Danh mục ký quỹ VNDIRECT (cập nhật ngày 04/04/2018)

   Tải về: Danh muc GDKQ 04-04-2018

   STT Sàn Tên công ty Tỷ lệ tính sức mua hiện tại Tỷ lệ tính sức mua mới Chênh lệch Tỷ lệ TSDB hiện tại Tỷ lệ tính TSDB mới Chênh lệch Giá chặn Ghi chú
   1 AAA HOSE Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát 50 50 0 50 50 0          51,000
   2 ACB HNX Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 50 50 0 50 50 0          51,500
   3 APC HOSE Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú 30 30 0 30 30 0          60,000
   4 APG HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát 20 20 0 20 20 0            7,000
   5 ASM HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI 20 20 0 20 20 0          14,300
   6 BCE HOSE Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương 20 20 0 20 20 0            7,400
   7 BCG HOSE Công ty cổ phần Bamboo Capital 20 20 0 20 20 0            7,800
   8 BFC HOSE Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền 40 40 0 40 40 0          43,600
   9 BIC HOSE Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 30 30 0 30 30 0          45,900
   10 BID HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 50 50 0 50 50 0          45,500
   11 BHN HOSE Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội 50 50 0 50 50 0        192,000
   12 BMC HOSE Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định 20 20 0 20 20 0          18,800
   13 BMI HOSE Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh 30 30 0 30 30 0          43,100
   14 BMP HOSE Công ty cổ phần nhựa Bình Minh 50 50 0 50 50 0        109,900
   15 BSI HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 30 30 0 30 30 0          19,800
   16 BVH HOSE Tập đoàn Bảo Việt 50 50 0 50 50 0          92,200
   17 BVS HNX Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 50 50 0 50 50 0          27,000
   18 BWE HOSE Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương 40 40 0 40 40 0          35,600
   19 C32 HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 40 40 0 40 40 0          48,700
   20 C47 HOSE Công ty cổ phần Xây dựng 47 30 30 0 30 30 0          20,300
   21 CAV HOSE Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam 50 50 0 50 50 0          70,300
   22 CEO HNX Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O 40 40 0 40 40 0          13,400
   23 CHP HOSE Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung 40 40 0 40 40 0          34,500
   24 CII HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 50 50 0 50 50 0          48,400
   25 CMG HOSE CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC 20 20 0 20 20 0          35,700
   26 CNG HOSE Công ty Cổ phần CNG Việt Nam 30 30 0 30 30 0          40,700
   27 CSM HOSE Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam 50 50 0 50 50 0          20,700
   28 CSV HOSE Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam 50 50 0 50 50 0          49,900
   29 CTD HOSE Công ty cổ phần Xây dựng Cotec 50 50 0 50 50 0        248,300
   30 CTG HOSE Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 50 50 0 50 50 0          36,800
   31 CTI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO 40 40 0 40 40 0          43,300
   32 CTS HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 30 40 10 30 40 10          17,300
   33 CVT HOSE Công ty Cổ phần CMC 40 40 0 40 40 0          63,200
   34 DAG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á 30 30 0 30 30 0          12,000
   35 DCL HOSE Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long 10 10 0 10 10 0          29,000
   36 DCM HOSE Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau 50 50 0 50 50 0          15,000
   37 DGC HNX Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang 40 40 0 40 40 0          40,100
   38 DGW HOSE Công ty cổ phần Thế giới số 30 30 0 30 30 0          27,700
   39 DHA HOSE Công ty Cổ phần Hoá An 30 30 0 30 30 0          40,700
   40 DHC HOSE Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre 50 50 0 50 50 0          61,000
   41 DHG HOSE Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 40 40 0 40 40 0        132,400
   42 DHM HOSE Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu 10 10 0 10 10 0            4,300
   43 DHP HNX Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng 20 20 0 20 20 0          15,300
   44 DIC HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC 30 30 0 30 30 0            8,100
   45 DIG HOSE Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 50 50 0 50 50 0          30,500
   46 DLG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 10 10 0 10 10 0            4,900
   47 DMC HOSE Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco 20 20 0 20 20 0        135,000
   48 DNP HNX Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai 20 20 0 20 20 0          29,600
   49 DPM HOSE Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP 50 50 0 50 50 0          29,100
   50 DPR HOSE Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú 40 40 0 40 40 0          53,700
