Danh mục ký quỹ VNDIRECT (cập nhật lần cuối ngày 12/05/2017)

    

   Tải về: Danh muc GDKQ 12-05-2017

    

   STT Sàn Tên công ty Tỷ lệ tính sức mua hiện tại Tỷ lệ tính sức mua mới  Chênh lệch  Tỷ lệ TSDB hiện tại Tỷ lệ tính TSDB mới  Chênh lệch   Giá chặn 
   1 AAA HOSE Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát 50 50 0 50 50 0       32,300
   2 ACB HNX Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 50 50 0 50 50 0       29,300
   3 AMD HOSE Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group 20 20 0 20 20 0       17,300
   4 APC HOSE Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú 30 0 -30 30 0 -30       28,000
   5 APG HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát 20 20 0 20 20 0         7,000
   6 ASM HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI 20 20 0 20 20 0       19,800
   7 BCC HNX Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 40 40 0 40 40 0       19,200
   8 BCE HOSE Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương 20 20 0 20 20 0         8,300
   9 BCG HOSE Công ty cổ phần Bamboo Capital 20 20 0 20 20 0         6,000
   10 BCI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh 40 40 0 40 40 0       32,400
   11 BFC HOSE Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền 40 40 0 40 40 0       44,900
   12 BHS HOSE Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa 50 50 0 50 50 0       16,500
   13 BIC HOSE Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 50 50 0 50 50 0       49,300
   14 BID HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 50 50 0 50 50 0       21,300
   15 BMC HOSE Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định 20 20 0 20 20 0       28,200
   16 BMI HOSE Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh 40 40 0 40 40 0       36,500
   17 BMP HOSE Công ty cổ phần nhựa Bình Minh 50 50 0 50 50 0     240,300
   18 BSI HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 30 30 0 30 30 0       15,600
   19 BTP HOSE Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa 30 30 0 30 30 0       17,100
   20 BVH HOSE Tập đoàn Bảo Việt 50 50 0 50 50 0       74,100
   21 BVS HNX Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 50 50 0 50 50 0       21,600
   22 C32 HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 40 40 0 40 40 0       61,800
   23 C47 HOSE Công ty cổ phần Xây dựng 47 30 30 0 30 30 0       13,200
   24 CAV HOSE Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam 50 50 0 50 50 0       79,100
   25 CDC HOSE Công ty cổ phần Chương Dương 20 20 0 20 20 0       18,000
   26 CEO HNX Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O 40 40 0 40 40 0       14,900
   27 CHP HOSE Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung 40 40 0 40 40 0       29,600
   28 CII HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 50 50 0 50 50 0       47,600
   29 CLC HOSE Công ty Cổ phần Cát Lợi 30 30 0 30 30 0       78,700
   30 CNG HOSE Công ty Cổ phần CNG Việt Nam 30 30 0 30 30 0       42,300
   31 CSM HOSE Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam 50 50 0 50 50 0       24,200
   32 CSV HOSE Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam 50 50 0 50 50 0       37,400
   33 CTD HOSE Công ty cổ phần Xây dựng Cotec 50 50 0 50 50 0     262,900
   34 CTG HOSE Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 50 50 0 50 50 0       22,100
   35 CTI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO 40 40 0 40 40 0       37,200
   36 CTS HNX Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 30 30 0 30 30 0       10,200
   37 CVT HNX Công ty Cổ phần CMC 50 50 0 50 50 0       62,700
   38 DAG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á 50 50 0 50 50 0       16,900
   39 DBC HNX Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam 50 50 0 50 50 0       34,600
   40 DCL HOSE Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long 30 30 0 30 30 0       26,400
   41 DCM HOSE Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau 50 50 0 50 50 0       15,000
   42 DCS HNX Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu 20 20 0 20 20 0         2,300
   43 DGC HNX Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang 40 40 0 40 40 0       44,200
   44 DGW HOSE Công ty cổ phần Thế giới số 30 30 0 30 30 0       19,000
   45 DHA HOSE Công ty Cổ phần Hoá An 30 30 0 30 30 0       38,500
   46 DHC HOSE Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre 50 50 0 50 50 0       41,600
   47 DHG HOSE Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 40 40 0 40 40 0     174,100
   48 DHM HOSE Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu 20 20 0 20 20 0         7,700
   49 DHP HNX Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng 30 30 0 30 30 0       12,600
   50 DIC HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC 40 40 0 40 40 0         8,600
   51 DIG HOSE Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 50 50 0 50 50 0       11,800
