Danh mục ký quỹ VNDIRECT (cập nhật ngày 17/11/2017)

   Tải về: Danh muc GDKQ 17-11-2017

   STT Sàn Tên công ty Tỷ lệ tính sức mua hiện tại Tỷ lệ tính sức mua mới Chênh lệch Tỷ lệ TSDB hiện tại Tỷ lệ tính TSDB mới Chênh lệch Giá chặn Ghi chú
   1 AAA HOSE Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát 50 50 0 50 50 0       40,200
   2 ACB HNX Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 50 50 0 50 50 0       40,700
   3 AMD HOSE Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group 20 20 0 20 20 0       11,400
   4 APG HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát 20 20 0 20 20 0         7,000
   5 ASM HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI 20 20 0 20 20 0       14,200
   6 BCE HOSE Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương 20 20 0 20 20 0         7,500
   7 BCG HOSE Công ty cổ phần Bamboo Capital 20 20 0 20 20 0         8,100
   8 BCI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh 40 40 0 40 40 0       38,000
   9 BFC HOSE Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền 40 40 0 40 40 0       47,800
   10 BIC HOSE Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 50 50 0 50 50 0       42,700
   11 BID HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 50 50 0 50 50 0       26,800
   12 BMC HOSE Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định 20 20 0 20 20 0       21,900
   13 BMI HOSE Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh 40 30 -10 40 30 -10       36,900
   14 BMP HOSE Công ty cổ phần nhựa Bình Minh 50 50 0 50 50 0       97,000
   15 BSI HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 30 30 0 30 30 0       18,500
   16 BVH HOSE Tập đoàn Bảo Việt 50 50 0 50 50 0       67,300
   17 C32 HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 40 40 0 40 40 0       43,800
   18 C47 HOSE Công ty cổ phần Xây dựng 47 30 30 0 30 30 0       23,000
   19 CAV HOSE Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam 50 50 0 50 50 0       68,800
   20 CDC HOSE Công ty cổ phần Chương Dương 20 0 -20 20 0 -20       21,600
   21 CEO HNX Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O 40 40 0 40 40 0       13,300
   22 CHP HOSE Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung 40 40 0 40 40 0       35,100
   23 CII HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 50 50 0 50 50 0       41,600
   24 CLC HOSE Công ty Cổ phần Cát Lợi 30 20 -10 30 20 -10       91,700
   25 CNG HOSE Công ty Cổ phần CNG Việt Nam 30 30 0 30 30 0       36,400
   26 CSM HOSE Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam 50 50 0 50 50 0       16,900
   27 CSV HOSE Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam 50 50 0 50 50 0       46,200
   28 CTD HOSE Công ty cổ phần Xây dựng Cotec 50 50 0 50 50 0     272,000
   29 CTG HOSE Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 50 50 0 50 50 0       24,700
   30 CTI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO 40 40 0 40 40 0       35,800
   31 CTS HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 30 30 0 30 30 0       13,000
   32 CVT HOSE Công ty Cổ phần CMC 50 50 0 50 50 0       65,300
   33 DAG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á 50 50 0 50 50 0       13,600
   34 DCL HOSE Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long 30 30 0 30 30 0       29,200
   35 DCM HOSE Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau 50 50 0 50 50 0       15,000
   36 DGC HNX Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang 40 40 0 40 40 0       42,700
   37 DGW HOSE Công ty cổ phần Thế giới số 30 30 0 30 30 0       24,400
   38 DHA HOSE Công ty Cổ phần Hoá An 30 30 0 30 30 0       45,000
   39 DHC HOSE Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre 50 50 0 50 50 0       45,000
   40 DHG HOSE Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 40 40 0 40 40 0     136,500
   41 DHM HOSE Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu 10 10 0 10 10 0         5,600
   42 DHP HNX Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng 30 20 -10 30 20 -10       14,300
   43 DIC HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC 40 40 0 40 40 0         8,100
   44 DIG HOSE Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 50 50 0 50 50 0       16,500
   45 DMC HOSE Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco 30 20 -10 30 20 -10     135,000
   46 DNP HNX Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai 20 20 0 20 20 0       26,000
   47 DPM HOSE Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP 50 50 0 50 50 0       27,800
   48 DPR HOSE Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú 40 40 0 40 40 0       52,600