   51 DQC HOSE Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang 40 40 0 40 40 0          46,100
   52 DRC HOSE Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng 50 50 0 50 50 0          34,700
   53 DXG HOSE Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh 40 50 10 40 50 10          39,800
   54 ELC HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử – Viễn thông 40 40 0 40 40 0          18,700
   55 EVE HOSE Công ty cổ phần Everpia Việt Nam 40 50 10 40 50 10          23,700
   56 FCM HOSE Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON 20 20 0 20 20 0            8,000
   57 FCN HOSE Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON 50 50 0 50 50 0          26,000
   58 FLC HOSE Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 10 10 0 10 10 0            9,000
   59 FMC HOSE Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 50 50 0 50 50 0          32,100
   60 FPT HOSE Công ty cổ phần FPT 50 50 0 50 50 0          77,800
   61 GAS HOSE Tổng Công ty Khí Việt Nam_CTCP 50 50 0 50 50 0        132,300
   62 GMD HOSE Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển 50 50 0 50 50 0          55,900
   63 GSP HOSE Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế 10 10 0 10 10 0          17,600
   64 GTN HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất 30 30 0 30 30 0          19,600
   65 HAG HOSE Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 30 0 -30 30 0 -30          10,000
   66 HAH HOSE Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An 30 30 0 30 30 0          24,300
   67 HAP HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO 20 20 0 20 20 0            5,200
   68 HAR HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền 20 20 0 20 20 0          12,300
   69 HAX HOSE Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh 20 20 0 20 20 0          45,000
   70 HBC HOSE Công ty cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa ốc Hòa Bình 40 40 0 40 40 0          50,000
   71 HCM HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 50 50 0 50 50 0          80,900
   72 HDA HNX Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á 20 20 0 20 20 0          10,300
   73 HDC HOSE Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu 20 20 0 20 20 0          19,500
   74 HHG HNX Công ty cổ phần Hoàng Hà 30 30 0 30 30 0            8,900
   75 HHS HOSE Công ty Cổ Phần Đầu tư – Dịch vụ Hoàng Huy 20 20 0 20 20 0            6,400
   76 HLD HNX Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND 30 30 0 30 30 0          17,500
   77 HNG HOSE Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 20 20 0 20 20 0            8,900
   78 HPG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 50 50 0 50 50 0          79,800
   79 HQC HOSE Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân 20 20 0 20 20 0            3,400
   80 HSG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 50 50 0 50 50 0          30,000
   81 HT1 HOSE Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 30 30 0 30 30 0          21,100
   82 HTI HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO 30 30 0 30 30 0          21,000
   83 HUT HNX Công ty cổ phần TASCO 50 50 0 50 50 0          14,000
   84 IDI HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI 20 20 0 20 20 0          10,000
   85 IJC HOSE Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật 50 50 0 50 50 0          12,900
   86 IMP HOSE Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm 30 30 0 30 30 0          85,200
   87 ITD HOSE Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong 30 30 0 30 30 0          17,200
   88 IVS HNX Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam 10 10 0 10 10 0          11,500
   89 KBC HOSE Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP 50 50 0 50 50 0          18,700
   90 KDC HOSE Công ty cổ phần Kinh Đô 50 50 0 50 50 0          56,000
   91 KDH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền 50 50 0 50 50 0          38,300
   92 KSB HOSE Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 30 30 0 30 30 0          55,800
   93 L14 HNX Công ty Cổ phần Licogi 14 30 30 0 30 30 0        108,900
   94 LAS HNX Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao 30 30 0 30 30 0          18,100
   95 LCG HOSE Công ty cổ phần LICOGI 16 40 40 0 40 40 0          13,900
   96 LDG HOSE Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền 20 20 0 20 20 0          30,300
   97 LHG HOSE Công ty cổ phần Long Hậu 50 50 0 50 50 0          23,800
   98 LIG HNX Công ty cổ phần Licogi 13 20 20 0 20 20 0            5,600
   99 LIX HOSE Công ty cổ phần Bột giặt Lix 40 40 0 40 40 0          60,300
   100 LSS HOSE Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn 30 30 0 30 30 0          14,700
   101 MAC HNX Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải 20 20 0 20 20 0            9,900
   102 MBB HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 50 50 0 50 50 0          40,900
   103 MBS HNX CTCP Chứng khoán MB 40 40 0 40 40 0          20,000
   104 MHC HOSE Công ty cổ phần MHC 10 10 0 10 10 0            8,800
