Danh mục ký quỹ VNDIRECT (cập nhật ngày 20/08/2019)

   Tải về:Danh muc GDKQ 20-8-2019

   STT Sàn Tên công ty Tỷ lệ tính sức mua mới Giá chặn mới
   1 AAA HOSE Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát 50       22,900
   2 ACB HNX Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 50       28,500
   3 ANV HOSE Công ty Cổ phần Nam Việt 20       25,000
   4 APG HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát 20         7,000
   5 ASM HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI 20         8,100
   6 AST HOSE CTCP Dịch vụ hàng không Taseco 30       75,000
   7 BCC HNX Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 30       10,000
   8 BCE HOSE Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương 20         8,200
   9 BFC HOSE Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền 40       20,700
   10 BIC HOSE Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 30       29,900
   11 BID HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 50       45,200
   12 BMC HOSE Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định 20       21,100
   13 BMI HOSE Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh 30       34,400
   14 BMP HOSE Công ty cổ phần nhựa Bình Minh 50       64,300
   15 BSI HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 30         9,800
   16 BVH HOSE Tập đoàn Bảo Việt 50     101,400
   17 BVS HNX Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 50       14,300
   18 BWE HOSE Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương 50       32,000
   19 C32 HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 30       33,100
   20 CAV HOSE Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam 50       67,200
   21 CEE HOSE CTCP Xây dựng Hạ tầng CII 20       20,000
   22 CEO HNX Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O 40       13,600
   23 CII HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 50       27,400
   24 CLC HOSE Công ty cổ phần Cát Lợi 20       20,000
   25 CMG HOSE CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC 20       49,400
   26 CNG HOSE Công ty Cổ phần CNG Việt Nam 30       29,900
   27 CRE HOSE CTCP Bất động sản Thế Kỷ 30       30,000
   28 CSC HNX Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA 20       22,200
   29 CSM HOSE Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam 50       19,100
   30 CSV HOSE Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam 50       33,200
   31 CTD HOSE Công ty cổ phần Xây dựng Cotec 50     136,900
   32 CTG HOSE Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 50       26,700
   33 CTI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO 40       29,900
   34 CTS HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 40       11,700
   35 CVT HOSE Công ty Cổ phần CMC 40       24,900
   36 D2D HOSE Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 50     108,000
   37 DBC HNX Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam 30       28,500
   38 DCL HOSE Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long 20       18,000
   39 DCM HOSE Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau 50       10,600
   40 DGC HNX Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang 40       40,300
   41 DGW HOSE Công ty cổ phần Thế giới số 40       29,400
   42 DHA HOSE Công ty Cổ phần Hoá An 40       45,900
   43 DHC HOSE Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre 50       45,200
   44 DHG HOSE Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 50     126,100
   45 DHM HOSE Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu 10         6,000
   46 DHP HNX Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng 20       13,000
   47 DIC HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC 20         3,800
   48 DIG HOSE Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 50       16,800
   49 DLG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 10         2,000
   50 DMC HOSE Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco 10       97,200
   51 DNP HNX Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai 10       19,200
   52 DPG HOSE Công ty cổ phần Đạt Phương 30       45,000
   53 DPM HOSE Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP 50       18,300
   54 DPR HOSE Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú 40       57,600
   55 DRC HOSE Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng 50       25,400
   56 DRH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước 20       20,000
   57 DTD HNX Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt 20       19,900
   58 DXG HOSE Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh 50       21,000
   59 EIB HOSE Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam 40       20,000
   60 EVE HOSE Công ty cổ phần Everpia Việt Nam 50       14,900
   61 FCM HOSE Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON 20         9,000
   62 FCN HOSE Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON 50       16,900
   63 FIT HOSE Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T 10         6,000
   64 FLC HOSE Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 20         7,000
   65 FMC HOSE Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 40       38,800
   66 FPT HOSE Công ty cổ phần FPT 50       63,100
   67 FRT HOSE Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT 30       63,700
   68 FTM HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân 20       31,500
   69 FTS HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 10       16,800
   70 GAS HOSE Tổng Công ty Khí Việt Nam_CTCP 50     131,700
   71 GEX HOSE Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam 40       32,000
   72 GMD HOSE Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển 50       34,700
   73 GSP HOSE Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế 10       18,500
   74 GTN HOSE CTCP GTNfoods 30       24,000
   75 HAH HOSE Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An 30       17,600
   76 HAP HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO 20         4,500
   77 HAR HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền 10         8,000
