206 VFG HOSE Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam 20       47.300
   207 VGC HNX Tổng Công ty Viglacera 50       25.600
   208 VGS HNX Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE 20       12.000
   209 VHC HOSE Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn 50     116.800
   210 VHM HOSE CTCP Vinhomes 50     100.000
   211 VIC HOSE Tập Đoàn VinGroup – Công ty cổ phần 50     146.500
   212 VIP HOSE Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO 40         7.600
   213 VIX HNX Công ty cổ phần Chứng khoán IB 30       11.000
   214 VJC HOSE Công ty cổ phần hàng không Vietjet 50     148.700
   215 VMC HNX Công ty Cổ phần Vimeco 30       20.000
   216 VNE HOSE Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam 40         5.300
   217 VNM HOSE Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 50     169.200
   218 VNS HOSE Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam 30       19.000
   219 VPB HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 50       23.900
   220 VPH HNX Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng 30         8.000
   221 VPI HOSE CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest 30       50.000
   222 VRC HOSE Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC 20       21.800
   223 VRE HOSE CTCP Vincom Retail 40       45.500
   224 VSC HOSE Công ty cổ phần Container Việt Nam 50       47.800
   225 VTO HOSE Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO 30       11.400
   226 VTV HNX Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng 30       11.700

   Hỏi đáp Chat với chúng tôi