Danh mục ký quỹ VNDIRECT (cập nhật lần cuối ngày 17/07/2017)

    

   Tải về: Danh mục GDKQ 09-06-2017

    

   STT Sàn Tên công ty Tỷ lệ tính sức mua hiện tại Tỷ lệ tính sức mua mới  Chênh lệch  Tỷ lệ TSDB hiện tại Tỷ lệ tính TSDB mới  Chênh lệch   Giá chặn 
   1 AAA HOSE Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát 50 50 0 50 50 0       41,900
   2 ACB HNX Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 50 50 0 50 50 0       30,900
   3 AMD HOSE Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group 20 20 0 20 20 0       16,000
   4 APG HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát 20 20 0 20 20 0         7,000
   5 ASM HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI 20 20 0 20 20 0       18,300
   6 BCC HNX Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 40 40 0 40 40 0       19,300
   7 BCE HOSE Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương 20 20 0 20 20 0         7,700
   8 BCG HOSE Công ty cổ phần Bamboo Capital 20 20 0 20 20 0         9,000
   9 BCI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh 40 40 0 40 40 0       33,200
   10 BFC HOSE Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền 40 40 0 40 40 0       53,100
   11 BHS HOSE Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa 40 40 0 40 40 0       16,500
   12 BIC HOSE Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 50 50 0 50 50 0       51,400
   13 BID HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 50 50 0 50 50 0       25,100
   14 BMC HOSE Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định 20 20 0 20 20 0       25,800
   15 BMI HOSE Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh 40 40 0 40 40 0       35,400
   16 BMP HOSE Công ty cổ phần nhựa Bình Minh 50 50 0 50 50 0     131,600
   17 BSI HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 30 30 0 30 30 0       16,600
   18 BTP HOSE Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa 30 30 0 30 30 0       17,500
   19 BVH HOSE Tập đoàn Bảo Việt 50 50 0 50 50 0       75,300
   20 BVS HNX Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 50 50 0 50 50 0       22,900
   21 C32 HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 40 40 0 40 40 0       54,600
   22 C47 HOSE Công ty cổ phần Xây dựng 47 30 30 0 30 30 0       13,700
   23 CAV HOSE Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam 50 50 0 50 50 0       71,900
   24 CDC HOSE Công ty cổ phần Chương Dương 20 20 0 20 20 0       18,900
   25 CEO HNX Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O 40 40 0 40 40 0       14,600
   26 CHP HOSE Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung 40 40 0 40 40 0       31,400
   27 CII HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 50 50 0 50 50 0       46,800
   28 CLC HOSE Công ty Cổ phần Cát Lợi 30 30 0 30 30 0       83,000
   29 CNG HOSE Công ty Cổ phần CNG Việt Nam 30 30 0 30 30 0       41,500
   30 CSM HOSE Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam 50 50 0 50 50 0       24,700
   31 CSV HOSE Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam 50 50 0 50 50 0       38,200
   32 CTD HOSE Công ty cổ phần Xây dựng Cotec 50 50 0 50 50 0     276,000
   33 CTG HOSE Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 50 50 0 50 50 0       25,500
   34 CTI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO 40 40 0 40 40 0       38,400
   35 CTS HNX Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 30 30 0 30 30 0       13,000
   36 CVT HNX Công ty Cổ phần CMC 50 50 0 50 50 0       47,900
   37 DAG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á 50 50 0 50 50 0       18,200
   38 DBC HNX Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam 50 50 0 50 50 0       35,800
   39 DCL HOSE Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long 30 30 0 30 30 0       26,400
   40 DCM HOSE Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau 50 50 0 50 50 0       15,000
   41 DCS HNX Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu 20 20 0 20 20 0         2,700
   42 DGC HNX Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang 40 40 0 40 40 0       40,500
   43 DGW HOSE Công ty cổ phần Thế giới số 30 30 0 30 30 0       18,800
   44 DHA HOSE Công ty Cổ phần Hoá An 30 30 0 30 30 0       40,300
   45 DHC HOSE Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre 50 50 0 50 50 0       41,700
   46 DHG HOSE Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 40 40 0 40 40 0     153,500
   47 DHM HOSE Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu 20 20 0 20 20 0       10,700
   48 DHP HNX Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng 30 30 0 30 30 0       12,300
   49 DIC HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC 40 40 0 40 40 0         9,200
   50 DIG HOSE Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 50 50 0 50 50 0       14,700
   51 DLG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 10 10 0 10 10 0         5,300
   52 DMC HOSE Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco 30 30 0 30 30 0     135,000
