Danh mục ký quỹ VNDIRECT (cập nhật lần cuối ngày 27/12/2016)

    

   Tải về: Danh muc GDKQ_14122016

    

   STT Sàn Tên công ty Tỷ lệ tính sức mua hiện tại Tỷ lệ tính sức mua mới  Chênh lệch Tỷ lệ TSDB hiện tại Tỷ lệ tính TSDB mới  Chênh lệch  Giá chặn
   1 AAA HOSTC Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát 40 40 0 40 40 0       33,900
   2 ACB HNX Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 50 50 0 50 50 0       22,800
   3 AMD HOSTC Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group 20 20 0 20 20 0       14,800
   4 APC HOSTC Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú 0 0 0 0 0 0       24,100
   5 APG HNX Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát 20 20 0 20 20 0       11,800
   6 ASA HNX Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT 10 10 0 10 10 0         3,200
   7 ASM HOSTC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI 20 20 0 20 20 0       19,800
   8 BCC HNX Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 40 40 0 40 40 0       21,700
   9 BCE HOSTC Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương 20 20 0 20 20 0         8,400
   10 BCG HOSTC Công ty cổ phần Bamboo Capital 20 20 0 20 20 0         7,600
   11 BCI HOSTC Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh 40 40 0 40 40 0       29,100
   12 BHS HOSTC Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa 40 40 0 40 40 0       21,800
   13 BIC HOSTC Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 50 50 0 50 50 0       44,800
   14 BID HOSTC Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 50 50 0 50 50 0       21,000
   15 BII HNX CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư 20 20 0 20 20 0       29,200
   16 BMC HOSTC Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định 20 20 0 20 20 0       18,500
   17 BMI HOSTC Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh 40 40 0 40 40 0       34,800
   18 BMP HOSTC Công ty cổ phần nhựa Bình Minh 50 50 0 50 50 0     216,500
   19 BSI HOSTC Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 30 30 0 30 30 0       13,300
   20 BTP HOSTC Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa 30 30 0 30 30 0       17,700
   21 BVH HOSTC Tập đoàn Bảo Việt 50 50 0 50 50 0       78,800
   22 BVS HNX Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 50 50 0 50 50 0       18,400
   23 C32 HOSTC Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 40 40 0 40 40 0       90,200
   24 C47 HOSTC Công ty cổ phần Xây dựng 47 30 30 0 30 30 0       16,400
   25 CAV HOSTC Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam 50 50 0 50 50 0     114,400
   26 CCL HOSTC Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long 0 0 0 20 20 0         3,700
   27 CDC HOSTC Công ty cổ phần Chương Dương 20 20 0 20 20 0       15,900
   28 CEO HNX Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O 40 40 0 40 40 0       13,200
   29 CHP HNX Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung 40 40 0 40 40 0       25,800
   30 CII HOSTC Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 50 50 0 50 50 0       37,100
   31 CLC HOSTC Công ty Cổ phần Cát Lợi 30 30 0 30 30 0       78,100
   32 CNG HOSTC Công ty Cổ phần CNG Việt Nam 40 40 0 40 40 0       54,400
   33 CSM HOSTC Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam 50 50 0 50 50 0       29,300
   34 CSV HOSTC Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam 50 50 0 50 50 0       38,200
   35 CTD HOSTC Công ty cổ phần Xây dựng Cotec 50 50 0 50 50 0     321,700
   36 CTG HOSTC Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 50 50 0 50 50 0       22,100
   37 CTI HOSTC Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO 40 40 0 40 40 0       37,300
   38 CTS HNX Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 30 30 0 30 30 0         8,100
   39 CVT HNX Công ty Cổ phần CMC 50 50 0 50 50 0       44,500
   40 DAG HOSTC Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á 50 50 0 50 50 0       20,600
   41 DBC HNX Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam 50 50 0 50 50 0       44,700
   42 DCL HOSTC Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long 30 30 0 30 30 0       24,500
   43 DCM HOSTC Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau 50 50 0 50 50 0       14,300