   78 HAX HOSE Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh 20       24,500
   79 HBC HOSE Công ty cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa ốc Hòa Bình 40       18,200
   80 HCD HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD 20         4,900
   81 HCM HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 50       26,300
   82 HDA HNX Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á 20       15,900
   83 HDB HOSE Ngân hàng HD bank 50       43,000
   84 HDC HOSE Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu 30       21,200
   85 HDG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô 50       50,000
   86 HHS HOSE Công ty Cổ Phần Đầu tư – Dịch vụ Hoàng Huy 20         4,200
   87 HLD HNX Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND 30       19,300
   88 HPG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 50       28,600
   89 HPX HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát 40       30,000
   90 HQC HOSE Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân 10         1,800
   91 HSG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 40         9,000
   92 HT1 HOSE Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 30       19,800
   93 HTI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO 30       14,100
   94 HUT HNX Công ty cổ phần TASCO 40         3,200
   95 HVH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC 30       35,200
   96 IDI HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI 20       15,000
   97 IJC HOSE Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật 50       15,500
   98 IMP HOSE Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm 30       62,300
   99 ITD HOSE Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong 30       15,000
   100 KBC HOSE Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP 50       19,900
   101 KDC HOSE Công ty cổ phần Kinh Đô 50       23,200
   102 KDH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền 50       29,200
   103 KSB HOSE Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 30       28,900
   104 L14 HNX Công ty Cổ phần Licogi 14 30       75,600
   105 LAS HNX Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao 30         9,400
   106 LCG HOSE Công ty cổ phần LICOGI 16 40       12,800
   107 LDG HOSE Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền 30       10,400
   108 LGL HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang 10       13,000
   109 LHG HOSE Công ty cổ phần Long Hậu 50       24,200
   110 LIG HNX Công ty cổ phần Licogi 13 20         5,800
   111 LIX HOSE Công ty cổ phần Bột giặt Lix 40       53,500
   112 MAC HNX Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải 20         8,100
   113 MBB HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 50       27,900
   114 MBS HNX CTCP Chứng khoán MB 40       20,000
   115 MHC HOSE Công ty cổ phần MHC 10         5,400
   116 MSH HOSE Công ty cổ phần May Sông Hồng 30       68,000
   117 MSN HOSE CTCP Tập đoàn Ma San 50       99,000
   118 MWG HOSE Công ty cổ phần đầu tư thế giới di động 50     139,100
   119 NBB HOSE Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy 30       27,300
   120 NCT HOSE Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài 40       94,800
   121 NDN HNX Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng 40       20,000
   122 NDX HNX Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng 20       16,700
   123 NET HNX Công ty cổ phần Bột giặt Net 30       39,000
   124 NHA HNX Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội 20         9,900
   125 NKG HOSE Công ty cổ phần Thép Nam Kim 40         8,000
   126 NLG HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long 50       39,100
   127 NNC HOSE Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ 30       68,000
   128 NT2 HOSE Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 50       31,700
   129 NTL HOSE Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm 40       33,500
   130 NTP HNX Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong 30       48,900
   131 NVL HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 30       76,800
   132 PAC HOSE Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam 30       39,000
   133 PAN HOSE Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình 30       39,000
   134 PC1 HOSE Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 50       21,800
   135 PDB HNX Công ty Cổ phần Pacific Dinco 30       12,400
   136 PDR HOSE Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt 40       28,000
   137 PET HOSE Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 50         9,900
   138 PGC HOSE Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP 30       19,000
   139 PGD HOSE Công ty cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam 30       40,400
   140 PGI HOSE Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 20       21,000
   141 PGS HNX Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam 50       41,600
   142 PHC HOSE Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings 30       16,400
   143 PHR HOSE Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa 40       89,700
   144 PLC HNX Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP 20       18,700
   145 PLX HOSE Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 50       80,900
   146 PMG HOSE CTCP Đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung 20       24,000
   147 PNJ HOSE Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 50     101,300
   148 POW HOSE Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 40       16,000
   149 PPC HOSE Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 50       33,000
   150 PSD HNX Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí 20       16,400
   151 PTB HOSE Công ty Cổ phần Phú Tài 50       88,500
   152 PTI HNX Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện 20       20,100
   153 PVB HNX Công ty cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam 50       26,800
   154 PVC HNX Tổng CT Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí 30       10,000
   155 PVD HOSE Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí 40       21,000
