Danh mục ký quỹ VNDIRECT (cập nhật ngày 12/01/2018)

   Tải về:Danh muc GDKQ 12-1-2018

   STT Sàn Tên công ty Tỷ lệ tính sức mua hiện tại Tỷ lệ tính sức mua mới Chênh lệch Tỷ lệ TSDB hiện tại Tỷ lệ tính TSDB mới Chênh lệch Giá chặn Ghi chú
   1 AAA HOSE Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát 50 50 0 50 50 0       41,500
   2 ACB HNX Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 50 50 0 50 50 0       42,200
   3 AMD HOSE Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group 20 0 -20 20 0 -20       12,600
   4 APC HOSE Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú 0 30 30 0 30 30       60,000
   5 APG HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát 20 20 0 20 20 0         7,000
   6 ASM HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI 20 20 0 20 20 0       13,800
   7 BCE HOSE Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương 20 20 0 20 20 0         7,300
   8 BCG HOSE Công ty cổ phần Bamboo Capital 20 20 0 20 20 0         8,100
   9 BCI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh 40 30 -10 40 30 -10       38,000
   10 BFC HOSE Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền 40 40 0 40 40 0       44,200
   11 BIC HOSE Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 40 30 -10 40 30 -10       42,300
   12 BID HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 50 50 0 50 50 0       31,000
   13 BHN HOSE Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội 0 50 50 0 50 50     120,000
   14 BMC HOSE Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định 20 20 0 20 20 0       19,500
   15 BMI HOSE Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh 30 30 0 30 30 0       44,600
   16 BMP HOSE Công ty cổ phần nhựa Bình Minh 50 50 0 50 50 0     106,500
   17 BSI HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 30 30 0 30 30 0       16,200
   18 BVH HOSE Tập đoàn Bảo Việt 50 50 0 50 50 0       77,600
   19 BVS HNX Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 0 50 50 0 50 50       25,200
   20 C32 HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 40 40 0 40 40 0       47,600
   21 C47 HOSE Công ty cổ phần Xây dựng 47 30 30 0 30 30 0       19,700
   22 CAV HOSE Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam 50 50 0 50 50 0       66,300
   23 CEO HNX Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O 40 40 0 40 40 0       13,700
   24 CHP HOSE Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung 40 40 0 40 40 0       36,400
   25 CII HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 50 50 0 50 50 0       44,500
   26 CLC HOSE Công ty Cổ phần Cát Lợi 20 10 -10 20 10 -10       85,100
   27 CMG HOSE CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC 20 20 0 20 20 0       20,000
   28 CNG HOSE Công ty Cổ phần CNG Việt Nam 30 30 0 30 30 0       37,800
   29 CSM HOSE Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam 50 50 0 50 50 0       20,600
   30 CSV HOSE Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam 50 50 0 50 50 0       47,800
   31 CTD HOSE Công ty cổ phần Xây dựng Cotec 50 50 0 50 50 0     284,700
   32 CTG HOSE Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 50 50 0 50 50 0       28,900
   33 CTI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO 40 40 0 40 40 0       37,400
   34 CTS HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 30 30 0 30 30 0       13,000
   35 CVT HOSE Công ty Cổ phần CMC 50 50 0 50 50 0       69,900
   36 DAG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á 50 30 -20 50 30 -20       12,000
   37 DCL HOSE Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long 30 10 -20 30 10 -20       30,700
   38 DCM HOSE Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau 50 50 0 50 50 0       15,000
   39 DGC HNX Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang 40 40 0 40 40 0       42,100
   40 DGW HOSE Công ty cổ phần Thế giới số 30 30 0 30 30 0       26,700
   41 DHA HOSE Công ty Cổ phần Hoá An 30 30 0 30 30 0       43,900
   42 DHC HOSE Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre 50 50 0 50 50 0       54,000
   43 DHG HOSE Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 40 40 0 40 40 0     142,900
   44 DHM HOSE Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu 10 10 0 10 10 0         5,000
   45 DHP HNX Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng 20 20 0 20 20 0       14,400
   46 DIC HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC 40 40 0 40 40 0         8,200
   47 DIG HOSE Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 50 50 0 50 50 0       20,000
   48 DLG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 0 10 10 0 10 10         4,600
   49 DMC HOSE Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco 20 20 0 20 20 0     135,000
   50 DNP HNX Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai 20 20 0 20 20 0       28,100
   51 DPM HOSE Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP 50 50 0 50 50 0       26,700