   44 DCS HNX Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu 30 30 0 30 30 0         4,300
   45 DGC HNX Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang 40 40 0 40 40 0       54,200
   46 DGW HOSTC Công ty cổ phần Thế giới số 30 30 0 30 30 0       21,200
   47 DHA HOSTC Công ty Cổ phần Hoá An 30 30 0 30 30 0       36,700
   48 DHC HOSTC Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre 50 50 0 50 50 0       44,900
   49 DHG HOSTC Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 40 40 0 40 40 0     133,000
   50 DHM HOSTC Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu 20 20 0 20 20 0       19,000
   51 DHP HNX Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng 30 30 0 30 30 0       13,800
   52 DIC HOSTC Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC 40 40 0 40 40 0         8,300
   53 DIG HOSTC Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 50 50 0 50 50 0         9,400
   54 DLG HOSTC Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 10 10 0 10 10 0         6,200
   55 DMC HOSTC Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco 30 30 0 30 30 0     119,800
   56 DPM HOSTC Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP 50 50 0 50 50 0       36,600
   57 DPS HNX CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn 0 0 0 0 0 0         8,800
   58 DQC HOSTC Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang 50 50 0 50 50 0     100,100
   59 DRC HOSTC Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng 50 50 0 50 50 0       51,400
   60 DRH HOSTC Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước 0 0 0 0 0 0       27,300
   61 DXG HOSTC Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh 50 50 0 50 50 0       18,800
   62 ELC HOSTC Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử – Viễn thông 40 40 0 40 40 0       30,300
   63 EVE HOSTC Công ty cổ phần Everpia Việt Nam 30 30 0 30 30 0       31,000
   64 FCM HOSTC Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON 30 30 0 30 30 0         6,100
   65 FCN HOSTC Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON 50 50 0 50 50 0       27,200
   66 FIT HNX Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T 30 30 0 30 30 0         6,800
   67 FLC HOSTC Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 20 20 0 20 20 0         6,700
   68 FMC HOSTC Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 50 50 0 50 50 0       27,900
   69 FPT HOSTC Công ty cổ phần FPT 50 50 0 50 50 0       57,500
   70 GAS HOSTC Tổng Công ty Khí Việt Nam_CTCP 50 50 0 50 50 0       83,000
   71 GIL HOSTC Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh 40 40 0 40 40 0       76,700
   72 GMD HOSTC Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển 50 50 0 50 50 0       35,700
   73 GSP HOSTC Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế 40 40 0 40 40 0       17,700
   74 GTN HOSTC Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất 50 50 0 50 50 0       23,900
   75 HAG HOSTC Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 0 0 0 0 0 0         6,700
   76 HAH HOSTC Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An 40 40 0 40 40 0       50,600
   77 HAI HOSTC Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I 30 30 0 30 30 0         5,100
   78 HAP HOSTC Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO 40 40 0 40 40 0         5,600
   79 HAR HOSTC Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền 20 20 0 20 20 0         5,200
   80 HAX HOSTC Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh 30 30 0 30 30 0       39,100
   81 HBC HOSTC Công ty cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa ốc Hòa Bình 50 50 0 50 50 0       36,700
   82 HCM HOSTC Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 50 50 0 50 50 0       37,500
   83 HDA HNX Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á 30 30 0 30 30 0       18,000
   84 HDC HOSTC Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu 20 20 0 20 20 0       18,000
   85 HHG HNX Công ty cổ phần Hoàng Hà 30 30 0 30 30 0       12,000
   86 HHS HOSTC Công ty Cổ Phần Đầu tư – Dịch vụ Hoàng Huy 30 30 0 30 30 0         7,100
   87 HLD HNX Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND 30 30 0 30 30 0       18,300
   88 HNG HOSTC Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 0 0 0 0 0 0         7,500
