Danh mục ký quỹ VNDIRECT (cập nhật ngày 03/10/2019)

   Tải về: Danh muc GDKQ 3-10-2019

    

   STT Sàn Tên công ty Tỷ lệ tính sức mua mới Giá chặn mới
   1 AAA HOSE Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát 50       21,300
   2 ACB HNX Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 50       28,800
   3 ANV HOSE Công ty Cổ phần Nam Việt 20       25,000
   4 APG HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát 20         7,000
   5 ASM HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI 20         7,800
   6 AST HOSE CTCP Dịch vụ hàng không Taseco 30       75,000
   7 BCC HNX Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 30       10,000
   8 BCE HOSE Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương 20         8,800
   9 BFC HOSE Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền 40       18,900
   10 BIC HOSE Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 30       30,200
   11 BID HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 50       48,300
   12 BMC HOSE Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định 20       22,400
   13 BMI HOSE Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh 30       32,500
   14 BMP HOSE Công ty cổ phần nhựa Bình Minh 50       65,300
   15 BSI HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 30         9,100
   16 BVH HOSE Tập đoàn Bảo Việt 50       96,100
   17 BVS HNX Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 50       13,700
   18 BWE HOSE Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương 50       32,000
   19 C32 HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 30       29,800
   20 CAV HOSE Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam 50       67,100
   21 CEO HNX Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O 40       13,300
   22 CII HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 40       26,700
   23 CLC HOSE Công ty cổ phần Cát Lợi 20       20,000
   24 CMG HOSE CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC 20       50,100
   25 CNG HOSE Công ty Cổ phần CNG Việt Nam 30       29,800
   26 CRE HOSE CTCP Bất động sản Thế Kỷ 30       30,000
   27 CSC HNX Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA 20       22,100
   28 CSM HOSE Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam 50       19,200
   29 CSV HOSE Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam 50       30,100
   30 CTD HOSE Công ty cổ phần Xây dựng Cotec 50     123,000
   31 CTG HOSE Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 50       26,200
   32 CTI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO 40       29,900
   33 CTS HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 40       11,000
   34 CVT HOSE Công ty Cổ phần CMC 40       26,700
   35 D2D HOSE Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 50       92,300
   36 DBC HNX Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam 30       29,700
   37 DBD HOSE Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định 20       59,400
   38 DCM HOSE Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau 50       10,700
   39 DGC HNX Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang 40       33,500
   40 DGW HOSE Công ty cổ phần Thế giới số 40       30,500
   41 DHA HOSE Công ty Cổ phần Hoá An 40       40,600
   42 DHC HOSE Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre 50       41,700
   43 DHG HOSE Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 50     116,900
   44 DIG HOSE Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 50       17,600
   45 DMC HOSE Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco 10       91,700
   46 DPG HOSE Công ty cổ phần Đạt Phương 30       45,000
   47 DPM HOSE Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP 50       16,900
   48 DPR HOSE Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú 40       49,300
   49 DRC HOSE Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng 50       28,300
   50 DRH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước 20         9,200
   51 DTD HNX Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt 20       20,100
   52 DXG HOSE Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh 50       18,600
   53 EIB HOSE Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam 40       20,000
   54 EVE HOSE Công ty cổ phần Everpia Việt Nam 40       15,300
   55 FCM HOSE Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON 20         9,200
   56 FCN HOSE Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON 50       15,600
   57 FIT HOSE Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T 10         6,000
   58 FLC HOSE Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 20         7,000
   59 FMC HOSE Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 40       35,100
   60 FPT HOSE Công ty cổ phần FPT 50       68,700
   61 FRT HOSE Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT 30       55,900
   62 FTS HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 20       16,200
   63 GAS HOSE Tổng Công ty Khí Việt Nam_CTCP 50     129,100
   64 GEX HOSE Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam 40       32,000
   65 GMD HOSE Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển 50       35,300
   66 GSP HOSE Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế 10       19,000
   67 GTN HOSE CTCP GTNfoods 30       25,000
   68 HAH HOSE Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An 30       19,700
   69 HAP HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO 10         4,400
   70 HAR HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền 10         8,000