   53 DPM HOSE Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP 50 50 0 50 50 0       29,500
   54 DPR HOSE Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú 40 40 0 40 40 0       58,700
   55 DQC HOSE Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang 50 50 0 50 50 0       60,900
   56 DRC HOSE Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng 50 50 0 50 50 0       38,900
   57 DXG HOSE Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh 45 45 0 45 45 0       25,000
   58 ELC HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử – Viễn thông 40 40 0 40 40 0       29,300
   59 EVE HOSE Công ty cổ phần Everpia Việt Nam 40 40 0 40 40 0       26,400
   60 FCM HOSE Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON 30 30 0 30 30 0         7,000
   61 FCN HOSE Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON 50 50 0 50 50 0       26,000
   62 FIT HOSE Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T 20 20 0 20 20 0         7,100
   63 FLC HOSE Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 30 30 0 30 30 0       10,000
   64 FMC HOSE Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 50 50 0 50 50 0       21,800
   65 FPT HOSE Công ty cổ phần FPT 50 50 0 50 50 0       57,600
   66 GAS HOSE Tổng Công ty Khí Việt Nam_CTCP 50 50 0 50 50 0       73,500
   67 GIL HOSE Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh 40 40 0 40 40 0       56,600
   68 GMD HOSE Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển 50 50 0 50 50 0       54,300
   69 GSP HOSE Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế 40 40 0 40 40 0       16,600
   70 GTN HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất 50 50 0 50 50 0       21,600
   71 HAH HOSE Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An 40 40 0 40 40 0       30,200
   72 HAI HOSE Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I 20 20 0 20 20 0         5,000
   73 HAP HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO 40 40 0 40 40 0         5,900
   74 HAR HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền 20 20 0 20 20 0         5,500
   75 HAX HOSE Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh 30 30 0 30 30 0       56,900
   76 HBC HOSE Công ty cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa ốc Hòa Bình 50 50 0 50 50 0       45,000
   77 HCM HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 50 50 0 50 50 0       55,800
   78 HDA HNX Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á 30 30 0 30 30 0       13,600
   79 HDC HOSE Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu 20 20 0 20 20 0       16,300
   80 HDG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô 30 30 0 30 30 0       37,600
   81 HHG HNX Công ty cổ phần Hoàng Hà 30 30 0 30 30 0       11,000
   82 HHS HOSE Công ty Cổ Phần Đầu tư – Dịch vụ Hoàng Huy 20 20 0 20 20 0         5,500
   83 HLD HNX Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND 30 30 0 30 30 0       15,900
   84 HPG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 50 50 0 50 50 0       37,700
   85 HQC HOSE Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân 20 20 0 20 20 0         4,200
   86 HSG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 50 50 0 50 50 0       39,000
   87 HT1 HOSE Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 50 50 0 50 50 0       28,400
   88 HTI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO 40 40 0 40 40 0       25,400
   89 HUT HNX Công ty cổ phần TASCO 50 50 0 50 50 0       16,000
   90 IDI HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI 20 20 0 20 20 0         8,200
   91 IJC HOSE Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật 50 50 0 50 50 0       12,100
   92 IMP HOSE Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm 30 30 0 30 30 0       76,200
   93 ITD HOSE Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong 40 40 0 40 40 0       28,400
   94 ITQ HNX Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang 20 20 0 20 20 0         4,000
   95 IVS HNX Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam 40 40 0 40 40 0       13,100
   96 KBC HOSE Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP 50 50 0 50 50 0       21,300
   97 KDC HOSE Công ty cổ phần Kinh Đô 50 50 0 50 50 0       58,200
   98 KDH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền 50 50 0 50 50 0       36,400
   99 KHP HOSE Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa 30 30 0 30 30 0       13,400
   100 KMR HOSE Công ty cổ phần Mirae 30 30 0 30 30 0         5,800
   101 KSB HOSE Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 30 30 0 30 30 0       67,500
   102 L14 HNX Công ty Cổ phần Licogi 14 30 30 0 30 30 0       84,000
   103 LAS HNX Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao 30 30 0 30 30 0       17,100
   104 LCG HOSE Công ty cổ phần LICOGI 16 0 20 20 0 20 20       11,600
   105 LDG HOSE Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền 30 30 0 30 30 0       18,000