   49 DQC HOSE Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang 50 50 0 50 50 0       41,900
   50 DRC HOSE Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng 50 50 0 50 50 0       25,800
   51 DXG HOSE Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh 40 40 0 40 40 0       22,000
   52 ELC HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử – Viễn thông 40 40 0 40 40 0       18,600
   53 EVE HOSE Công ty cổ phần Everpia Việt Nam 40 40 0 40 40 0       22,400
   54 FCM HOSE Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON 30 30 0 30 30 0         8,000
   55 FCN HOSE Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON 50 50 0 50 50 0       26,000
   56 FIT HOSE Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T 20 20 0 20 20 0         7,000
   57 FLC HOSE Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 30 30 0 30 30 0         9,000
   58 FMC HOSE Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 50 50 0 50 50 0       26,000
   59 FPT HOSE Công ty cổ phần FPT 50 50 0 50 50 0       64,700
   60 GAS HOSE Tổng Công ty Khí Việt Nam_CTCP 50 50 0 50 50 0       90,000
   61 GMD HOSE Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển 50 50 0 50 50 0       52,900
   62 GSP HOSE Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế 40 30 -10 40 30 -10       17,600
   63 GTN HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất 50 50 0 50 50 0       21,400
   64 HAH HOSE Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An 40 40 0 40 40 0       30,600
   65 HAI HOSE Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I 10 10 0 10 10 0         5,000
   66 HAP HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO 40 40 0 40 40 0         5,400
   67 HAR HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền 20 20 0 20 20 0         5,500
   68 HAX HOSE Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh 20 20 0 20 20 0       45,000
   69 HBC HOSE Công ty cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa ốc Hòa Bình 50 50 0 50 50 0       50,000
   70 HCM HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 50 50 0 50 50 0       52,800
   71 HDA HNX Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á 20 20 0 20 20 0       12,300
   72 HDC HOSE Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu 20 20 0 20 20 0       23,100
   73 HHG HNX Công ty cổ phần Hoàng Hà 30 30 0 30 30 0         9,100
   74 HHS HOSE Công ty Cổ Phần Đầu tư – Dịch vụ Hoàng Huy 20 20 0 20 20 0         5,600
   75 HLD HNX Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND 30 30 0 30 30 0       14,000
   76 HPG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 50 50 0 50 50 0       47,900
   77 HQC HOSE Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân 20 20 0 20 20 0         3,900
   78 HSG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 50 50 0 50 50 0       39,000
   79 HT1 HOSE Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 40 40 0 40 40 0       17,900
   80 HTI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO 40 30 -10 40 30 -10       21,800
   81 HUT HNX Công ty cổ phần TASCO 50 50 0 50 50 0       14,200
   82 IDI HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI 20 20 0 20 20 0       10,000
   83 IJC HOSE Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật 50 50 0 50 50 0       12,800
   84 IMP HOSE Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm 30 30 0 30 30 0       81,000
   85 ITD HOSE Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong 40 40 0 40 40 0       25,300
   86 ITQ HNX Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang 20 20 0 20 20 0         4,200
   87 IVS HNX Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam 40 20 -20 40 20 -20       12,700
   88 KBC HOSE Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP 50 50 0 50 50 0       16,900
   89 KDC HOSE Công ty cổ phần Kinh Đô 50 50 0 50 50 0       48,100
   90 KDH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền 50 50 0 50 50 0       33,100
   91 KSB HOSE Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 30 30 0 30 30 0       58,800
   92 L14 HNX Công ty Cổ phần Licogi 14 30 30 0 30 30 0       90,000
   93 LAS HNX Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao 30 30 0 30 30 0       18,100
   94 LCG HOSE Công ty cổ phần LICOGI 16 40 40 0 40 40 0       13,000
   95 LDG HOSE Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền 25 25 0 25 25 0       16,000
   96 LHG HOSE Công ty cổ phần Long Hậu 50 50 0 50 50 0       21,600
   97 LIG HNX Công ty cổ phần Licogi 13 20 20 0 20 20 0         6,200
   98 LIX HOSE Công ty cổ phần Bột giặt Lix 40 40 0 40 40 0       58,500
   99 LSS HOSE Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn 50 50 0 50 50 0       13,700
