Danh mục ký quỹ VNDIRECT (cập nhật lần cuối ngày 09/02/2017)

    

   Tải về: Danh mục GDKQ_20170209

    

   STT Sàn Tên công ty Tỷ lệ tính sức mua hiện tại Tỷ lệ tính sức mua mới  Chênh lệch Tỷ lệ TSDB hiện tại Tỷ lệ tính TSDB mới  Chênh lệch  Giá chặn
   1 AAA HOSE Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát 40 40 0 40 40 0       23,900
   2 ACB HNX Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 50 50 0 50 50 0       22,700
   3 AMD HOSE Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group 20 20 0 20 20 0       19,000
   4 APG HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát 20 20 0 20 20 0         6,700
   5 ASA HNX Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT 10 0 -10 10 0 -10         2,900
   6 ASM HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI 20 20 0 20 20 0       19,500
   7 BCC HNX Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 40 40 0 40 40 0       23,400
   8 BCE HOSE Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương 20 20 0 20 20 0         8,200
   9 BCG HOSE Công ty cổ phần Bamboo Capital 20 20 0 20 20 0         6,500
   10 BCI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh 40 40 0 40 40 0       29,800
   11 BFC HOSE Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền 0 40 40 0 40 40       40,600
   12 BHS HOSE Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa 40 40 0 40 40 0       18,200
   13 BIC HOSE Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 50 50 0 50 50 0       52,900
   14 BID HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 50 50 0 50 50 0       21,400
   15 BII HNX CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư 20 0 -20 20 0 -20       28,400
   16 BMC HOSE Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định 20 20 0 20 20 0       19,300
   17 BMI HOSE Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh 40 40 0 40 40 0       34,600
   18 BMP HOSE Công ty cổ phần nhựa Bình Minh 50 50 0 50 50 0     246,500
   19 BSI HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 30 30 0 30 30 0       14,200
   20 BTP HOSE Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa 30 30 0 30 30 0       17,400
   21 BVH HOSE Tập đoàn Bảo Việt 50 50 0 50 50 0       80,000
   22 BVS HNX Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 50 50 0 50 50 0       20,600
   23 C32 HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 40 40 0 40 40 0       60,100
   24 C47 HOSE Công ty cổ phần Xây dựng 47 30 30 0 30 30 0       12,200
   25 CAV HOSE Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam 50 50 0 50 50 0       75,400
   26 CCL HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long 0 0 0 20 0 -20         3,600
   27 CDC HOSE Công ty cổ phần Chương Dương 20 20 0 20 20 0       16,400
   28 CEO HNX Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O 40 40 0 40 40 0       12,500
   29 CHP HOSE Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung 40 40 0 40 40 0       27,600
   30 CII HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 50 50 0 50 50 0       40,200
   31 CLC HOSE Công ty Cổ phần Cát Lợi 30 30 0 30 30 0       71,200
   32 CNG HOSE Công ty Cổ phần CNG Việt Nam 40 30 -10 40 30 -10       50,000
   33 CSM HOSE Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam 50 50 0 50 50 0       26,400
   34 CSV HOSE Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam 50 50 0 50 50 0       36,900
   35 CTD HOSE Công ty cổ phần Xây dựng Cotec 50 50 0 50 50 0     238,600
   36 CTG HOSE Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 50 50 0 50 50 0       22,500
   37 CTI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO 40 40 0 40 40 0       33,300
   38 CTS HNX Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 30 30 0 30 30 0         7,800
   39 CVT HNX Công ty Cổ phần CMC 50 50 0 50 50 0       54,600
   40 DAG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á 50 50 0 50 50 0       16,700
   41 DBC HNX Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam 50 50 0 50 50 0       47,600
   42 DCL HOSE Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long 30 30 0 30 30 0       33,000
   43 DCM HOSE Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau 50 50 0 50 50 0       12,700
   44 DCS HNX Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu 30 20 -10 30 20 -10         3,000
   45 DGC HNX Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang 40 40 0 40 40 0       60,500
   46 DGW HOSE Công ty cổ phần Thế giới số 30 30 0 30 30 0       20,100
   47 DHA HOSE Công ty Cổ phần Hoá An 30 30 0 30 30 0       37,700
   48 DHC HOSE Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre 50 50 0 50 50 0       46,200
   49 DHG HOSE Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 40 40 0 40 40 0     138,500
   50 DHM HOSE Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu 20 20 0 20 20 0         6,600
   51 DHP HNX Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng 30 30 0 30 30 0       13,200