   156 PVG HNX Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc 20         9,300
   157 PVI HNX Công ty Cổ phần PVI 50       47,900
   158 PVS HNX Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 50       27,100
   159 PVT HOSE Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí 50       22,900
   160 QBS HOSE Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình 20         4,000
   161 RAL HOSE CCP Phích nước Rạng Đông 20     120,000
   162 REE HOSE Công ty cổ phần Cơ điện lạnh 50       43,100
   163 S55 HNX Công ty cổ phần Sông Đà 505 20       30,900
   164 SAB HOSE Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn 50     265,000
   165 SAM HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM 40       10,100
   166 SBA HOSE Công ty Cổ phần Sông Ba 20       18,200
   167 SBT HOSE CTCP mía đường Thành Thành Công Tây Ninh 50       22,000
   168 SCR HOSE Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín 50         9,000
   169 SD5 HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 5 20         7,600
   170 SD9 HNX Công ty cổ phần Sông Đà 9 30         8,100
   171 SDT HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 10 20         5,800
   172 SFG HOSE Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam 20       11,900
   173 SHA HOSE Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn 40         7,200
   174 SHB HNX Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội 50         8,400
   175 SHI HOSE Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà 40       11,300
   176 SHN HNX Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội 10       11,700
   177 SHS HNX Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 50       11,400
   178 SJD HOSE Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Cần Đơn 40       26,000
   179 SJS HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 30       23,000
   180 SKG HOSE Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang 10       14,900
   181 SLS HNX Công ty cổ phần Mía đường Sơn La 30       51,900
   182 SMC HOSE Công ty cổ phần đầu tư thương mại SMC 20       17,600
   183 SRC HOSE Công ty cổ phần Cao su Sao vàng 20       24,500
   184 SSI HOSE Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn 50       28,600
   185 STB HOSE Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín 50       13,500
   186 STG HOSE CTCP Kho vận Miền Nam 10       17,400
   187 STK HOSE Công ty Cổ phần Sợi Thế kỷ 30       25,000
   188 SVC HOSE Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn 30       55,600
   189 TCB HOSE Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 50       30,000
   190 TCH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy 20       28,600
   191 TCL HOSE Công ty cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng 20       34,200
   192 TCM HOSE Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công 50       33,200
   193 TDH HOSE Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức 40       11,900
   194 TDM HOSE Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một 40       41,200
   195 TDT HNX CTCP Đầu tư phát triển TDT 30       14,000
   196 TIG HNX Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 30         4,100
   197 TLH HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên 30         6,100
   198 TMT HOSE Công ty cổ phần Ô tô TMT 20         8,400
   199 TNG HNX Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG 40       24,100
   200 TPB HOSE Ngân hàng TMCP Tiên Phong 40       30,000
   201 TRC HOSE Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh 40       45,100
   202 TTB HOSE  Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ 30       29,700
   203 TV2 HNX CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 10     120,000
   204 TVC HNX Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư Trí Việt 30       18,400
   205 TVS HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt 10       15,600
   206 TYA HOSE Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam 20       16,800
   207 VC3 HNX Công ty cổ phần Xây dựng số 3 30       29,700
   208 VC7 HNX Công ty cổ phần Xây dựng số 7 30         9,300
   209 VCB HOSE Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 50     101,500
   210 VCG HNX Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam 50       34,300
   211 VCI HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt 40       43,600
   212 VCS HNX Công ty cổ phần Vicostone 50     103,300
   213 VDS HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 30         9,800
   214 VFG HOSE Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam 20       53,200
   215 VGC HNX Tổng Công ty Viglacera 50       25,100
   216 VGS HNX Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE 20       10,600
   217 VHC HOSE Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn 50     110,500
   218 VHM HOSE CTCP Vinhomes 50     100,000
   219 VIC HOSE Tập Đoàn VinGroup – Công ty cổ phần 50     155,400
   220 VIP HOSE Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO 40         6,500
   221 VIX HNX Công ty cổ phần Chứng khoán IB 30         8,200
   222 VJC HOSE Công ty cổ phần hàng không Vietjet 50     150,000
   223 VMC HNX Công ty Cổ phần Vimeco 30       20,000
   224 VNE HOSE Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam 40         4,000
   225 VNM HOSE Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 50     157,300
   226 VNS HOSE Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam 30       18,200
   227 VPB HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 50       24,700
   228 VPH HNX Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng 30         6,200
   229 VPI HOSE CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest 30       50,000
   230 VRC HOSE Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC 20       19,700
   231 VRE HOSE CTCP Vincom Retail 40       46,200
   232 VSC HOSE Công ty cổ phần Container Việt Nam 50       38,800
   233 VTO HOSE Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO 30         9,700
   234 VTV HNX Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng 30       10,700

   Hỏi đáp Chat với chúng tôi