   89 HPG HOSTC Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 50 50 0 50 50 0       56,400
   90 HQC HOSTC Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân 20 20 0 20 20 0         6,600
   91 HSG HOSTC Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 50 50 0 50 50 0       54,800
   92 HT1 HOSTC Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 50 50 0 50 50 0       35,100
   93 HTI HOSTC Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO 40 40 0 40 40 0       24,300
   94 HUT HNX Công ty cổ phần TASCO 50 50 0 50 50 0       14,300
   95 HVG HOSTC Công ty Cổ phần Hùng Vương 50 50 0 50 50 0       12,400
   96 IDI HOSTC Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI 30 30 0 30 30 0         5,900
   97 IJC HOSTC Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật 50 50 0 50 50 0       10,300
   98 ITA HOSTC Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo 50 50 0 50 50 0         5,700
   99 ITD HOSTC Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong 40 40 0 40 40 0       29,300
   100 ITQ HNX Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang 30 30 0 30 30 0         5,900
   101 IVS HNX Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam 40 40 0 40 40 0       22,100
   102 KBC HOSTC Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP 50 50 0 50 50 0       23,400
   103 KDC HOSTC Công ty cổ phần Kinh Đô 50 50 0 50 50 0       47,800
   104 KDH HOSTC Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền 50 50 0 50 50 0       33,700
   105 KHP HOSTC Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa 30 30 0 30 30 0       13,200
   106 KLF HNX Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF 0 0 0 0 0 0         3,000
   107 KMR HOSTC Công ty cổ phần Mirae 50 50 0 50 50 0         7,000
   108 KSA HOSTC Công ty Cổ phần Công Nghiệp Khoáng Sản Bình Thuận 0 0 0 0 0 0         1,800
   109 KSB HOSTC Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 30 30 0 30 30 0       75,000
   110 KSK HNX Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu 0 0 0 0 0 0         1,900
   111 KSQ HNX Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh 20 20 0 20 20 0         3,300
   112 KVC HNX CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ 0 0 0 0 0 0       15,000
   113 LAS HNX Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao 30 30 0 30 30 0       20,700
   114 LDG HOSTC Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền 30 30 0 30 30 0       10,000
   115 LHG HOSTC Công ty cổ phần Long Hậu 50 50 0 50 50 0       30,600
   116 LIG HNX Công ty cổ phần Licogi 13 30 30 0 30 30 0         8,200
   117 LIX HOSTC Công ty cổ phần Bột giặt Lix 40 40 0 40 40 0       69,400
   118 LSS HOSTC Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn 50 50 0 50 50 0       18,500
   119 MAC HNX Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải 40 40 0 40 40 0       12,800
   120 MBB HOSTC Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 50 50 0 50 50 0       19,200
   121 MHC HOSTC Công ty cổ phần MHC 40 40 0 40 40 0         9,400
   122 MSN HOSTC CTCP Tập đoàn Ma San 50 50 0 50 50 0       87,100
   123 MWG HOSTC Công ty cổ phần đầu tư thế giới di động 50 50 0 50 50 0     175,500
   124 NBB HOSTC Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy 30 30 0 30 30 0       24,200
   125 NCT HOSTC Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài 20 20 0 20 20 0     131,300
   126 NDN HNX Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng 50 50 0 50 50 0       10,300
   127 NDX HNX Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng 30 30 0 30 30 0       14,900
   128 NET HNX Công ty cổ phần Bột giặt Net 40 40 0 40 40 0       72,800
   129 NHA HNX Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội 30 30 0 30 30 0       15,900
   130 NKG HOSTC Công ty cổ phần Thép Nam Kim 40 40 0 40 40 0       50,000
   131 NLG HOSTC Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long 40 40 0 40 40 0       28,600
   132 NNC HOSTC Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ 30 30 0 30 30 0     116,100
   133 NT2 HOSTC Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 50 50 0 50 50 0       45,500
   134 NTL HOSTC Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm 50 50 0 50 50 0       11,600
   135 NTP HNX Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong 30 30 0 30 30 0       88,300