   52 DIC HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC 40 40 0 40 40 0         7,000
   53 DIG HOSE Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 50 50 0 50 50 0         9,900
   54 DLG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 10 10 0 10 10 0         3,600
   55 DMC HOSE Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco 30 30 0 30 30 0       88,200
   56 DPM HOSE Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP 50 50 0 50 50 0       30,700
   57 DPR HOSE Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú 0 40 40 0 40 40       49,800
   58 DQC HOSE Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang 50 50 0 50 50 0       73,900
   59 DRC HOSE Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng 50 50 0 50 50 0       40,100
   60 DXG HOSE Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh 50 50 0 50 50 0       16,600
   61 ELC HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử – Viễn thông 40 40 0 40 40 0       30,600
   62 EVE HOSE Công ty cổ phần Everpia Việt Nam 30 40 10 30 40 10       29,700
   63 FCM HOSE Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON 30 30 0 30 30 0         7,600
   64 FCN HOSE Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON 50 50 0 50 50 0       24,500
   65 FIT HOSE Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T 30 20 -10 30 20 -10         5,200
   66 FLC HOSE Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 20 20 0 20 20 0         6,800
   67 FMC HOSE Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 50 50 0 50 50 0       26,800
   68 FPT HOSE Công ty cổ phần FPT 50 50 0 50 50 0       57,900
   69 GAS HOSE Tổng Công ty Khí Việt Nam_CTCP 50 50 0 50 50 0       77,500
   70 GIL HOSE Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh 40 40 0 40 40 0       54,400
   71 GMD HOSE Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển 50 50 0 50 50 0       36,400
   72 GSP HOSE Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế 40 40 0 40 40 0       14,800
   73 GTN HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất 50 50 0 50 50 0       22,800
   74 HAH HOSE Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An 40 40 0 40 40 0       50,100
   75 HAI HOSE Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I 30 20 -10 30 20 -10         4,400
   76 HAP HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO 40 40 0 40 40 0         4,000
   77 HAR HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền 20 20 0 20 20 0         3,300
   78 HAX HOSE Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh 30 30 0 30 30 0       52,900
   79 HBC HOSE Công ty cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa ốc Hòa Bình 50 50 0 50 50 0       42,200
   80 HCM HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 50 50 0 50 50 0       36,700
   81 HDA HNX Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á 30 30 0 30 30 0       18,200
   82 HDC HOSE Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu 20 20 0 20 20 0       14,000
   83 HHG HNX Công ty cổ phần Hoàng Hà 30 30 0 30 30 0       11,600
   84 HHS HOSE Công ty Cổ Phần Đầu tư – Dịch vụ Hoàng Huy 30 20 -10 30 20 -10         4,700
   85 HLD HNX Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND 30 30 0 30 30 0       14,700
   86 HPG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 50 50 0 50 50 0       56,000
   87 HQC HOSE Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân 20 20 0 20 20 0         2,800
   88 HSG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 50 50 0 50 50 0       64,100
   89 HT1 HOSE Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 50 50 0 50 50 0       24,000
   90 HTI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO 40 40 0 40 40 0       22,800
   91 HUT HNX Công ty cổ phần TASCO 50 50 0 50 50 0       15,600
   92 HVG HOSE Công ty Cổ phần Hùng Vương 50 0 -50 50 0 -50         8,800
   93 IDI HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI 30 20 -10 30 20 -10         5,300
   94 IJC HOSE Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật 50 50 0 50 50 0       11,000
   95 ITA HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo 50 50 0 50 50 0         5,100
   96 ITD HOSE Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong 40 40 0 40 40 0       31,400
   97 ITQ HNX Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang 30 20 -10 30 20 -10         4,700
   98 IVS HNX Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam 40 40 0 40 40 0       18,400
   99 KBC HOSE Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP 50 50 0 50 50 0       17,900
   100 KDC HOSE Công ty cổ phần Kinh Đô 50 50 0 50 50 0       48,000
   101 KDH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền 50 50 0 50 50 0       25,400
   102 KHP HOSE Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa 30 30 0 30 30 0       14,300
   103 KMR HOSE Công ty cổ phần Mirae 50 40 -10 50 40 -10         6,500
   104 KSB HOSE Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 30 30 0 30 30 0       87,100