   105 MSN HOSE CTCP Tập đoàn Ma San 50 50 0 50 50 0        112,900
   106 MWG HOSE Công ty cổ phần đầu tư thế giới di động 50 50 0 50 50 0        165,400
   107 NBB HOSE Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy 30 30 0 30 30 0          28,600
   108 NCT HOSE Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài 20 20 0 20 20 0        122,500
   109 NDN HNX Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng 40 40 0 40 40 0          14,600
   110 NDX HNX Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng 20 20 0 20 20 0          18,200
   111 NET HNX Công ty cổ phần Bột giặt Net 30 30 0 30 30 0          32,500
   112 NHA HNX Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội 20 20 0 20 20 0          15,100
   113 NKG HOSE Công ty cổ phần Thép Nam Kim 40 40 0 40 40 0          52,600
   114 NLG HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long 50 50 0 50 50 0          41,800
   115 NNC HOSE Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ 30 30 0 30 30 0          67,600
   116 NT2 HOSE Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 50 50 0 50 50 0          44,900
   117 NTL HOSE Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm 40 40 0 40 40 0          13,100
   118 NTP HNX Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong 30 30 0 30 30 0          88,400
   119 NVL HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 30 30 0 30 30 0          94,900
   120 PAC HOSE Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam 30 30 0 30 30 0          59,800
   121 PAN HOSE Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình 20 20 0 20 20 0          70,400
   122 PC1 HOSE Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 30 50 20 30 50 20          49,200
   123 PDB HNX Công ty Cổ phần Pacific Dinco 30 30 0 30 30 0          14,700
   124 PDR HOSE Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt 30 40 10 30 40 10          48,500
   125 PET HOSE Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 50 50 0 50 50 0          15,300
   126 PGC HOSE Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP 30 30 0 30 30 0          21,500
   127 PGD HOSE Công ty cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam 30 30 0 30 30 0          51,700
   128 PGI HOSE Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 20 20 0 20 20 0          26,300
   129 PGS HNX Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam 50 50 0 50 50 0          36,900
   130 PHR HOSE Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa 40 40 0 40 40 0          61,900
   131 PLC HNX Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP 20 20 0 20 20 0          31,500
   132 PLX HOSE Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 50 50 0 50 50 0        108,600
   133 PNJ HOSE Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 50 50 0 50 50 0        178,500
   134 PPC HOSE Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 50 50 0 50 50 0          26,600
   135 PSD HNX Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí 20 20 0 20 20 0          20,600
   136 PTB HOSE Công ty Cổ phần Phú Tài 30 30 0 30 30 0        169,000
   137 PTI HNX Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện 20 20 0 20 20 0          30,600
   138 PVB HNX Công ty cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam 50 50 0 50 50 0          27,900
   139 PVC HNX Tổng công ty cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí 50 50 0 50 50 0          16,400
   140 PVE HNX Tổng công ty tư vấn thiết kế dầu khí-CTCP 20 20 0 20 20 0          11,400
   141 PVG HNX Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc 20 20 0 20 20 0          11,100
   142 PVI HNX Công ty Cổ phần PVI 50 50 0 50 50 0          43,500
   143 PVS HNX Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 50 50 0 50 50 0          36,100
   144 PVT HOSE Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí 50 50 0 50 50 0          24,300
   145 PXS HOSE Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí 30 30 0 30 30 0          11,500
   146 QCG HOSE Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai 20 20 0 20 20 0            7,000
   147 QBS HOSE Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình 20 20 0 20 20 0            8,400
   148 REE HOSE Công ty cổ phần Cơ điện lạnh 50 50 0 50 50 0          54,400
   149 S55 HNX Công ty cổ phần Sông Đà 505 20 20 0 20 20 0          32,700
   150 S99 HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 909 20 20 0 20 20 0            6,800
   151 SAB HOSE Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn 50 50 0 50 50 0        240,000
   152 SAM HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM 20 40 20 20 40 20            9,900
   153 SBT HOSE CTCP mía đường Thành Thành Công Tây Ninh 30 30 0 30 30 0          20,000
   154 SCR HOSE Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín 40 50 10 40 50 10          15,300
   155 SD5 HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 5 20 20 0 20 20 0          12,900
   156 SD9 HNX Công ty cổ phần Sông Đà 9 30 30 0 30 30 0          11,400