   52 DLG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 10 10 0 10 10 0         4,300
   53 DMC HOSE Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco 30 30 0 30 30 0     114,400
   54 DPM HOSE Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP 50 50 0 50 50 0       29,700
   55 DPR HOSE Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú 40 40 0 40 40 0       53,600
   56 DQC HOSE Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang 50 50 0 50 50 0       65,400
   57 DRC HOSE Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng 50 50 0 50 50 0       37,700
   58 DXG HOSE Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh 50 50 0 50 50 0       25,000
   59 ELC HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử – Viễn thông 40 40 0 40 40 0       29,700
   60 EVE HOSE Công ty cổ phần Everpia Việt Nam 40 40 0 40 40 0       26,800
   61 FCM HOSE Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON 30 30 0 30 30 0         6,800
   62 FCN HOSE Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON 50 50 0 50 50 0       25,400
   63 FIT HOSE Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T 20 20 0 20 20 0         5,900
   64 FLC HOSE Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 30 30 0 30 30 0       10,000
   65 FMC HOSE Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 50 50 0 50 50 0       24,400
   66 FPT HOSE Công ty cổ phần FPT 50 50 0 50 50 0       59,500
   67 GAS HOSE Tổng Công ty Khí Việt Nam_CTCP 50 50 0 50 50 0       70,400
   68 GIL HOSE Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh 40 40 0 40 40 0       66,000
   69 GMD HOSE Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển 50 50 0 50 50 0       41,900
   70 GSP HOSE Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế 40 40 0 40 40 0       16,100
   71 GTN HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất 50 50 0 50 50 0       19,900
   72 HAH HOSE Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An 40 40 0 40 40 0       50,500
   73 HAI HOSE Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I 20 20 0 20 20 0         4,700
   74 HAP HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO 40 40 0 40 40 0         4,600
   75 HAR HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền 20 20 0 20 20 0         4,500
   76 HAX HOSE Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh 30 30 0 30 30 0       67,600
   77 HBC HOSE Công ty cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa ốc Hòa Bình 50 50 0 50 50 0       50,000
   78 HCM HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 50 50 0 50 50 0       40,300
   79 HDA HNX Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á 30 30 0 30 30 0       13,300
   80 HDC HOSE Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu 20 20 0 20 20 0       13,700
   81 HDG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô 30 30 0 30 30 0       37,600
   82 HHG HNX Công ty cổ phần Hoàng Hà 30 30 0 30 30 0       10,800
   83 HHS HOSE Công ty Cổ Phần Đầu tư – Dịch vụ Hoàng Huy 20 20 0 20 20 0         5,200
   84 HLD HNX Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND 30 30 0 30 30 0       15,400
   85 HPG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 50 50 0 50 50 0       39,100
   86 HQC HOSE Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân 20 20 0 20 20 0         3,300
   87 HSG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 50 50 0 50 50 0       60,800
   88 HT1 HOSE Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 50 50 0 50 50 0       29,200
   89 HTI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO 40 40 0 40 40 0       24,300
   90 HUT HNX Công ty cổ phần TASCO 50 50 0 50 50 0       17,200
   91 IDI HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI 20 20 0 20 20 0         5,600
   92 IJC HOSE Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật 50 50 0 50 50 0       10,900
   93 IMP HOSE Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm 30 30 0 30 30 0       78,000
   94 ITD HOSE Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong 40 40 0 40 40 0       33,100
   95 ITQ HNX Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang 20 20 0 20 20 0         3,800
   96 IVS HNX Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam 40 40 0 40 40 0       13,600
   97 KBC HOSE Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP 50 50 0 50 50 0       19,400
   98 KDC HOSE Công ty cổ phần Kinh Đô 50 50 0 50 50 0       51,000
   99 KDH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền 50 50 0 50 50 0       32,700
   100 KHP HOSE Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa 30 30 0 30 30 0       13,400
   101 KMR HOSE Công ty cổ phần Mirae 40 40 0 40 40 0         5,500
   102 KSB HOSE Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 30 30 0 30 30 0       54,300
   103 L14 HNX Công ty Cổ phần Licogi 14 30 30 0 30 30 0       83,600
   104 LAS HNX Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao 30 30 0 30 30 0       16,800