   71 HAX HOSE Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh 20       25,400
   72 HBC HOSE Công ty cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa ốc Hòa Bình 40       17,800
   73 HCM HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 50       26,900
   74 HDA HNX Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á 20       13,800
   75 HDB HOSE Ngân hàng HD bank 50       43,000
   76 HDC HOSE Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu 30       26,600
   77 HDG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô 50       50,000
   78 HHS HOSE Công ty Cổ Phần Đầu tư – Dịch vụ Hoàng Huy 20         3,800
   79 HPG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 50       29,400
   80 HPX HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát 40       30,000
   81 HSG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 40         8,600
   82 HT1 HOSE Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 30       20,000
   83 HTI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO 30       15,200
   84 HVH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC 30       26,200
   85 IDI HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI 20       15,000
   86 IJC HOSE Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật 50       19,200
   87 IMP HOSE Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm 30       62,400
   88 ITD HOSE Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong 30       15,300
   89 KBC HOSE Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP 50       20,300
   90 KDC HOSE Công ty cổ phần Kinh Đô 50       25,400
   91 KDH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền 50       31,000
   92 KSB HOSE Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 30       28,500
   93 L14 HNX Công ty Cổ phần Licogi 14 30       70,900
   94 LAS HNX Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao 30         8,800
   95 LCG HOSE Công ty cổ phần LICOGI 16 40       12,300
   96 LDG HOSE Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền 30       11,400
   97 LGL HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang 10       13,300
   98 LHG HOSE Công ty cổ phần Long Hậu 50       22,700
   99 LIG HNX Công ty cổ phần Licogi 13 20         6,000
   100 LIX HOSE Công ty cổ phần Bột giặt Lix 40       53,500
   101 MAC HNX Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải 10         7,600
   102 MBB HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 50       29,400
   103 MBS HNX CTCP Chứng khoán MB 40       20,000
   104 MSH HOSE Công ty cổ phần May Sông Hồng 40       68,000
   105 MSN HOSE CTCP Tập đoàn Ma San 50       98,400
   106 MWG HOSE Công ty cổ phần đầu tư thế giới di động 50     151,900
   107 NBB HOSE Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy 30       25,400
   108 NCT HOSE Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài 40       95,100
   109 NDN HNX Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng 40       20,000
   110 NET HNX Công ty cổ phần Bột giặt Net 30       39,400
   111 NHA HNX Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội 20       10,200
   112 NKG HOSE Công ty cổ phần Thép Nam Kim 40         7,600
   113 NLG HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long 50       37,100
   114 NNC HOSE Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ 30       65,000
   115 NT2 HOSE Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 50       32,500
   116 NTL HOSE Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm 40       29,800
   117 NTP HNX Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong 30       48,300
   118 NVL HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 30       80,200
   119 PAC HOSE Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam 30       34,600
   120 PAN HOSE Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình 30       37,400
   121 PC1 HOSE Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 50       23,200
   122 PDB HNX Công ty Cổ phần Pacific Dinco 30       12,400
   123 PDR HOSE Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt 40       28,000
   124 PET HOSE Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 50         9,900
   125 PGC HOSE Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP 30       18,200
   126 PGD HOSE Công ty cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam 30       41,600
   127 PGI HOSE Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 20       22,300
   128 PGS HNX Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam 50       41,400
   129 PHC HOSE Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings 30       16,300
   130 PHR HOSE Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa 40       71,500
   131 PLC HNX Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP 20       18,200
   132 PLX HOSE Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 50       80,000
   133 PMG HOSE CTCP Đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung 20       24,000
   134 PNJ HOSE Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 50     104,600
   135 POW HOSE Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 50       16,200
   136 PPC HOSE Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 50       32,500
   137 PTB HOSE Công ty Cổ phần Phú Tài 50       90,300
   138 PTI HNX Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện 20       19,600
   139 PVC HNX Tổng CT Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí 30       10,000
   140 PVD HOSE Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí 40       22,500
   141 PVG HNX Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc 10         8,800
   142 PVI HNX Công ty Cổ phần PVI 50       44,100