   105 KSQ HNX Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh 20 0 -20 20 0 -20         3,400
   106 LAS HNX Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao 30 30 0 30 30 0       18,100
   107 LDG HOSE Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền 30 30 0 30 30 0         7,900
   108 LHG HOSE Công ty cổ phần Long Hậu 50 50 0 50 50 0       22,300
   109 LIG HNX Công ty cổ phần Licogi 13 30 20 -10 30 20 -10         6,500
   110 LIX HOSE Công ty cổ phần Bột giặt Lix 40 40 0 40 40 0       73,100
   111 LSS HOSE Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn 50 50 0 50 50 0       16,500
   112 MAC HNX Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải 40 40 0 40 40 0       13,100
   113 MBB HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 50 50 0 50 50 0       18,100
   114 MHC HOSE Công ty cổ phần MHC 40 40 0 40 40 0         7,700
   115 MSN HOSE CTCP Tập đoàn Ma San 50 50 0 50 50 0       54,500
   116 MWG HOSE Công ty cổ phần đầu tư thế giới di động 50 50 0 50 50 0     208,700
   117 NBB HOSE Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy 30 30 0 30 30 0       25,100
   118 NCT HOSE Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài 20 20 0 20 20 0     112,500
   119 NDN HNX Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng 50 50 0 50 50 0       10,300
   120 NDX HNX Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng 30 30 0 30 30 0       14,300
   121 NET HNX Công ty cổ phần Bột giặt Net 40 40 0 40 40 0       51,900
   122 NHA HNX Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội 30 30 0 30 30 0       16,400
   123 NKG HOSE Công ty cổ phần Thép Nam Kim 40 40 0 40 40 0       46,600
   124 NLG HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long 40 40 0 40 40 0       29,000
   125 NNC HOSE Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ 30 30 0 30 30 0       91,300
   126 NT2 HOSE Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 50 50 0 50 50 0       37,400
   127 NTL HOSE Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm 50 50 0 50 50 0       11,900
   128 NTP HNX Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong 30 30 0 30 30 0       99,700
   129 PAC HOSE Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam 40 40 0 40 40 0       42,800
   130 PAN HOSE Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình 20 20 0 20 20 0       53,800
   131 PDB HNX Công ty Cổ phần Pacific Dinco 40 40 0 40 40 0       29,600
   132 PDR HOSE Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt 30 30 0 30 30 0       17,300
   133 PET HOSE Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 50 50 0 50 50 0       13,600
   134 PGC HOSE Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP 40 40 0 40 40 0       16,700
   135 PGD HOSE Công ty cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam 50 50 0 50 50 0       51,300
   136 PGI HOSE Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 20 20 0 20 20 0       27,900
   137 PGS HNX Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam 50 50 0 50 50 0       21,400
   138 PHR HOSE Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa 30 40 10 30 40 10       36,400
   139 PLC HNX Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP 50 50 0 50 50 0       36,400
   140 PNJ HOSE Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 40 40 0 40 40 0       89,900
   141 PSD HNX Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí 30 30 0 30 30 0       29,000
   142 PTB HOSE Công ty Cổ phần Phú Tài 30 30 0 30 30 0     156,700
   143 PTI HNX Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện 20 20 0 20 20 0       38,700
   144 PVD HOSE Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí 50 50 0 50 50 0       27,300
   145 PVE HNX Tổng công ty tư vấn thiết kế dầu khí-CTCP 30 30 0 30 30 0         9,300
   146 PVG HNX Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc 50 50 0 50 50 0         9,900
   147 PVI HNX Công ty Cổ phần PVI 50 50 0 50 50 0       33,700
   148 PVS HNX Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 50 50 0 50 50 0       26,200
   149 PVT HOSE Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí 50 50 0 50 50 0       15,700
   150 PXS HOSE Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí 50 50 0 50 50 0       13,000
   151 QBS HOSE Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình 40 20 -20 40 20 -20         5,700
   152 QCG HOSE Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai 30 20 -10 30 20 -10         4,900
   153 REE HOSE Công ty cổ phần Cơ điện lạnh 50 50 0 50 50 0       33,000
   154 S55 HNX Công ty cổ phần Sông Đà 505 20 20 0 20 20 0       53,000
   155 S99 HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 909 30 20 -10 30 20 -10         6,100
   156 SAM HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM 50 50 0 50 50 0         9,900
   157 SBT HOSE CTCP mía đường Thành Thành Công Tây Ninh 50 50 0 50 50 0       31,100