   105 LDG HOSE Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền 30 30 0 30 30 0       14,400
   106 LHG HOSE Công ty cổ phần Long Hậu 50 50 0 50 50 0       27,100
   107 LIG HNX Công ty cổ phần Licogi 13 20 20 0 20 20 0         6,800
   108 LIX HOSE Công ty cổ phần Bột giặt Lix 40 40 0 40 40 0       63,100
   109 LSS HOSE Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn 50 50 0 50 50 0       16,300
   110 MAC HNX Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải 40 40 0 40 40 0       11,100
   111 MBB HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 50 50 0 50 50 0       19,500
   112 MHC HOSE Công ty cổ phần MHC 40 40 0 40 40 0         7,700
   113 MSN HOSE CTCP Tập đoàn Ma San 50 50 0 50 50 0       59,100
   114 MWG HOSE Công ty cổ phần đầu tư thế giới di động 50 50 0 50 50 0     215,800
   115 NBB HOSE Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy 30 30 0 30 30 0       27,500
   116 NCT HOSE Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài 20 20 0 20 20 0     113,200
   117 NDN HNX Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng 50 50 0 50 50 0       11,000
   118 NDX HNX Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng 30 30 0 30 30 0       15,800
   119 NET HNX Công ty cổ phần Bột giặt Net 40 40 0 40 40 0       39,400
   120 NHA HNX Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội 30 30 0 30 30 0       13,800
   121 NKG HOSE Công ty cổ phần Thép Nam Kim 40 40 0 40 40 0       53,200
   122 NLG HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long 50 50 0 50 50 0       36,200
   123 NNC HOSE Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ 30 30 0 30 30 0       96,200
   124 NT2 HOSE Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 50 50 0 50 50 0       39,500
   125 NTL HOSE Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm 50 50 0 50 50 0       12,100
   126 NTP HNX Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong 30 30 0 30 30 0       98,500
   127 PAC HOSE Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam 40 40 0 40 40 0       47,200
   128 PAN HOSE Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình 20 20 0 20 20 0       55,200
   129 PDB HNX Công ty Cổ phần Pacific Dinco 40 40 0 40 40 0       22,800
   130 PDR HOSE Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt 30 30 0 30 30 0       27,300
   131 PET HOSE Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 50 50 0 50 50 0       13,600
   132 PGC HOSE Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP 40 40 0 40 40 0       17,100
   133 PGD HOSE Công ty cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam 50 50 0 50 50 0       50,400
   134 PGI HOSE Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 20 20 0 20 20 0       30,300
   135 PGS HNX Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam 50 50 0 50 50 0       23,400
   136 PHR HOSE Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa 40 40 0 40 40 0       32,500
   137 PLC HNX Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP 50 50 0 50 50 0       36,800
   138 PNJ HOSE Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 40 40 0 40 40 0       99,900
   139 PPC HOSE Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 50 50 0 50 50 0       22,100
   140 PSD HNX Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí 30 30 0 30 30 0       22,000
   141 PTB HOSE Công ty Cổ phần Phú Tài 30 30 0 30 30 0     159,600
   142 PTI HNX Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện 20 20 0 20 20 0       33,800
   143 PVD HOSE Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí 50 50 0 50 50 0       24,500
   144 PVE HNX Tổng công ty tư vấn thiết kế dầu khí-CTCP 30 30 0 30 30 0         9,100
   145 PVG HNX Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc 50 50 0 50 50 0         9,200
   146 PVI HNX Công ty Cổ phần PVI 50 50 0 50 50 0       37,800
   147 PVS HNX Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 50 50 0 50 50 0       21,800
   148 PVT HOSE Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí 50 50 0 50 50 0       16,600
   149 PXS HOSE Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí 50 50 0 50 50 0       12,900
   150 QBS HOSE Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình 20 20 0 20 20 0         7,000
   151 REE HOSE Công ty cổ phần Cơ điện lạnh 50 50 0 50 50 0       33,400
   152 S55 HNX Công ty cổ phần Sông Đà 505 20 20 0 20 20 0       48,100
   153 S99 HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 909 20 20 0 20 20 0         6,500
   154 SAM HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM 50 50 0 50 50 0       11,900
   155 SBT HOSE CTCP mía đường Thành Thành Công Tây Ninh 50 50 0 50 50 0       31,600
   156 SCR HOSE Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín 50 50 0 50 50 0       10,900
   157 SD5 HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 5 40 40 0 40 40 0       13,400
   158 SD6 HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 6 20 20 0 20 20 0       11,700