   106 LHG HOSE Công ty cổ phần Long Hậu 50 50 0 50 50 0       25,800
   107 LIG HNX Công ty cổ phần Licogi 13 20 20 0 20 20 0         8,200
   108 LIX HOSE Công ty cổ phần Bột giặt Lix 40 40 0 40 40 0       58,200
   109 LSS HOSE Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn 50 50 0 50 50 0       18,000
   110 MAC HNX Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải 40 40 0 40 40 0       11,600
   111 MBB HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 50 50 0 50 50 0       25,800
   112 MHC HOSE Công ty cổ phần MHC 40 40 0 40 40 0         7,800
   113 MSN HOSE CTCP Tập đoàn Ma San 50 50 0 50 50 0       54,900
   114 MWG HOSE Công ty cổ phần đầu tư thế giới di động 50 50 0 50 50 0     125,000
   115 NBB HOSE Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy 30 30 0 30 30 0       43,000
   116 NCT HOSE Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài 20 20 0 20 20 0     103,700
   117 NDN HNX Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng 50 50 0 50 50 0       11,800
   118 NDX HNX Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng 30 30 0 30 30 0       14,100
   119 NET HNX Công ty cổ phần Bột giặt Net 40 40 0 40 40 0       37,100
   120 NHA HNX Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội 30 30 0 30 30 0       16,200
   121 NKG HOSE Công ty cổ phần Thép Nam Kim 40 40 0 40 40 0       42,400
   122 NLG HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long 50 50 0 50 50 0       36,700
   123 NNC HOSE Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ 30 30 0 30 30 0     103,700
   124 NT2 HOSE Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 50 50 0 50 50 0       37,300
   125 NTP HNX Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong 30 30 0 30 30 0       86,400
   126 NVL HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 0 40 40 0 40 40       88,200
   127 PAC HOSE Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam 40 40 0 40 40 0       60,100
   128 PAN HOSE Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình 20 20 0 20 20 0       53,100
   129 PC1 HOSE Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 0 30 30 0 30 30       42,300
   130 PDB HNX Công ty Cổ phần Pacific Dinco 40 40 0 40 40 0       21,800
   131 PDR HOSE Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt 30 30 0 30 30 0       32,200
   132 PET HOSE Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 50 50 0 50 50 0       14,800
   133 PGC HOSE Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP 40 40 0 40 40 0       18,100
   134 PGD HOSE Công ty cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam 50 50 0 50 50 0       65,100
   135 PGI HOSE Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 20 20 0 20 20 0       27,500
   136 PHR HOSE Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa 40 40 0 40 40 0       43,500
   137 PLC HNX Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP 50 50 0 50 50 0       36,400
   138 PNJ HOSE Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 40 40 0 40 40 0     125,400
   139 PPC HOSE Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 50 50 0 50 50 0       25,000
   140 PSD HNX Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí 30 30 0 30 30 0       22,100
   141 PTB HOSE Công ty Cổ phần Phú Tài 30 30 0 30 30 0     143,900
   142 PTI HNX Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện 20 20 0 20 20 0       33,200
   143 PVD HOSE Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí 50 50 0 50 50 0       18,200
   144 PVE HNX Tổng công ty tư vấn thiết kế dầu khí-CTCP 30 30 0 30 30 0         9,100
   145 PVG HNX Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc 50 50 0 50 50 0         9,100
   146 PVI HNX Công ty Cổ phần PVI 50 50 0 50 50 0       38,200
   147 PVS HNX Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 50 50 0 50 50 0       21,900
   148 PVT HOSE Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí 50 50 0 50 50 0       17,400
   149 PXS HOSE Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí 50 50 0 50 50 0       12,900
   150 QBS HOSE Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình 20 20 0 20 20 0       14,000
   151 REE HOSE Công ty cổ phần Cơ điện lạnh 50 50 0 50 50 0       43,900
   152 S55 HNX Công ty cổ phần Sông Đà 505 20 20 0 20 20 0       38,800
   153 S99 HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 909 20 20 0 20 20 0         6,800
   154 SAB HOSE Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn 0 50 50 0 50 50     150,000
   155 SAM HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM 50 50 0 50 50 0       13,600
   156 SBT HOSE CTCP mía đường Thành Thành Công Tây Ninh 50 50 0 50 50 0       26,500
   157 SCR HOSE Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín 50 50 0 50 50 0       15,200
   158 SD5 HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 5 40 40 0 40 40 0       13,900
   159 SD6 HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 6 20 20 0 20 20 0       11,900