   136 PAC HOSTC Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam 40 40 0 40 40 0       43,000
   137 PAN HOSTC Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình 20 20 0 20 20 0       58,400
   138 PDB HNX Công ty Cổ phần Pacific Dinco 40 40 0 40 40 0       31,400
   139 PDR HOSTC Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt 30 30 0 30 30 0       16,600
   140 PET HOSTC Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 50 50 0 50 50 0       16,400
   141 PGC HOSTC Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP 40 40 0 40 40 0       14,500
   142 PGD HOSTC Công ty cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam 50 50 0 50 50 0       54,600
   143 PGI HOSTC Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 20 20 0 20 20 0       26,300
   144 PGS HNX Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam 50 50 0 50 50 0       21,000
   145 PHR HOSTC Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa 30 30 0 30 30 0       23,300
   146 PLC HNX Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP 50 50 0 50 50 0       34,800
   147 PNJ HOSTC Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 40 40 0 40 40 0       91,400
   148 PPC HOSTC Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 0 0 0 0 0 0       19,000
   149 PPI HOSTC Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương 0 0 0 0 0 0         3,900
   150 PSD HNX Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí 30 30 0 30 30 0       29,300
   151 PTB HOSTC Công ty Cổ phần Phú Tài 30 30 0 30 30 0     148,900
   152 PTI HNX Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện 20 20 0 20 20 0       38,900
   153 PVB HNX Công ty cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam 0 0 0 0 0 0       23,300
   154 PVC HNX Tổng công ty cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí 0 0 0 0 0 0       15,800
   155 PVD HOSTC Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí 50 50 0 50 50 0       33,700
   156 PVE HNX Tổng công ty tư vấn thiết kế dầu khí-CTCP 30 30 0 30 30 0         9,600
   157 PVG HNX Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc 50 50 0 50 50 0       10,100
   158 PVI HNX Công ty Cổ phần PVI 50 50 0 50 50 0       33,700
   159 PVS HNX Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 50 50 0 50 50 0       25,300
   160 PVT HOSTC Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí 50 50 0 50 50 0       18,600
   161 PXS HOSTC Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí 50 50 0 50 50 0       17,200
   162 QBS HOSTC Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình 40 40 0 40 40 0         7,900
   163 QCG HOSTC Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai 30 30 0 30 30 0         5,000
   164 REE HOSTC Công ty cổ phần Cơ điện lạnh 50 50 0 50 50 0       26,600
   165 S55 HNX Công ty cổ phần Sông Đà 505 20 20 0 20 20 0       51,700
   166 S99 HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 909 30 30 0 30 30 0         5,900
   167 SAM HOSTC Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM 50 50 0 50 50 0       11,000
   168 SBT HOSTC CTCP mía đường Thành Thành Công Tây Ninh 50 50 0 50 50 0       40,000
   169 SCR HNX Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín 50 50 0 50 50 0       12,500
   170 SD5 HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 5 40 40 0 40 40 0       12,100
   171 SD6 HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 6 20 20 0 20 20 0       12,400
   172 SD9 HNX Công ty cổ phần Sông Đà 9 30 30 0 30 30 0       13,000
   173 SDT HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 10 30 30 0 30 30 0       12,500
   174 SHA HNX Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn 50 50 0 50 50 0       11,900
   175 SHB HNX Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội 50 50 0 50 50 0         7,100
   176 SHI HOSTC Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà 40 40 0 40 40 0         9,900
   177 SHS HNX Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 50 50 0 50 50 0         8,100
   178 SJD HOSTC Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Cần Đơn 40 40 0 40 40 0       36,500
   179 SJS HOSTC Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 40 40 0 40 40 0       33,600
   180 SKG HOSTC Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang 40 40 0 40 40 0     117,300