   100 MAC HNX Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải 40 30 -10 40 30 -10         9,900
   101 MBB HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 50 50 0 50 50 0       29,400
   102 MHC HOSE Công ty cổ phần MHC 40 40 0 40 40 0         7,600
   103 MSN HOSE CTCP Tập đoàn Ma San 50 50 0 50 50 0       73,900
   104 MWG HOSE Công ty cổ phần đầu tư thế giới di động 50 50 0 50 50 0     162,200
   105 NBB HOSE Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy 30 30 0 30 30 0       21,000
   106 NCT HOSE Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài 20 20 0 20 20 0     109,300
   107 NDN HNX Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng 50 50 0 50 50 0       11,400
   108 NDX HNX Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng 20 20 0 20 20 0       15,500
   109 NET HNX Công ty cổ phần Bột giặt Net 40 30 -10 40 30 -10       33,800
   110 NHA HNX Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội 30 20 -10 30 20 -10       15,600
   111 NKG HOSE Công ty cổ phần Thép Nam Kim 40 40 0 40 40 0       44,900
   112 NLG HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long 50 50 0 50 50 0       35,000
   113 NNC HOSE Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ 30 30 0 30 30 0       71,000
   114 NT2 HOSE Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 50 50 0 50 50 0       37,000
   115 NTP HNX Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong 30 30 0 30 30 0       95,100
   116 NVL HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 40 40 0 40 40 0       79,300
   117 PAC HOSE Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam 40 40 0 40 40 0       63,700
   118 PAN HOSE Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình 20 20 0 20 20 0       43,700
   119 PC1 HOSE Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 30 30 0 30 30 0       43,500
   120 PDB HNX Công ty Cổ phần Pacific Dinco 40 30 -10 40 30 -10       16,800
   121 PDR HOSE Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt 30 30 0 30 30 0       40,900
   122 PET HOSE Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 50 50 0 50 50 0       13,000
   123 PGC HOSE Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP 40 30 -10 40 30 -10       19,300
   124 PGD HOSE Công ty cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam 50 40 -10 50 40 -10       49,300
   125 PGI HOSE Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 20 20 0 20 20 0       25,400
   126 PHR HOSE Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa 40 40 0 40 40 0       52,600
   127 PLX HOSE Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 0 50 50 0 50 50       75,000
   128 PNJ HOSE Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 50 50 0 50 50 0     140,600
   129 PPC HOSE Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 50 50 0 50 50 0       26,800
   130 PSD HNX Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí 30 20 -10 30 20 -10       22,900
   131 PTB HOSE Công ty Cổ phần Phú Tài 30 30 0 30 30 0     163,100
   132 PTI HNX Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện 20 20 0 20 20 0       30,800
   133 PVB HNX Công ty cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam 50 50 0 50 50 0       21,100
   134 PVC HNX Tổng công ty cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí 50 50 0 50 50 0       11,700
   135 PVE HNX Tổng công ty tư vấn thiết kế dầu khí-CTCP 30 20 -10 30 20 -10         9,400
   136 PVI HNX Công ty Cổ phần PVI 50 50 0 50 50 0       41,600
   137 PVS HNX Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 50 50 0 50 50 0       20,100
   138 PVT HOSE Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí 50 50 0 50 50 0       18,600
   139 QBS HOSE Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình 20 20 0 20 20 0       11,900
   140 REE HOSE Công ty cổ phần Cơ điện lạnh 50 50 0 50 50 0       44,800
   141 S55 HNX Công ty cổ phần Sông Đà 505 20 20 0 20 20 0       34,100
   142 S99 HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 909 20 20 0 20 20 0         6,800
   143 SAB HOSE Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn 50 50 0 50 50 0     200,000
   144 SAM HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM 40 40 0 40 40 0         8,600
   145 SBT HOSE CTCP mía đường Thành Thành Công Tây Ninh 50 40 -10 50 40 -10       20,000
   146 SCR HOSE Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín 50 40 -10 50 40 -10       11,800
   147 SD5 HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 5 30 20 -10 30 20 -10       13,800
   148 SD6 HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 6 20 20 0 20 20 0       11,600