   52 DPR HOSE Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú 40 40 0 40 40 0       50,400
   53 DQC HOSE Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang 50 40 -10 50 40 -10       50,800
   54 DRC HOSE Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng 50 50 0 50 50 0       31,400
   55 DXG HOSE Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh 40 40 0 40 40 0       22,000
   56 ELC HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử – Viễn thông 40 40 0 40 40 0       20,000
   57 EVE HOSE Công ty cổ phần Everpia Việt Nam 40 40 0 40 40 0       25,000
   58 FCM HOSE Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON 30 20 -10 30 20 -10         8,000
   59 FCN HOSE Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON 50 50 0 50 50 0       26,000
   60 FIT HOSE Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T 20 0 -20 20 0 -20         7,000
   61 FLC HOSE Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 30 10 -20 30 10 -20         9,000
   62 FMC HOSE Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 50 50 0 50 50 0       29,700
   63 FPT HOSE Công ty cổ phần FPT 50 50 0 50 50 0       73,700
   64 GAS HOSE Tổng Công ty Khí Việt Nam_CTCP 50 50 0 50 50 0     111,800
   65 GMD HOSE Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển 50 50 0 50 50 0       50,900
   66 GSP HOSE Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế 20 10 -10 20 10 -10       18,100
   67 GTN HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất 50 30 -20 50 30 -20       19,900
   68 HAG HOSE Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 0 30 30 0 30 30       10,000
   69 HAH HOSE Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An 40 40 0 40 40 0       25,400
   70 HAI HOSE Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I 10 0 -10 10 0 -10         5,000
   71 HAP HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO 40 40 0 40 40 0         5,500
   72 HAR HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền 20 20 0 20 20 0         5,500
   73 HAX HOSE Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh 20 20 0 20 20 0       45,000
   74 HBC HOSE Công ty cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa ốc Hòa Bình 50 40 -10 50 40 -10       50,000
   75 HCM HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 50 50 0 50 50 0       69,600
   76 HDA HNX Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á 0 20 20 0 20 20       11,700
   77 HDC HOSE Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu 20 20 0 20 20 0       21,700
   78 HHG HNX Công ty cổ phần Hoàng Hà 30 30 0 30 30 0         9,300
   79 HHS HOSE Công ty Cổ Phần Đầu tư – Dịch vụ Hoàng Huy 20 20 0 20 20 0         6,200
   80 HLD HNX Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND 30 30 0 30 30 0       14,100
   81 HNG HOSE Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 0 20 20 0 20 20         8,900
   82 HPG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 50 50 0 50 50 0       54,200
   83 HQC HOSE Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân 20 20 0 20 20 0         3,500
   84 HSG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 50 50 0 50 50 0       30,000
   85 HT1 HOSE Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 40 40 0 40 40 0       20,700
   86 HTI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO 30 30 0 30 30 0       21,500
   87 HUT HNX Công ty cổ phần TASCO 50 50 0 50 50 0       14,100
   88 IDI HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI 20 20 0 20 20 0       10,000
   89 IJC HOSE Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật 50 50 0 50 50 0       12,600
   90 IMP HOSE Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm 30 30 0 30 30 0       85,800
   91 ITD HOSE Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong 40 40 0 40 40 0       20,000
   92 ITQ HNX Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang 20 20 0 20 20 0         4,000
   93 IVS HNX Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam 10 10 0 10 10 0       12,800
   94 KBC HOSE Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP 50 50 0 50 50 0       17,200
   95 KDC HOSE Công ty cổ phần Kinh Đô 50 50 0 50 50 0       49,800
   96 KDH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền 50 50 0 50 50 0       37,000
   97 KSB HOSE Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 30 30 0 30 30 0       55,900
   98 L14 HNX Công ty Cổ phần Licogi 14 30 30 0 30 30 0       97,500
   99 LAS HNX Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao 30 30 0 30 30 0       17,500
   100 LCG HOSE Công ty cổ phần LICOGI 16 40 40 0 40 40 0       13,900
   101 LDG HOSE Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền 25 20 -5 25 20 -5       16,000
   102 LHG HOSE Công ty cổ phần Long Hậu 50 50 0 50 50 0       22,300
   103 LIG HNX Công ty cổ phần Licogi 13 20 20 0 20 20 0         5,600
   104 LIX HOSE Công ty cổ phần Bột giặt Lix 40 40 0 40 40 0       55,900
   105 LSS HOSE Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn 40 30 -10 40 30 -10       14,600