   157 SDT HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 10 20 20 0 20 20 0          10,200
   158 SHA HOSE Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn 50 50 0 50 50 0            9,900
   159 SHB HNX Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội 50 50 0 50 50 0          16,600
   160 SHI HOSE Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà 40 40 0 40 40 0            9,400
   161 SHS HNX Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 40 50 10 40 50 10          28,500
   162 SJD HOSE Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Cần Đơn 40 40 0 40 40 0          30,200
   163 SJS HOSE Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 30 30 0 30 30 0          37,600
   164 SMC HOSE Công ty cổ phần đầu tư thương mại SMC 20 20 0 20 20 0          36,800
   165 SPI HNX Công ty Cổ phần Đá Spilit 20 20 0 20 20 0            4,200
   166 SRC HOSE Công ty cổ phần Cao su Sao vàng 20 20 0 20 20 0          18,300
   167 SSI HOSE Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn 50 50 0 50 50 0          45,000
   168 STB HOSE Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín 50 50 0 50 50 0          20,700
   169 SVC HOSE Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn 30 30 0 30 30 0          68,800
   170 TCL HOSE Công ty cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng 20 20 0 20 20 0          36,400
   171 TCM HOSE Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công 50 50 0 50 50 0          37,000
   172 TDH HOSE Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức 30 30 0 30 30 0          21,000
   173 TIG HNX Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 30 30 0 30 30 0            4,900
   174 TLH HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên 30 30 0 30 30 0          14,700
   175 TMT HOSE Công ty cổ phần Ô tô TMT 20 20 0 20 20 0          11,000
   176 TNG HNX Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG 40 40 0 40 40 0          19,300
   177 TRC HOSE Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh 40 40 0 40 40 0          38,700
   178 TTB HNX  Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ 30 30 0 30 30 0          14,700
   179 TVC HNX Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư Trí Việt 30 30 0 30 30 0          10,300
   180 TVS HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt 10 10 0 10 10 0          14,700
   181 TYA HOSE Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam 20 20 0 20 20 0          14,300
   182 VC3 HNX Công ty cổ phần Xây dựng số 3 30 30 0 30 30 0          23,100
   183 VC7 HNX Công ty cổ phần Xây dựng số 7 30 30 0 30 30 0          23,100
   184 VCB HOSE Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 50 50 0 50 50 0          87,200
   185 VCG HNX Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam 50 50 0 50 50 0          30,400
   186 VCS HNX Công ty cổ phần Vicostone 50 50 0 50 50 0        296,400
   187 VDS HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 0 30 30 0 30 30          15,000
   188 VGC HNX Tổng Công ty Viglacera 40 40 0 40 40 0          34,800
   189 VGS HNX Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE 20 20 0 20 20 0          12,600
   190 VHC HOSE Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn 40 40 0 40 40 0          73,100
   191 VIC HOSE Tập Đoàn VinGroup – Công ty cổ phần 40 50 10 40 50 10        106,500
   192 VIP HOSE Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO 40 40 0 40 40 0          10,300
   193 VIS HOSE Công ty Cổ phần Thép Việt Ý 30 30 0 30 30 0          43,100
   194 VIX HNX Công ty cổ phần Chứng khoán IB 30 30 0 30 30 0          12,100
   195 VJC HOSE Công ty cổ phần hàng không Vietjet 50 50 0 50 50 0        250,800
   196 VKC HNX Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh 40 40 0 40 40 0            9,400
   197 VMC HNX Công ty Cổ phần Vimeco 30 30 0 30 30 0          75,600
   198 VMI HNX Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO 10 10 0 10 10 0            5,600
   199 VNE HOSE Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam 30 40 10 30 40 10            9,300
   200 VNM HOSE Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 50 50 0 50 50 0        271,200
   201 VNS HOSE Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam 30 30 0 30 30 0          19,800
   202 VPB HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 40 50 10 40 50 10          65,000
   203 VPH HOSE Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng 30 30 0 30 30 0          14,800
   204 VRC HOSE Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC 20 20 0 20 20 0          24,800
   205 VSC HOSE Công ty cổ phần Container Việt Nam 50 50 0 50 50 0          54,400
   206 VSH HOSE Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh 40 40 0 40 40 0          22,100
   207 VTO HOSE Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO 30 30 0 30 30 0          11,300
   208 VTV HNX Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng 30 30 0 30 30 0          20,300

   Hỏi đáp Chat với chúng tôi