   149 SD9 HNX Công ty cổ phần Sông Đà 9 30 30 0 30 30 0       11,500
   150 SDT HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 10 30 30 0 30 30 0       11,600
   151 SHA HOSE Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn 50 50 0 50 50 0       11,600
   152 SHB HNX Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội 50 50 0 50 50 0       10,300
   153 SHI HOSE Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà 40 40 0 40 40 0       10,400
   154 SHS HNX Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 40 40 0 40 40 0       22,700
   155 SJD HOSE Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Cần Đơn 40 40 0 40 40 0       29,000
   156 SJS HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 40 40 0 40 40 0       38,700
   157 SMC HOSE Công ty cổ phần đầu tư thương mại SMC 20 20 0 20 20 0       29,200
   158 SPI HNX Công ty Cổ phần Đá Spilit 20 20 0 20 20 0         6,000
   159 SRC HOSE Công ty cổ phần Cao su Sao vàng 40 40 0 40 40 0       16,800
   160 SSI HOSE Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn 50 50 0 50 50 0       29,800
   161 STB HOSE Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín 50 50 0 50 50 0       15,800
   162 SVC HOSE Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn 40 30 -10 40 30 -10       55,900
   163 TCL HOSE Công ty cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng 20 20 0 20 20 0       36,300
   164 TCM HOSE Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công 50 50 0 50 50 0       34,600
   165 TIG HNX Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 30 30 0 30 30 0         5,100
   166 TLH HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên 30 30 0 30 30 0       14,300
   167 TMT HOSE Công ty cổ phần Ô tô TMT 30 20 -10 30 20 -10       13,200
   168 TNG HNX Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG 40 40 0 40 40 0       16,800
   169 TRC HOSE Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh 40 40 0 40 40 0       36,400
   170 TTB HNX  Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ 30 30 0 30 30 0       10,000
   171 TVC HNX Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư Trí Việt 30 30 0 30 30 0       10,700
   172 TVS HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt 30 30 0 30 30 0       12,700
   173 TYA HOSE Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam 20 20 0 20 20 0       14,700
   174 VC3 HNX Công ty cổ phần Xây dựng số 3 30 30 0 30 30 0       25,400
   175 VC7 HNX Công ty cổ phần Xây dựng số 7 30 30 0 30 30 0       23,800
   176 VCB HOSE Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 50 50 0 50 50 0       51,800
   177 VCG HNX Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam 50 50 0 50 50 0       27,900
   178 VCS HNX Công ty cổ phần Vicostone 50 50 0 50 50 0     264,400
   179 VGC HNX Tổng Công ty Viglacera 40 40 0 40 40 0       29,700
   180 VGS HNX Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE 50 50 0 50 50 0       12,100
   181 VHC HOSE Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn 40 40 0 40 40 0       61,100
   182 VIC HOSE Tập Đoàn VinGroup – Công ty cổ phần 50 50 0 50 50 0       70,700
   183 VIP HOSE Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO 50 50 0 50 50 0         9,000
   184 VIS HOSE Công ty Cổ phần Thép Việt Ý 30 30 0 30 30 0       33,300
   185 VIX HNX Công ty cổ phần Chứng khoán IB 30 30 0 30 30 0         9,400
   186 VJC HOSE Công ty cổ phần hàng không Vietjet 50 50 0 50 50 0     100,000
   187 VMC HNX Công ty Cổ phần Vimeco 30 30 0 30 30 0       50,000
   188 VMI HNX Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO 20 20 0 20 20 0         6,800
   189 VNE HOSE Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam 30 30 0 30 30 0       11,000
   190 VNM HOSE Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 50 50 0 50 50 0     194,000
   191 VNS HOSE Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam 40 40 0 40 40 0       19,500
   192 VPH HOSE Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng 30 30 0 30 30 0       16,200
   193 VRC HOSE Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu 20 20 0 20 20 0       30,000
   194 VSC HOSE Công ty cổ phần Container Việt Nam 50 50 0 50 50 0       65,300
   195 VSH HOSE Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh 50 50 0 50 50 0       22,100
   196 VSI HOSE Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước 30 20 -10 30 20 -10       19,300
   197 VTO HOSE Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO 50 40 -10 50 40 -10         9,400
   198 VTV HNX Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng 30 30 0 30 30 0       22,800

    

   Hỏi đáp Chat với chúng tôi