   106 MAC HNX Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải 20 20 0 20 20 0         9,900
   107 MBB HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 50 50 0 50 50 0       32,200
   108 MHC HOSE Công ty cổ phần MHC 40 20 -20 40 20 -20         9,000
   109 MSN HOSE CTCP Tập đoàn Ma San 50 50 0 50 50 0       92,900
   110 MWG HOSE Công ty cổ phần đầu tư thế giới di động 50 50 0 50 50 0     170,300
   111 NBB HOSE Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy 30 30 0 30 30 0       26,700
   112 NCT HOSE Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài 20 20 0 20 20 0     135,900
   113 NDN HNX Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng 50 40 -10 50 40 -10       11,800
   114 NDX HNX Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng 20 20 0 20 20 0       16,200
   115 NET HNX Công ty cổ phần Bột giặt Net 30 30 0 30 30 0       33,100
   116 NHA HNX Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội 20 20 0 20 20 0       15,500
   117 NKG HOSE Công ty cổ phần Thép Nam Kim 40 40 0 40 40 0       49,100
   118 NLG HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long 50 50 0 50 50 0       38,700
   119 NNC HOSE Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ 30 30 0 30 30 0       67,700
   120 NT2 HOSE Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 50 50 0 50 50 0       41,600
   121 NTL HOSE Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm 0 40 40 0 40 40       13,400
   122 NTP HNX Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong 30 30 0 30 30 0     101,400
   123 NVL HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 40 30 -10 40 30 -10       80,100
   124 PAC HOSE Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam 40 40 0 40 40 0       61,800
   125 PAN HOSE Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình 20 20 0 20 20 0       44,100
   126 PC1 HOSE Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 30 30 0 30 30 0       49,900
   127 PDB HNX Công ty Cổ phần Pacific Dinco 30 30 0 30 30 0       14,700
   128 PDR HOSE Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt 30 30 0 30 30 0       45,000
   129 PET HOSE Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 50 50 0 50 50 0       13,800
   130 PGC HOSE Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP 30 30 0 30 30 0       19,500
   131 PGD HOSE Công ty cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam 30 30 0 30 30 0       48,100
   132 PGI HOSE Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 20 20 0 20 20 0       25,500
   133 PGS HNX Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam 0 50 50 0 50 50       29,600
   134 PHR HOSE Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa 40 40 0 40 40 0       54,000
   135 PLC HNX Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP 0 20 20 0 20 20       33,200
   136 PLX HOSE Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 50 50 0 50 50 0       75,000
   137 PNJ HOSE Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 50 50 0 50 50 0     163,600
   138 PPC HOSE Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 50 50 0 50 50 0       28,100
   139 PSD HNX Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí 20 20 0 20 20 0       23,400
   140 PTB HOSE Công ty Cổ phần Phú Tài 30 30 0 30 30 0     171,400
   141 PTI HNX Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện 20 20 0 20 20 0       29,400
   142 PVB HNX Công ty cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam 50 50 0 50 50 0       21,500
   143 PVC HNX Tổng công ty cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí 50 50 0 50 50 0       13,300
   144 PVE HNX Tổng công ty tư vấn thiết kế dầu khí-CTCP 20 20 0 20 20 0         9,500
   145 PVG HNX Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc 0 20 20 0 20 20         9,300
   146 PVI HNX Công ty Cổ phần PVI 50 50 0 50 50 0       43,500
   147 PVS HNX Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 50 50 0 50 50 0       21,800
   148 PVT HOSE Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí 50 50 0 50 50 0       22,700
   149 PXS HOSE Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí 0 30 30 0 30 30       10,500
   150 QCG HOSE Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai 0 20 20 0 20 20         7,000
   151 QBS HOSE Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình 20 20 0 20 20 0         9,700
   152 REE HOSE Công ty cổ phần Cơ điện lạnh 50 50 0 50 50 0       52,100
   153 S55 HNX Công ty cổ phần Sông Đà 505 20 20 0 20 20 0       33,800
   154 S99 HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 909 20 20 0 20 20 0         6,800
   155 SAB HOSE Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn 50 50 0 50 50 0     200,000
   156 SAM HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM 40 30 -10 40 30 -10         9,000
   157 SBT HOSE CTCP mía đường Thành Thành Công Tây Ninh 40 30 -10 40 30 -10       20,000
   158 SCR HOSE Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín 40 40 0 40 40 0       12,100