   160 SD9 HNX Công ty cổ phần Sông Đà 9 30 30 0 30 30 0       10,100
   161 SDT HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 10 30 30 0 30 30 0       11,500
   162 SHA HOSE Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn 50 50 0 50 50 0       12,300
   163 SHB HNX Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội 50 50 0 50 50 0         9,300
   164 SHI HOSE Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà 40 40 0 40 40 0       11,400
   165 SHS HNX Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 40 40 0 40 40 0       16,500
   166 SJD HOSE Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Cần Đơn 40 40 0 40 40 0       30,000
   167 SJS HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 40 40 0 40 40 0       36,800
   168 SKG HOSE Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang 40 40 0 40 40 0       63,800
   169 SMC HOSE Công ty cổ phần đầu tư thương mại SMC 20 20 0 20 20 0       27,100
   170 SPI HNX Công ty Cổ phần Đá Spilit 20 20 0 20 20 0         3,000
   171 SRC HOSE Công ty cổ phần Cao su Sao vàng 50 50 0 50 50 0       21,500
   172 SSI HOSE Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn 50 50 0 50 50 0       34,000
   173 STB HOSE Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín 50 50 0 50 50 0       15,800
   174 SVC HOSE Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn 50 50 0 50 50 0       67,200
   175 TCL HOSE Công ty cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng 30 30 0 30 30 0       38,600
   176 TCM HOSE Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công 50 50 0 50 50 0       39,000
   177 TCR HOSE Công ty cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera 20 20 0 20 20 0         5,100
   178 TDC HOSE Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương 30 30 0 30 30 0       10,600
   179 TDH HOSE Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức 40 0 -40 40 0 -40       20,200
   180 TIG HNX Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 30 30 0 30 30 0         5,500
   181 TJC HNX Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại 20 20 0 20 20 0       10,800
   182 TLH HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên 30 30 0 30 30 0       16,500
   183 TMT HOSE Công ty cổ phần Ô tô TMT 30 30 0 30 30 0       15,900
   184 TNG HNX Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG 40 40 0 40 40 0       17,900
   185 TRC HOSE Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh 40 40 0 40 40 0       37,400
   186 TTB HNX  Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ 30 30 0 30 30 0         9,400
   187 TVC HNX Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư Trí Việt 30 30 0 30 30 0       14,300
   188 TVS HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt 30 30 0 30 30 0       12,800
   189 TYA HOSE Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam 30 30 0 30 30 0       13,400
   190 VC3 HNX Công ty cổ phần Xây dựng số 3 30 30 0 30 30 0       30,500
   191 VC7 HNX Công ty cổ phần Xây dựng số 7 30 30 0 30 30 0       29,400
   192 VCB HOSE Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 50 50 0 50 50 0       49,400
   193 VCG HNX Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam 50 50 0 50 50 0       21,300
   194 VCS HNX Công ty cổ phần Vicostone 50 50 0 50 50 0     202,900
   195 VGC HNX Tổng Công ty Viglacera 0 40 40 0 40 40       20,500
   196 VGS HNX Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE 50 50 0 50 50 0       13,300
   197 VHC HOSE Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn 40 40 0 40 40 0       72,400
   198 VIC HOSE Tập Đoàn VinGroup – Công ty cổ phần 50 50 0 50 50 0       53,800
   199 VIP HOSE Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO 50 50 0 50 50 0         9,800
   200 VIS HOSE Công ty Cổ phần Thép Việt Ý 30 30 0 30 30 0       31,000
   201 VIX HNX Công ty cổ phần Chứng khoán IB 30 30 0 30 30 0         8,900
   202 VMI HNX Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO 20 20 0 20 20 0         7,500
   203 VNE HOSE Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu 30 30 0 30 30 0       13,500
   204 VNM HOSE Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 50 50 0 50 50 0     198,300
   205 VNS HOSE Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam 50 50 0 50 50 0       28,400
   206 VPH HOSE Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng 30 30 0 30 30 0       15,400
   207 VRC HOSE Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu 20 20 0 20 20 0       30,000
   208 VSC HOSE Công ty cổ phần Container Việt Nam 50 50 0 50 50 0       76,700
   209 VSH HOSE Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh 50 50 0 50 50 0       22,100
   210 VSI HOSE Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước 30 30 0 30 30 0       19,000
   211 VTO HOSE Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO 50 50 0 50 50 0         9,600
   212 VTV HNX Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng 30 30 0 30 30 0       25,500

   Hỏi đáp Chat với chúng tôi