   159 SD9 HNX Công ty cổ phần Sông Đà 9 30 30 0 30 30 0       10,200
   160 SDT HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 10 30 30 0 30 30 0       11,500
   161 SHA HOSE Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn 50 50 0 50 50 0       11,800
   162 SHB HNX Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội 50 50 0 50 50 0         8,600
   163 SHI HOSE Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà 40 40 0 40 40 0       10,300
   164 SHS HNX Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 40 40 0 40 40 0       10,600
   165 SJD HOSE Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Cần Đơn 40 40 0 40 40 0       35,300
   166 SJS HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 40 40 0 40 40 0       35,500
   167 SKG HOSE Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang 40 40 0 40 40 0       92,700
   168 SMC HOSE Công ty cổ phần đầu tư thương mại SMC 20 20 0 20 20 0       26,600
   169 SPI HNX Công ty Cổ phần Đá Spilit 20 20 0 20 20 0         2,900
   170 SRC HOSE Công ty cổ phần Cao su Sao vàng 50 50 0 50 50 0       22,300
   171 SSI HOSE Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn 50 50 0 50 50 0       28,600
   172 STB HOSE Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín 50 50 0 50 50 0       13,700
   173 SVC HOSE Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn 50 50 0 50 50 0       63,200
   174 TCL HOSE Công ty cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng 30 30 0 30 30 0       37,600
   175 TCM HOSE Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công 50 50 0 50 50 0       29,100
   176 TCR HOSE Công ty cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera 20 20 0 20 20 0         5,600
   177 TDC HOSE Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương 30 30 0 30 30 0         9,100
   178 TDH HOSE Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức 40 40 0 40 40 0       16,800
   179 TIG HNX Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 40 40 0 40 40 0         4,700
   180 TJC HNX Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại 20 20 0 20 20 0       11,200
   181 TLH HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên 30 30 0 30 30 0       16,900
   182 TMT HOSE Công ty cổ phần Ô tô TMT 30 30 0 30 30 0       15,600
   183 TNG HNX Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG 40 40 0 40 40 0       16,700
   184 TRC HOSE Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh 40 40 0 40 40 0       37,300
   185 TTB HNX  Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ 30 30 0 30 30 0         8,900
   186 TVC HNX Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư Trí Việt 30 30 0 30 30 0       15,600
   187 TVS HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt 30 30 0 30 30 0       11,700
   188 TYA HOSE Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam 30 30 0 30 30 0       14,300
   189 VC3 HNX Công ty cổ phần Xây dựng số 3 30 30 0 30 30 0       40,300
   190 VC7 HNX Công ty cổ phần Xây dựng số 7 30 30 0 30 30 0       28,800
   191 VCB HOSE Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 50 50 0 50 50 0       45,700
   192 VCG HNX Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam 50 50 0 50 50 0       19,000
   193 VCS HNX Công ty cổ phần Vicostone 50 50 0 50 50 0     191,800
   194 VGS HNX Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE 50 50 0 50 50 0       14,700
   195 VHC HOSE Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn 40 40 0 40 40 0       68,900
   196 VIC HOSE Tập Đoàn VinGroup – Công ty cổ phần 50 50 0 50 50 0       52,000
   197 VIP HOSE Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO 50 50 0 50 50 0         9,000
   198 VIS HOSE Công ty Cổ phần Thép Việt Ý 30 30 0 30 30 0       30,700
   199 VIX HNX Công ty cổ phần Chứng khoán IB 30 30 0 30 30 0         8,000
   200 VMI HNX Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO 20 20 0 20 20 0         7,000
   201 VNE HOSE Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam 40 40 0 40 40 0       11,300
   202 VNM HOSE Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 50 50 0 50 50 0     186,300
   203 VNS HOSE Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam 50 50 0 50 50 0       29,400
   204 VPH HOSE Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng 30 30 0 30 30 0       13,400
   205 VRC HOSE Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu 20 20 0 20 20 0       20,000
   206 VSC HOSE Công ty cổ phần Container Việt Nam 50 50 0 50 50 0       76,100
   207 VSH HOSE Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh 50 50 0 50 50 0       19,600
   208 VSI HOSE Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước 30 30 0 30 30 0       18,900
   209 VTO HOSE Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO 50 50 0 50 50 0       10,300
   210 VTV HNX Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng 30 30 0 30 30 0       24,600

    

   Hỏi đáp Chat với chúng tôi