   143 PVS HNX Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 50       25,700
   144 PVT HOSE Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí 50       23,100
   145 RAL HOSE CCP Phích nước Rạng Đông 20     120,000
   146 REE HOSE Công ty cổ phần Cơ điện lạnh 50       47,200
   147 S55 HNX Công ty cổ phần Sông Đà 505 20       31,500
   148 SAB HOSE Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn 50     265,000
   149 SAM HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM 30       10,200
   150 SBA HOSE Công ty Cổ phần Sông Ba 20       19,100
   151 SBT HOSE CTCP mía đường Thành Thành Công Tây Ninh 50       22,000
   152 SCR HOSE Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín 50         8,600
   153 SFG HOSE Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam 20         9,900
   154 SHA HOSE Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn 20         7,000
   155 SHB HNX Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội 50         8,100
   156 SHI HOSE Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà 40       11,800
   157 SHN HNX Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội 10       11,700
   158 SHS HNX Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 50         8,800
   159 SJD HOSE Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Cần Đơn 40       26,200
   160 SJS HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 30       22,400
   161 SKG HOSE Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang 10       14,500
   162 SLS HNX Công ty cổ phần Mía đường Sơn La 30       47,900
   163 SMC HOSE Công ty cổ phần đầu tư thương mại SMC 20       16,000
   164 SRC HOSE Công ty cổ phần Cao su Sao vàng 20       29,600
   165 SSI HOSE Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn 50       27,200
   166 STB HOSE Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín 50       13,200
   167 STG HOSE CTCP Kho vận Miền Nam 10       17,000
   168 STK HOSE Công ty Cổ phần Sợi Thế kỷ 30       25,000
   169 SVC HOSE Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn 30       49,500
   170 SZL HOSE Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành 30       60,000
   171 TCB HOSE Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 50       30,000
   172 TCH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy 20       29,400
   173 TCL HOSE Công ty cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng 20       37,200
   174 TCM HOSE Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công 50       29,400
   175 TDH HOSE Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức 40       12,700
   176 TDM HOSE Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một 40       38,000
   177 TDT HNX CTCP Đầu tư phát triển TDT 30       14,000
   178 TIP HOSE Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa 20       36,600
   179 TLH HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên 30         6,000
   180 TNG HNX Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG 40       23,700
   181 TPB HOSE Ngân hàng TMCP Tiên Phong 40       30,000
   182 TRC HOSE Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh 40       45,500
   183 TTB HOSE  Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ 10       29,000
   184 TV2 HNX CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 10     120,000
   185 TVC HNX Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư Trí Việt 30       20,800
   186 TVS HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt 10       14,900
   187 TYA HOSE Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam 20       17,200
   188 VC3 HNX Công ty cổ phần Xây dựng số 3 30       29,600
   189 VC7 HNX Công ty cổ phần Xây dựng số 7 20         7,000
   190 VCB HOSE Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 50     101,100
   191 VCG HNX Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam 50       34,400
   192 VCI HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt 40       42,000
   193 VCS HNX Công ty cổ phần Vicostone 50     112,800
   194 VDS HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 30       10,300
   195 VFG HOSE Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam 20       53,500
   196 VGC HNX Tổng Công ty Viglacera 50       24,500
   197 VGS HNX Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE 20       10,600
   198 VHC HOSE Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn 50     100,900
   199 VHM HOSE CTCP Vinhomes 50     100,000
   200 VIC HOSE Tập Đoàn VinGroup – Công ty cổ phần 50     158,000
   201 VIX HNX Công ty cổ phần Chứng khoán IB 10         8,100
   202 VJC HOSE Công ty cổ phần hàng không Vietjet 50     150,000
   203 VMC HNX Công ty Cổ phần Vimeco 30       20,000
   204 VNE HOSE Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam 20         4,000
   205 VNM HOSE Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 50     158,600
   206 VNS HOSE Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam 20       17,200
   207 VPB HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 50       25,800
   208 VPH HNX Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng 30         5,600
   209 VPI HOSE CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest 30       50,000
   210 VRC HOSE Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC 20       20,100
   211 VRE HOSE CTCP Vincom Retail 40       44,200
   212 VSC HOSE Công ty cổ phần Container Việt Nam 50       37,200
   213 VTO HOSE Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO 30         9,700
   214 VTV HNX Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng 10         9,700

    

   Hỏi đáp Chat với chúng tôi