   181 SMA HOSTC Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn 0 0 0 0 0 0         7,600
   182 SMC HOSTC Công ty Cổ phần Ðầu tư Thương mại SMC 0 20 20 0 20 20       19,000
   183 SPI HNX Công ty Cổ phần Đá Spilit 20 20 0 20 20 0         4,600
   184 SRC HOSTC Công ty cổ phần Cao su Sao vàng 50 50 0 50 50 0       46,000
   185 SSI HOSTC Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn 50 50 0 50 50 0       27,800
   186 STB HOSTC Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín 50 50 0 50 50 0       12,400
   187 SVC HOSTC Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn 50 50 0 50 50 0       58,000
   188 TCL HOSTC Công ty cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng 30 30 0 30 30 0       38,400
   189 TCM HOSTC Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công 50 50 0 50 50 0       24,200
   190 TCR HOSTC Công ty cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera 30 30 0 30 30 0       10,400
   191 TDC HOSTC Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương 0 0 0 0 0 0         7,400
   192 TDH HOSTC Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức 40 40 0 40 40 0       15,400
   193 TIG HNX Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 50 50 0 50 50 0         8,100
   194 TJC HNX Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại 20 20 0 20 20 0       12,200
   195 TLH HOSTC Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên 0 0 0 30 30 0       13,200
   196 TMT HOSTC Công ty cổ phần Ô tô TMT 30 30 0 30 30 0       31,200
   197 TNG HNX Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG 40 40 0 40 40 0       19,400
   198 TRC HOSTC Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh 30 30 0 30 30 0       28,700
   199 TSC HOSTC Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ 20 20 0 20 20 0         4,500
   200 TTB HNX  Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ 30 30 0 30 30 0         8,000
   201 TTF HOSTC Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành 0 0 0 0 0 0       12,100
   202 TVC HNX Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư Trí Việt 30 30 0 30 30 0       16,200
   203 TVS HOSTC Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt 30 30 0 30 30 0       13,800
   204 TYA HOSTC Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam 30 30 0 30 30 0       22,300
   205 VCB HOSTC Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 50 50 0 50 50 0       48,700
   206 VCG HNX Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam 50 50 0 50 50 0       19,000
   207 VCS HNX Công ty cổ phần Vicostone 50 50 0 50 50 0     140,100
   208 VGS HNX Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE 50 50 0 50 50 0       15,500
   209 VHC HOSTC Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn 40 40 0 40 40 0       71,300
   210 VHG HOSTC CTCP Đầu tư Cao su Quảng Nam 30 30 0 30 30 0         3,200
   211 VIC HOSTC Tập Đoàn VinGroup – Công ty cổ phần 50 50 0 50 50 0       52,300
   212 VIP HOSTC Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO 50 50 0 50 50 0       11,300
   213 VIX HNX Công ty cổ phần Chứng khoán IB 0 0 0 0 0 0         8,000
   214 VKC HNX Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh 40 40 0 40 40 0       20,300
   215 VMI HNX Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO 30 30 0 30 30 0         9,500
   216 VNE HOSTC Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam 0 0 0 0 0 0         8,200
   217 VNM HOSTC Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 50 50 0 50 50 0     179,200
   218 VNS HOSTC Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam 50 50 0 50 50 0       43,700
   219 VPH HOSTC Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng 30 30 0 30 30 0       11,000
   220 VSC HOSTC Công ty cổ phần Container Việt Nam 50 50 0 50 50 0       93,300
   221 VSH HOSTC Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh 50 50 0 50 50 0       20,100
   222 VSI HOSTC Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước 30 30 0 30 30 0       14,300
   223 VTO HOSTC Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO 50 50 0 50 50 0       12,600
   224 VTV HNX Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng 30 30 0 30 30 0       29,300

    

   Hỏi đáp Chat với chúng tôi