   158 SCR HOSE Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín 50 50 0 50 50 0       11,000
   159 SD5 HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 5 40 40 0 40 40 0       11,700
   160 SD6 HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 6 20 20 0 20 20 0       12,400
   161 SD9 HNX Công ty cổ phần Sông Đà 9 30 30 0 30 30 0       11,600
   162 SDT HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 10 30 30 0 30 30 0       11,600
   163 SHA HOSE Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn 50 50 0 50 50 0       11,600
   164 SHB HNX Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội 50 50 0 50 50 0         6,300
   165 SHI HOSE Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà 40 40 0 40 40 0       10,700
   166 SHS HNX Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 50 40 -10 50 40 -10         7,500
   167 SJD HOSE Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Cần Đơn 40 40 0 40 40 0       32,000
   168 SJS HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 40 40 0 40 40 0       29,200
   169 SKG HOSE Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang 40 40 0 40 40 0     102,200
   170 SMC HOSE Công ty cổ phần đầu tư thương mại SMC 20 20 0 20 20 0       29,500
   171 SPI HNX Công ty Cổ phần Đá Spilit 20 20 0 20 20 0         4,300
   172 SRC HOSE Công ty cổ phần Cao su Sao vàng 50 50 0 50 50 0       22,100
   173 SSI HOSE Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn 50 50 0 50 50 0       26,500
   174 STB HOSE Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín 50 50 0 50 50 0       12,200
   175 SVC HOSE Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn 50 50 0 50 50 0       57,900
   176 TCL HOSE Công ty cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng 30 30 0 30 30 0       37,800
   177 TCM HOSE Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công 50 50 0 50 50 0       19,200
   178 TCR HOSE Công ty cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera 30 20 -10 30 20 -10         5,400
   179 TDH HOSE Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức 40 40 0 40 40 0       12,500
   180 TIG HNX Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 50 40 -10 50 40 -10         8,400
   181 TJC HNX Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại 20 20 0 20 20 0       11,000
   182 TLH HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên 30 30 0 30 30 0       17,000
   183 TMT HOSE Công ty cổ phần Ô tô TMT 30 30 0 30 30 0       17,200
   184 TNG HNX Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG 40 40 0 40 40 0       18,600
   185 TRC HOSE Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh 30 40 10 30 40 10       36,900
   186 TSC HOSE Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ 20 0 -20 20 0 -20         3,300
   187 TTB HNX  Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ 30 30 0 30 30 0         8,200
   188 TVC HNX Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư Trí Việt 30 30 0 30 30 0       14,700
   189 TVS HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt 30 30 0 30 30 0       11,300
   190 TYA HOSE Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam 30 30 0 30 30 0       14,200
   191 VCB HOSE Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 50 50 0 50 50 0       49,800
   192 VCG HNX Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam 50 50 0 50 50 0       21,000
   193 VCS HNX Công ty cổ phần Vicostone 50 50 0 50 50 0     168,300
   194 VGS HNX Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE 50 50 0 50 50 0       14,700
   195 VHC HOSE Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn 40 40 0 40 40 0       68,300
   196 VHG HOSE CTCP Đầu tư Cao su Quảng Nam 30 20 -10 30 20 -10         2,800
   197 VIC HOSE Tập Đoàn VinGroup – Công ty cổ phần 50 50 0 50 50 0       55,200
   198 VIP HOSE Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO 50 50 0 50 50 0         9,700
   199 VIX HNX Công ty cổ phần Chứng khoán IB 0 30 30 0 30 30         7,300
   200 VKC HNX Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh 40 40 0 40 40 0       21,400
   201 VMI HNX Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO 30 20 -10 30 20 -10         8,400
   202 VNM HOSE Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 50 50 0 50 50 0     166,600
   203 VNS HOSE Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam 50 50 0 50 50 0       41,500
   204 VPH HOSE Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng 30 30 0 30 30 0         8,200
   205 VSC HOSE Công ty cổ phần Container Việt Nam 50 50 0 50 50 0       74,900
   206 VSH HOSE Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh 50 50 0 50 50 0       20,100
   207 VSI HOSE Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước 30 30 0 30 30 0       16,600
   208 VTO HOSE Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO 50 50 0 50 50 0       10,500
   209 VTV HNX Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng 30 30 0 30 30 0       25,300

    

   Hỏi đáp Chat với chúng tôi