   159 SD5 HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 5 20 20 0 20 20 0       13,600
   160 SD9 HNX Công ty cổ phần Sông Đà 9 30 30 0 30 30 0       10,800
   161 SDT HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 10 20 20 0 20 20 0       11,100
   162 SHA HOSE Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn 50 50 0 50 50 0         9,700
   163 SHB HNX Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội 50 50 0 50 50 0       10,600
   164 SHI HOSE Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà 40 40 0 40 40 0         9,500
   165 SHS HNX Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 40 40 0 40 40 0       23,400
   166 SJD HOSE Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Cần Đơn 40 40 0 40 40 0       30,600
   167 SJS HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 40 30 -10 40 30 -10       41,300
   168 SMC HOSE Công ty cổ phần đầu tư thương mại SMC 20 20 0 20 20 0       34,800
   169 SPI HNX Công ty Cổ phần Đá Spilit 20 20 0 20 20 0         5,200
   170 SRC HOSE Công ty cổ phần Cao su Sao vàng 40 20 -20 40 20 -20       16,700
   171 SSI HOSE Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn 50 50 0 50 50 0       35,400
   172 STB HOSE Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín 50 50 0 50 50 0       15,800
   173 SVC HOSE Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn 30 30 0 30 30 0       63,200
   174 TCL HOSE Công ty cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng 20 20 0 20 20 0       35,800
   175 TCM HOSE Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công 50 50 0 50 50 0       35,800
   176 TDH HOSE Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức 0 30 30 0 30 30       19,200
   177 TIG HNX Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 30 30 0 30 30 0         5,000
   178 TLH HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên 30 30 0 30 30 0       14,800
   179 TMT HOSE Công ty cổ phần Ô tô TMT 20 20 0 20 20 0       12,100
   180 TNG HNX Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG 40 40 0 40 40 0       17,200
   181 TRC HOSE Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh 40 40 0 40 40 0       36,800
   182 TTB HNX  Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ 30 30 0 30 30 0       10,000
   183 TVC HNX Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư Trí Việt 30 30 0 30 30 0       10,800
   184 TVS HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt 10 10 0 10 10 0       12,900
   185 TYA HOSE Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam 20 20 0 20 20 0       14,300
   186 VC3 HNX Công ty cổ phần Xây dựng số 3 30 30 0 30 30 0       24,100
   187 VC7 HNX Công ty cổ phần Xây dựng số 7 30 30 0 30 30 0       23,600
   188 VCB HOSE Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 50 50 0 50 50 0       62,100
   189 VCG HNX Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam 50 50 0 50 50 0       31,700
   190 VCS HNX Công ty cổ phần Vicostone 50 50 0 50 50 0     294,300
   191 VGC HNX Tổng Công ty Viglacera 40 40 0 40 40 0       30,300
   192 VGS HNX Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE 50 30 -20 50 30 -20       11,900
   193 VHC HOSE Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn 40 40 0 40 40 0       69,700
   194 VIC HOSE Tập Đoàn VinGroup – Công ty cổ phần 50 40 -10 50 40 -10       96,000
   195 VIP HOSE Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO 50 40 -10 50 40 -10       10,300
   196 VIS HOSE Công ty Cổ phần Thép Việt Ý 30 30 0 30 30 0       39,400
   197 VIX HNX Công ty cổ phần Chứng khoán IB 30 30 0 30 30 0       13,400
   198 VJC HOSE Công ty cổ phần hàng không Vietjet 50 50 0 50 50 0     145,000
   199 VKC HNX Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh 0 40 40 0 40 40         7,900
   200 VMC HNX Công ty Cổ phần Vimeco 30 30 0 30 30 0       50,000
   201 VMI HNX Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO 20 20 0 20 20 0         6,000
   202 VNE HOSE Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam 30 30 0 30 30 0         9,700
   203 VNM HOSE Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 50 50 0 50 50 0     254,100
   204 VNS HOSE Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam 40 30 -10 40 30 -10       17,500
   205 VPH HOSE Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng 30 30 0 30 30 0       14,900
   206 VRC HOSE Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu 20 20 0 20 20 0       22,000
   207 VSC HOSE Công ty cổ phần Container Việt Nam 50 50 0 50 50 0       57,400
   208 VSH HOSE Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh 50 50 0 50 50 0       22,500
   209 VSI HOSE Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước 10 0 -10 10 0 -10       18,400
   210 VTO HOSE Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO 30 30 0 30 30 0       10,500
   211 VTV HNX Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng 30 30 0 30 30 0       20,800

   Hỏi đáp Chat với chúng tôi